+
HG Wessberg, Ann-Sofie Hermansson och Johnny Magnusson. Foto: Sverigeförhandlingen.
 • 45 680 nya bostäder till Göteborg

  PUBLICERAD 2017-06-20 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2017-06-21 10:34

  Textstorlek

  Dela med andra

  I dag har Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen enats kring en satsning om fyra kollektivtrafikobjekt och åtta cykelbanor samt 45 680 nya bostäder i Göteborg. Även linbana finns med i paketet.

  Skolavslutning och sommarfinal för Sverigeförhandlingen när det gäller storstadsdelen kommenterade förhandlare HG Wessberg under pressträffen och var extra glad över att just storstadsförhandlingarna (Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg) som innebär ett åtagande för bostadsbyggande på nära 2000 0000 bostäder.

  I överenskommelse i Göteborg har man bland annat enats om Spårväg och citybuss Norra Älvstranden (centrala delen Linnéplatsen-Lindholmen-Brunnsbo), Linbana Järntorget-Wieselgrensplatsen, Citybuss Backastråket och Citybuss Norra Älvstranden (västra och nordvästra delen). I överenskommelsen ingår också åtta cykelobjekt som ska byggas ut.

  Källa: Sverigeförhandlingen.

  Sammantaget har objekten en investeringskostnad på 7 241 miljoner kronor där 241 miljoner kronor avser utbyggnad av cykelvägnätet.  Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och staten investerar tillsammans 7 000 miljoner kronor i kollektivtrafikobjekten och

  • Staten medfinansierar med cirka 3,5 miljarder.
  • Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen står för cirka 1,75 miljarder vardera och ansvarar för utbyggnaden av spårvägen, linbana och busslinjerna.
  • Göteborgs Stad ansvarar för utbyggnad av cykelbanorna och för bostadsåtagandet.
  • Statens medfinansiering är kopplad till de 45 680 bostäder som kommunen nu åtar sig att bygga.

  Sverigeförhandlingen bedömer att linbanan kan uppfylla kraven för att kunna få medel från stadsmiljöavtal för ytterligare statlig finansiering. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen avser att söka detta.

  Fakta
  Spårväg och citybuss Norra Älvstranden (centrala delen)

  Nybyggnad av spårvägen mellan Linnéplatsen, Lindholmen och Frihamnen samt mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Tingstadsvägen. En ny älvförbindelse som sammankopplar norra och södra sidan av Göta Älv kommer att öka kapaciteten och robustheten i kollektivtrafiken. Objekten byggs i etapper och planeras vara färdigställda i sin helhet år 2035.

  Linbana Järntorget-Wieselgrensplatsen
  Nybyggnad av en 3-kablig stadslinbana mellan Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen underlättar kollektivtrafikresor över Göta Älv mellan Göteborgs norra och södra centrum. Denna ska vara på plats redan år 2021.

  Citybuss – BRT Backastråket
  Utbyggnad av ”Citybuss” BRT-anläggning med egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg mellan Balladgatan (Tingstad) och Körkarlens gata. Planeras vara på plats år 2023.

  Citybuss – BRT Norra Älvstranden, västra och nordvästra delen
  Utbyggnad av ”Citybuss” BRT-anläggning med egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg, Lindholmen-Ivarsbergsmotet-Vårväderstorget. Objekten byggs i etapper och planeras vara färdigställd i sin helhet år 2031.

  Åtta cykelbanor
  Åtta cykelbanor anläggs i anslutning till kollektivtrafiken.

  Redaktionen

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • ”Infrastruktur och bostäder måste löpa hand i hand”

  Infrastruktur, Valåret 2018 Fastighetsnytt talade med Tomas Eneroth som snart suttit ett år på posten som infrastrukturminister. Han ser gärna en tätare koppling mellan infrastrukturinvesteringar och stadsutveckling framöver men oroas också över kompetensbristen i de stora, planerade infrastrukturprojekt som ska till.

 • “Ny arena för digitala innovationer”

  Digitalt Den fjärde industriella revolutionen har länge varit en het fluga inom tillväxtindustrin. Nu tar byggsektorn också ett kliv framåt genom att lansera en ny digital plattform i april. Det kommunicerades på Årets Bygge förra veckan.

 • Bygger Kungspassagen i Uppsala

  Fastighetsmarknad Castellum planerar uppförandet av fastigheten Kungspassagen i Uppsala, som då kommer bli stadens första WELL-certifierade kontorsbyggnad. “Det känns riktigt bra” säger Björn Johansson, Affärsområdeschef Region Stockholm-Norr i Castellum.

 • ANNONS
 • Tyresö får fler bostäder

  Bostäder Sveafastigheter Utveckling och Belatchew Arkitekter har fått uppdraget att starta utvecklingen av den nya stadsdelen Wättinge, i Tyresö. Detta efter vinst i kommunens markanvisningstävling för etapp 1. 

 • ANNONS
 • En betraktelse från en annan vinkel

  Replik Det ligger i sakens natur att den som låter utföra och/eller finansiera ett byggprojekt sällan helt och hållet vill släppa möjligheten till insyn, påverkan och kontroll av projektet. I sådana samarbeten är det enligt vår uppfattning snarare en fråga om hitta andra sätt att definiera arkitektens roll och uppdrag i avtalet.

 • Eva Nygren till Stockholms Stadshus

  Rekrytering Eva Nygren blir ny fastighetsstrateg på Stockholms Stadshus AB och avgår därmed som vd för Stockholmshem. Annette Sand föreslås som ny vd för Stockholmshem. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x HG Wessberg, Ann-Sofie Hermansson och Johnny Magnusson. Foto: Sverigeförhandlingen.