+
David Mindus är vd på Sagax. Foto: Hemsö.
 • Sagax vill lösa in preffar

  PUBLICERAD 2017-04-03 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-04-03 08:18

  Textstorlek

  Dela med andra

  Sagax har offentliggjort ett erbjudande till sina preferensaktieägare om inlösen av aktierna. Preferensaktieägarna erbjuds erhålla antingen 1,15 stamaktier av serie D för varje preferensaktie eller en aktie av serie D samt 4 kronor kontant för varje preferensaktie.

  Syftet med inlösen av preferensaktierna är att förbättra bolagets kreditprofil då D-aktierna enbart anses utgöra eget kapital medan de internationella ratinginstituten ser preferensaktie som 50 procent eget kapital och 50 procent skuld. Åtgärden kan således ses som en fortsättning av den process som inleddes med införandet av D-aktierna under 2016 i syfte att anpassa Sagax ratingprofil till ratinginstitutens kriterier för investment grade.

  Inlösen av preferensaktierna är frivillig och villkorad av att bolagsstämman 4 maj röstar för och redan nu har man säkrat 38 procent av rösterna, enligt ett pressmeddelande. Preferensaktierna och D-aktierna ger rätt till samma utdelning, 2 kronor årligen.

  ”Erbjudandet är en fortsättning på det arbete som inleddes 2016 genom införandet av stamaktier av serie D. Inlösen av preferensaktierna kommer att stärka Sagax kreditprofil, vilket beräknas sänka koncernens upplåningskostnader och dess finansiella risk […] Genomförandet av erbjudandet kommer att öka det totala börsvärdet för stamaktierna av serie D vilket bör bidra till en ökad likviditet. Sagax aktieägare bedöms gynnas av transaktionen oavsett vilket aktieslag som innehas,” skriver vd David Mindus i en kommentar. 

  Sverrir Thór

   

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived