• Sagax bokslutskommuniké 2016

  PUBLICERAD 2017-02-09 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2017-02-09 14:06

  · Hyresintäkterna ökade med 21 % till 1 563 miljoner kronor (1 291 miljoner kronor föregående år).
  · Förvaltningsresultatet ökade med 23 % till 1 098 (895) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 22 % till 5,96 (4,90) kronor.
  · Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 1 891 (946) miljoner kronor, varav 565 (269) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
  · Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt –89 (106) miljoner kronor. Räntederivat svarade för –100 (106) miljoner kronor, varav –38 (52) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
  · Årets resultat efter skatt uppgick till 2 453 (1 681) miljoner kronor.
  · Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 965 (750) miljoner kronor motsvarande 5,12 (3,99) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
  · Sagax har under året nettoinvesterat 2 780 (2 364) miljoner kronor. Fastigheter förvärvades för 3 417 miljoner kronor.
  · Styrelsen föreslår att utdelningen per A- och B-aktie höjs med 26 % till 1,45 (1,15) kronor. Styrelsen föreslår även utdelning om 2,00 (2,00) kronor per preferensaktie och D-aktie, med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor.Utdelningen är i enlighet med bolagets utdelningspolicy och motsvarar 34,8 % av förvaltningsresultatet.

  Sagax bokslut

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived