• Kungsleden bokslutskommuniké 2016

  PUBLICERAD 2017-02-16 AV Emma Lundberg
  UPPDATERAD: 2017-02-16 08:21

  Året i korthet:

  • Nyuthyrningen uppgick till 216 Mkr (133) och nettouthyrningen till 99 Mkr (7). Hyresavtal till ett värde om 89 Mkr omförhandlades vilket resulterade i ökade hyresvärden om i snitt 8,8 procent.
  • Hyresintäkterna ökade till 2 422 Mkr (2 238) och driftnettot steg till 1 602 Mkr (1 545).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 5 procent till 990 Mkr (942).
  • Positiva värdeförändringar i fastighetsportföljen uppgick till 1 658 Mkr (970), till följd av sänkta direktavkastningskrav och förbättrade driftnetton.
  • Periodens resultat steg till 1 869 Mkr (505), motsvarande 10,27 kr per aktie (2,78).
  • Det egna kapitalet fortsatte att öka och utgjorde 59,55 kr per aktie att jämföra med 51,28 kr vid årets början. EPRA NAV uppgick samtidigt till 69,32 kr per aktie.
  • Belåningsgraden sjönk ytterligare och uppgick till 56,4 procent. Vid årets början var belåningsgraden 61,9 procent.
  • Styrelsen avser att föreslå en utdelning om 2,00 kr (2,00) per aktie på det högre antal utdelningsberättigade aktier som blir resultatet om den föreslagna nyemissionen godkänns av den extra bolagsstämman den 6 mars 2017.

  Kungsleden bokslut

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived