• Hufvudstaden bokslutskommuniké 2016

  PUBLICERAD 2017-02-16 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2017-02-16 13:09

  • Årets resultat före skatt ökade med 835 mnkr och uppgick till 5 284 mnkr (4 449). Det högre resultatet förklaras främst av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.
  • Bruttoresultatet ökade med 8 procent och uppgick till 1 262 mnkr (1 172), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 790 mnkr (1 689), en ökning med 6 procent.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 4 120 mnkr (3 470), motsvarande 19,98 kronor per aktie (16,82).
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 3,30 kronor per aktie (3,10).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 36,5 mdkr (31,7), vilket ger ett aktuellt substansvärde om 138 kronor per aktie (118). Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 4 160 mnkr (3 427).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (61), nettobelåningsgraden till 15 procent (17) och räntetäckningsgraden var 8,6 gånger (9,1).
  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 3,9 procent (4,5). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,6 procent (3,2).

  Hufvudstaden bokslut

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived