+
Joachim Hallengren. Foto: Joakim Kroger/Bonava.
 • Fler bostäder med moderniserad lagstiftning

  PUBLICERAD 2017-02-24 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2017-02-24 10:50

  Textstorlek

  Dela med andra

  För att lösa bostadsbristen krävs mer standardiserade byggprocesser utan att ge avkall på den arkitektoniska kvalitén. Sådana processer skulle korta byggtiderna väsentligt. Detta i kombination med att implementera en modern bygglagstiftning som i Tyskland skulle mest troligt leda till fler byggda bostäder per år.

  Boverket har bedömt att 700 000 nya lägenheter behöver byggas fram till 2025. Även om uppskattningen är förknippad med viss osäkerhet är flertalet bedömare eniga om att behovet av nya bostäder är stort. Huruvida vi lyckas med detta är en av de allra största samhällsutmaningarna just nu. Det kommer att ha direkt påverkan på Sveriges konkurrenskraft, vår förmåga att attrahera den bästa kompetensen till våra företag, och är en förutsättning för människors möjligheter att anpassa sitt boende när deras liv övergår i en ny fas.

  Då Bonava verkar i Norden, Tyskland, St Petersburg, Estland och Lettland, har vi bred erfarenhet och många nyttiga lärdomar från andra marknader än den svenska. Tyskland, där Bonava är den största aktören inom bostadsutveckling, är en föregångare med en bygglagstiftning som gör det lätt och snabbt att få bygglov. För att skynda på planprocesser har tyska kommuner och städer rätt att bevilja bygglov utan att genomföra en full detaljplaneprocess i områden som inte är planlagda, förutsatt att byggnationen anpassas till omgivande bebyggelse. I Tyskland kan Bonava därför börja bebygga en tomt endast 1-1,5 år efter ett markförvärv, jämfört med efter 5-7 år i Sverige.

  Regeringens 22-punktsprogram är en bra början vad gäller att öka byggtakten. Vidare nämnde statsministern i sin regeringsförklaring serietillverkning av hus som en del av lösningen på bostadsbristen. Som bostadsutvecklingsföretag välkomnar vi att politiken konkretiseras. För att verkligen lösa bostadsbristen  krävs emellertid enligt vår mening en ökad professionalisering inom branschen utan att ge avkall på det arkitektoniska uttrycket. Samtidigt måste lagstiftningen moderniseras och här skulle just Tyskland kunna tjäna som föredöme. Både politiken, lagstiftningen och vi bostadsutvecklare måste förnya oss. Alla har vi ett ansvar för att gemensamt klara bostadsutmaningen.

  Bonava tar sitt ansvar bland annat genom att tillföra en ökad grad av industriellt tänkande i byggprocesserna. I Tyskland har vi ett modul- och plattformssystem som vi i stor utsträckning kommer att tillämpa även i Sverige. När nästa bostadsprojekt tar vid blir det därmed enklare att ta med oss erfarenheter från tidigare projekt, vilket gör det möjligt för oss att med tiden jobba snabbare och billigare. Genom att visa ledarskap och ompröva våra arbetssätt är jag övertygad om att vi kan bygga prisvärda lägenheter för fler och därmed skapa attraktiva och levande bostadsområden. En förutsättning är dock att även lagar och andra regler omprövas och moderniseras.

  Vi är beredda att ta vårt ansvar för att skapa fler bostäder och levande områden och hoppas att våra politiker kommer att ta sitt. Endast på det sättet kan vi klara denna stora gemensamma utmaning.

  Joachim Hallengren
  Vd och koncernchef, Bonava

  2 kommentarer

  1. Peter Lindroos 2017-02-27

   Om det var den Svenska plan- och bygglagen som verkligen var anledningen till att det skulle ta 5–7 år att komma igång att bygga efter ett markförvärv, så skulle inte t.ex. Örebro kommun kunna göra det som dom gör idag.

   Stora förändringar av dagens regelverk skulle snarast leda till effektivitetsförluster och längre handläggningstider som följd av det omfattande implementeringsarbete som följer av regelförändringar. Därför bör vi lägga fokus på att lära och sprida goda exempel från de kommuner och byggherrar som skickligast jobbar inom dagens ramar istället för att lägga energi på att argumentera för stora förändringar av regelverket.

   Med rätt kompetens, organisation och resurser – hos såväl byggherren, staten som kommunen – är inte dagens regelverk något hinder för effektiva stadsbyggnadsprocesser som levererar en hög kvalitet.

   Reply

  2. M Stevenson 2017-02-27

   Fastighetsekonomen Hans Lind har berättat om samtal med NCC (som Bonava avknoppades ifrån) där NCC sagt att de bygger 30% billigare i Tyskland bara därför att de kan använda en standardiserad grundprodukt för bostäder där, som de kan sedan göra mindre variationer i.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x