+
Bostadsminister Peter Eriksson. Foto: Miljöpartiet.
 • Regeringen vill se fler flyttbara bostäder

  PUBLICERAD 2016-11-03 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2016-11-03 14:42

  Textstorlek

  Dela med andra

  I en promemoria från regeringen förslår man ändringar i plan- och bygglagen som ska göra det möjligt med tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostadsbyggnader.

  Förslaget innebär en förenkling jämfört med de möjligheter som redan finns för att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov. Förenklingen ska bestå i att det endast ska göras en bedömning av om byggnaden är flyttbar – och inte av om behovet av åtgärden är tillfälligt, vilket krävs enligt befintliga regler.

  Syftet är att det ska bli enklare och gå snabbare att få tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder, och förslaget är en del av den migrationsöverenskommelse som finns mellan Regeringen och Allianspartierna.

  – Det byggs mer än vad det gjorts på flera decennier, men trots det finns det akut bostadsbrist i många kommuner. Förslaget möter kommunernas behov av att kunna tillgodose det akuta bostadsbehovet med hjälp av tillfälliga bostäder. Det ska inte ersätta permanent bebyggelse, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

  “Målet är att ­göra det möjligt att använda flytt­bara bostäder som ett komplement till per­manent byggna­tion där bostadsbehovet inte fullt ut kan till­godoses ge­nom ordi­narie plan- och byggprocesser” skriver regeringen.

  I promemorian föreslås även att det i plan- och byggförordningen förs in bestämmelser som innebär att vissa krav på byggnader, bland annat när det gäller lämplighet, tillgänglighet och användbarhet, inte behöver uppfyllas när det gäller flyttbara bostadsbyggnader som uppförs med stöd av tidsbegränsade bygglov.

  Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för flyttbara byggnader för bo-stadsändamål föreslås gälla för en begränsad tid, från 1 juli 2017 till 1 juli 2023.

  Maria Nordlander

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x