• Hufvudstaden delårsrapport k3 2016

  PUBLICERAD 2016-11-10 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2016-11-10 11:37

  Delårsrapport januari – september 2016
  • Periodens resultat efter skatt ökade med 37 procent och uppgick till 2 555 mnkr (1 862), motsvarande 12,39 kronor per aktie (9,03). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.
  • Bruttoresultatet ökade med 9 procent och uppgick till 937 mnkr (859), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 322 mnkr (1 238), en ökning med 7 procent.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 34,7 mdkr (31,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 129 kronor per aktie (118 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring i fastighets-beståndet var 2 451 mnkr (1 672).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (59), nettobelåningsgraden till 16 procent (18) och räntetäckningsgraden var 8,5 gånger (9,0).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,2 procent (5,2). Exklusive vakans på grund av pågående projekt uppgick hyresvakansen till 2,6 procent (4,1).

  hufvudstaden-k3

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived