+
Illustration: Petter Furå.
 • Bostadsbyggandet når rekordsiffror

  PUBLICERAD 2016-11-14 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2016-11-14 16:45

  Textstorlek

  Dela med andra

  Bostadsbyggandet är nu på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet.  I år påbörjas byggandet av 64 000 bostäder och nästa år påbörjas 67 000 bostäder, enligt Boverkets senaste prognos.

  Siffrorna visar en ökning på 30 procent för 2016, men för 2017 landar ökningen på bara 5 procent. Anledningen till den avstannade byggtakten är enligt rapporten kapacitetsbrist snarare än efterfrågan, vilket också leder till ökade anbudspriser.

  Få byggda bostäder per invånare
  Preliminära siffror visar att det påbörjades cirka 6 bostäder per 1 000 invånare i hela landet under tolvmånadersperioden till och med juni. I Storstockholm påbörjades 8,5 bostäder per 1000 invånare, i Storgöteborg drygt 7 och i Stormalmö påbörjades 5,5 bostäder per 1000 invånare.

  För att uppnå siffrorna i Boverkets byggbehovsanalys krävs att cirka 7 bostäder per 1 000 invånare färdigställs innan år 2025. Enligt analysen bör den största delen av bostäderna också byggas mellan år 2016 och 2020 så i praktiken borde siffrorna vara betydligt högre i många av tillväxtkommunerna.

  I framtiden kan kanske stigande räntekostnader och en sämre ekonomi för hushållen i kombination med ökad produktion leda till minskad efterfrågan på bostadsrätter och småhus. Detta kan enligt Boverket leda till lägre priser men också möjliggöra ett ökat byggande av hyresrätter.

  I sammanhanget bör det tilläggas att begreppet ”påbörjade bostäder” inte innebär att spaden är satt i marken. Antalet påbörjade bostäder inte nödvändigtvis vara lika många som slutligen byggs.

  Enligt Boverket är prognosen kraftigt uppskriven och de betonar osäkerheten i underlaget.

  För att läsa Boverkets rapport, klicka här.

  Viktor Lindevall

  4 kommentarer

  1. M Stevenson 2016-11-21

   Några saker slog mig när jag läste rapporten (Boverkets indikatorer november 2016 – Analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden):

   * Att antalet bostäder som har uppkommit genom ombyggnad har också ökat mycket, 10%.

   * Skillnaden mellan prognosen över antalet påbörjade bostäder 2016 och antalet färdigställda bostäder 2016 var ganska stor – 64 000 ska påbörjas, och 48 000 ska färdigställas. Men det har skett en stor ökning även här – antalet färdigställda bostäder 2015 var 37 600.

   * Det har skrivits så mycket om behovet av nya hyresrätter, jag var besviken på att ökningen av antalet påbörjade bostadsrätter, 50% jämfört med ett år tidigare, var fortfarande så mycket större än ökningen av påbörjade hyresrätter, 20%.

   Det hade varit intressant i en analys av utvecklingen på bostadsmarknaden med statistik över tillgången till bostadsmarknaden. Har hemlöshet och antalet vräkningar ökat eller minskat? Hur många är tvungna att hyra svart därför att de inte kvalificerar sig till att hyra vit eller ta bolån? Hur många lägenheter byggs det för människor med genomsnittsinkomster eller lägre nu jämfört med för ett år sedan? Alla vet nu att det är inte bara bostäder i största allmänhet som fattas utan bostäder för de grupper som har blivit åsidosatta som fattas mest av allt. Regeringen har sagt att den vill prioritera bostäder som fler har råd med. Hur många hyresvärdar har höjt hyran med över 25% efter obligatoriska/påtvingade renoveringar? Hur många hyresgäster har tvingats flytta eller bli hemlösa på grund av detta? Hur har dessa hyreshöjningar påverkat den genomsnittliga hyresnivån? Hur stor är gruppen som hamnar under inkomstkraven? Fortsätter vi att sälja av allmännyttan i samma takt som förr? Hur stor andel av det totala allmännyttiga beståndet har sålts till privata bolag, som inte har det kommunala bostadsförsörjningsansvaret, sedan 90-talet? Och hur många hyreslägenheter har konverterats till bostadsrätter sedan 90-talet? Hur många tillfälliga bostäder byggs det? Boverket kan inte föra statistik över allt, men några avsnitt om de här ämnena tillsammans med de redan befintliga avsnitten om ränteläget, arbetslöshet, hushållens tro om framtiden och amorteringskravet skulle ha gett en bättre helhetsbild av bostadsmarknaden.

   * Att prognosen är så pass osäker: “Prognosen är kraftigt uppskriven jämfört med vår majprognos. Liksom då betonar vi osäkerheten i underlagen, som dessutom har ökat.”

   * Rapporten ger 2 bilder av läget när det gäller finansiering av nyproduktion: “Enligt Sveriges Byggindustrier är det bristen på arbetskraft, och inte finansieringen, som upplevs som det stora problemet bland medlemmarna…Inom Boverkets kreditgarantiverksamhet märker vi att även om räntorna är låga och tillgången på kapital är god så har nya aktörer svårt att erhålla finansiering.”

   * En graf i rapporten visar skillnaden mellan reporäntan och 3-månadersräntan mellan 2007 och början på 2016. Fram till mitten på 2008 var 3-månadersräntan konstant cirka 0,75 %enheter högre än reporäntan. Mellan mitten på 2009 och slutet på 2010 var skillnaden konstant cirka 1,5%enheter. Från början på 2011 till början på 2016 var den konstant cirka 2%enheter.

   * Bankerna ökade sina bolåneräntemarginaler i år också: “Det skedde ingen omedelbar justering av bolåneräntorna efter Riksbankens sänkning av reporäntan i början av året [från minus 0,35% till minus 0,5%]. I augusti sänktes dock de femåriga snitträntorna från 2,44 till 2,24 procent, trots att flera bedömare trodde att den nedre gränsen var nådd. Den rörliga faktiska snitträntan är oförändrad på 1,69 procent sedan slutet på 2015.”

   Reply

   • Viktor Lindevall 2016-11-21

    Tack för ditt inlägg, många intressanta tankar. /Viktor

    Reply

    • M Stevenson 2016-11-21

     Det är roligt att du tycker det. Tack, Viktor.

     M Stevenson

     Reply

     • M Stevenson 2016-11-24

      Det vore tråkigt om vi måste vänta tills produktionen av bostadsrätter fortsätter att dominera ytterligare ett tag, räntorna börjar stiga och hushållen får dålig ekonomi, vilket tillsammans kommer att leda till minskad efterfrågan på bostadsrätter och småhus….förrän byggandet av hyresrätter kanske kan börja öka.

      Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived