+
Catharina Håkansson Boman. Foto: Emmy Jonsson.
 • Replik: Catharina Håkansson Boman

  PUBLICERAD 2016-09-20 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2016-09-22 08:10

  Textstorlek

  Dela med andra

  Spelteorier är intressant som ett instrument att analysera och förstå processer. Men de hypoteser som Hans Lind lanserar stämmer inte med de iakttagelser som vi gör av verkligheten. Hans Lind argumenterar för att förhandlingar har teoretiska risker med avseende på bostadsbyggande. Sverigeförhandlingen vill därför ge en bild av varför förhandling leder till ökat bostadsbyggande.

  Bostadsbyggandet har alldeles nyligen tagit fart, delvis i takt med att regeringen (både innevarande och föregående) har pekat på behovet av ett ökat bostadsbyggande och vidtagit en mängd åtgärder för att förbättra situationen, däribland Stockholmsförhandlingen (2013-2014) och den pågående Sverigeförhandlingen. Många kommuner har de senaste åren insett vikten av att öka sitt bostadsbyggande (277 av landets 290 kommuner gör den bedömningen enligt Boverket) men utfallet, det vill säga det antal bostäder som faktiskt byggts är praktiskt taget alltid färre än utlovat. Ett av skälen har varit (och är) brister i infrastrukturen och bristen på förutsägbara marknadsförutsättningar. En investerare vill veta med säkerhet att en järnväg, tunnelbana, spårväg, väg eller dylikt verkligen byggs och att kommunen medger byggnation på dess mark. Med sådana förutsättningar kan investeringarna bli verklighet, och det är med den logiken förhandlingar mellan stat, kommun och region spelar roll för bostadsbyggandet.

  Sverigeförhandlingen förhandlar med kommuner med vitt skilda förutsättningar, det som förenar dem är att de är beredda att ingå avtal med staten om stora bostadsåtaganden. Med den tidtabell Sverigeförhandlingen har finns inga möjligheter att taktiskt krympa sina bostadspolitiska ambitioner – bara höja. Genom handslag artikulerar kommun och stat (och i vissa fall region/län) vilken gemensam vision som ska förverkligas de kommande åren och utgöra förutsättning för ett högt och realistiskt bostadsbyggande. Handslagen kommer att formaliseras i tydliga och skarpa avtal som reglerar både vad som händer vid förändrade förutsättningar och hur avtalet ska följas upp. På det sättet blir förutsättningarna för marknadens aktörer tydliga och transparenta, offentliga investeringar samordnas och bostadsbyggandet ökar.

  Catharina Håkansson Boman
  Förhandlare Sverigeförhandlingen

  1 kommentarer

  1. mårten rönström 2016-09-22

   Jag måste i ärlighetens namn erkänna att jag tror mer på Hans Linds spelteorier än Catharina Håkansson Bomans minst sagt yviga tillväxtresonemang inom ramen för Sverigeförhandlingarna. Den tilltänkta höghastighetsbanan – om den nu överhuvudtaget blir av – kommer inte att få den betydelse för den regionala tillväxten som alltid anges som bevekelsegrund för denna gigantiska investering. Därtill är dess influensområde alltför begränsat. Det finns faktiskt en uppsjö av andra angelägna förbättringar i den nationella infrastrukturen som ger betydligt större regionala tillväxteffekter. Och det till en betydligt lägre kostnad och utan att binda upp en massa oskuldsfulla kommuner i såväl medfinansiering som bostadsbyggnadsåtaganden.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived