• Sagax delårsrapport k2 2016

  PUBLICERAD 2016-08-09 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2016-08-10 09:29

  · Hyresintäkterna ökade med 22 % till 378 miljoner kronor (309 miljoner kronor föregående år).
  · Förvaltningsresultatet ökade med 42 % till 279 (196) miljoner kronor.
  · Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 542 (346) miljoner kronor, varav 87 (48) miljoner kronor från joint ventures.
  · Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt –98 (149) miljoner kronor. Räntederivat svarade för –105 (149), varav –35 (79) miljoner kronor från joint ventures.
  · Periodens resultat efter skatt uppgick till 622 (536) miljoner kronor.
  · Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 334 (169) miljoner kronor.
  · Sagax har under det andra kvartalet 2016 nettoinvesterat 1 153 (348) miljoner kronor. Sagax har förvärvat 191 fastigheter och avyttrat två fastigheter under kvartalet.

  Sagax k2

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived