• Hufvudstaden delårsrapport k2 2016

  PUBLICERAD 2016-08-22 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2016-08-23 08:41

  Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 649 mnkr (1 221), motsvarande 7,99 kronor per aktie (5,92). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.
  • Bruttoresultatet ökade med 9 procent och uppgick till 616 mnkr (565). Resultatförbättringen förklaras främst av högre hyresintäkter.
  • Nettoomsättningen uppgick till 870 mnkr (822), en ökning med 6 procent.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 33,7 mdkr (31,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 124 kronor per aktie (118 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring var 1 582 mnkr (1 097).
  • Soliditeten uppgick till 60 procent (58), nettobelåningsgraden till 17 procent (19) och räntetäckningsgraden var 8,3 gånger (8,9).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,2 procent (6,3). Exklusive vakans på grund av pågående projekt uppgick hyresvakansen till 2,3 procent (5,1).

  Hufvudstaden k2

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived