+
Tillfälliga tält vid flyktinglägret i Revinge tidigare i år. Foto: Sverrir Thór.
 • Undantag från PBL för flyktingboenden

  PUBLICERAD 2016-06-13 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2016-06-13 15:54

  Textstorlek

  Dela med andra

  I en promemoria som skickas ut på måndagen ser regeringen nu över möjligheten att göra undantag från plan- och bygglagen, PBL, vad gäller tillfälliga flyktingboenden när antalet asylsökande bedöms som “särskilt omfattande”.

  Fastighetsnytt skrev om förslaget redan februari. Det var Boverket som lämnade ett förslag till ett tillägg till PBL. Det innebar i korthet att regeringen, vid ”extraordinära händelser”, ska ha mandat att under en begränsad tid göra undantag från lagen.

  Nu har regeringen tagit ställning till förslag, och skickade på måndagen ut en promemoria på remiss, med det nya lagförslaget.

  – Vi hade ett läge i höstas där boendesituationen för asylsökande var väldigt ansträngd. Om det uppstår liknande situationer i framtiden är det viktigt att regeringen snabbt kan fatta beslut för att säkerställa att alla som flyr kan få skydd och tak över huvudet, säger nyligen tillträdda bostadsministern Peter Eriksson.

  Enligt föreslagen i departementspromemorian ska regeringen alltså ha möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från flera olika bestämmelser i plan- och bygglagen, utefter vilka behov som finns.

  Det kan till exempelvis gälla undantag från intressen som normalt beaktas vid planläggning och från bestämmelserna i plan- och bygglagen gällande bygg-, rivnings- och marklov och om genomförandet av åtgärder.

  Bemyndigandet gäller enbart tillfälliga åtgärder vid extraordinära situationer.

  Förslaget är enligt regeringen en del av den migrationspolitiska överenskommelsen man har tillsammans med de fyra allianspartierna.

  Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

  Här kan du läsa hela promemorian.

  Maria Nordlander 

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived