• Sagax delårsrapport k1 2016

  PUBLICERAD 2016-06-15 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2016-06-15 11:08
  • Hyresintäkterna ökade med 15 % till 353 miljoner kronor (307 miljoner kronor föregående år).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 237 (199) miljoner kronor.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 260 (83) miljoner kronor, varav 65 (40) miljoner kronor från joint ventures.
  • Omvärdering av räntederivat påverkade resultatet med totalt –163 (–62) miljoner kronor, varav –64 (–33) miljoner kronor från joint ventures.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 272 (184) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 182 (153) miljoner kronor.
  • Sagax har under det första kvartalet 2016 nettoinvesterat 80 (422) miljoner kronor. Sagax har förvärvat två fastigheter och avyttrat tre fastigheter under kvartalet. Under perioden har även avtalats om förvärv av fastigheter i Finland för totalt 850 miljoner kronor och i Frankrike för 455 miljoner kronor med tillträde under andra och tredje kvartalet 2016.

  Sagax k1

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived