• Hufvudstaden delårsrapport k1 2016

  PUBLICERAD 2016-06-15 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2016-06-15 11:05
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 738 mnkr (447), motsvarande 3,58 kronor per aktie (2,17). Det ökade resultatet förklaras främst av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Koncernens bruttoresultat uppgick till 305 mnkr (284), en ökning med 7 procent. Förbättringen förklaras främst av högre hyresintäkter.
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 431 mnkr (413), en ökning med 4 procent.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 32 655 mnkr (31 740 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 119 kronor per aktie (118 vid årsskiftet) efter avdrag för utdelning om 3,10 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändring var 689 mnkr (366).
  • Soliditeten uppgick till 59 procent (57), nettobelåningsgraden till 18 procent (18) och räntetäckningsgraden var 9,0 gånger (9,1).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,3 procent (6,5). Exklusive vakans på grund av pågående projekt uppgick hyresvakansen till 2,3 procent (5,5).
  • Den 1 mars tillträddes fastigheten Inom Vallgraven 3:2 i centrala Göteborg med ett fastighetsvärde om 82 mnkr.

  Hufvudstaden k1

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived