• Branschens reaktioner på Alliansens avhopp

  PUBLICERAD 2016-06-21 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2016-06-22 11:55

  Textstorlek

  Dela med andra

  Fastighetsnytt sammanfattar samhällsbyggnadsbranschens reaktioner på Alliansens besked att man hoppar av de bostadspolitiska samtalen.

  Först ut att kommentera Alliansens beslut var Sveriges Byggindustrier vars näringspolitiske chef, Björn Wellhagen, säger att det är djupt beklagligt att det inte blir någon blocköverskridande bostadspolitisk överenskommelse.

  – Det är något som byggföretagen har eftersökt länge. Att samtalen nu har brutit samman kommer att försvåra möjligheterna att bygga 700 000 nya bostäder till 2025. Det var ett högt satt mål redan från början.

  Han fortsätter och säger att om Sverige ska få igång bostadsbyggandet krävs en rad olika, och många gånger ganska omfattande, åtgärder.

  – Det handlar om att skapa en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, underlätta för kapitalsvaga hushåll att skaffa sig ett boende och säkerställa att det finns resurser för att bygga mer, säger Björn Wellhagen.

  “Bedrövligt”
  Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, gör bedömningen att alliansen krävde åtminstone någon liten markering rörande behovet av att ändra hyressättningen och när regeringen inte var villig att göra det så fanns ingen möjlighet till överenskommelse.

  – Personligen har jag svårt att se vad det skulle vara för problem med att låta den byggare som vill testa ett system med friare hyressättning i nyproduktionen, och därmed svårt att förstå att regeringen inte kunde gå med på det. Samtidigt kunde man ju säga att det inte fanns några planer på att ändra modellen i det befintliga beståndet, säger Hans Lind.

  Erik Pelling (S), ordförande i Uppsala kommuns byggnämnd säger till Fastighetsnytt att Alliansens avhopp är “bedrövligt”.

  – Att inte partierna på riksnivå kunnat samla sig till en överenskommelse är ett underbetyg för både opposition och regering. Men det är oppositionen som väljer att stiga av. Och argumenten för det håller inte i mina ögon. Deras ansvar väger därför tungt. Uppenbarligen vill de borgerliga partierna hellre slå mynt av bostadskrisen genom utspel i riksdagen. Det för oss dock inte närmare en lösning. Samtidigt får vi i kommunerna göra vad vi kan för att ändå öka byggandet. Och det är rätt mycket, säger Erik Pelling.

  – För Uppsala är den särskilda förhandlingspersonen särskilt intressant. Vi behöver inte grunda någon ny stad utan kan bygga vidare på det framgångsrecept Uppsala varit som stad i över 700 år, men en förhandlingsperson skulle hjälpa oss att få till de investeringar som krävs i två nya spår mellan Uppsala och Stockholm och en ny station, ett Uppsala södra. Bara de få milen mellan Uppsala och Märsta skulle det skapa förutsättningar för 100 000 nya bostäder, varav den större delen i Uppsala, fortsätter han.

  Kurt Eliasson, vd på SABO, låter meddela att han tycker det är beklagligt och att han är förvånad. Med tanke på att man lyckades enas i energiöverenskommelsen så trodde han att man kunde komma överens även här.

  – Nu kommer det dock till riksdagsarbete vilket är positivt i sig och i en hel del frågor har man samsyn och där bör det finnas underlag för en bred överenskommelse i riksdagen, säger Eliasson.

  Glad att man står bakom Stråth
  Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen,  tycker att är allvarligt att politiken inte kan samla ihop i sig och får till en långsiktig överenskommelse för bostadspolitiken.

  – De som drabbas av det här är alla de som desperat söker efter någonstans att bo. Jag hade önskat att det fanns en långsiktig överenskommelse om de förslag som gäller hyressättningssystemet. Där tycker jag att det finns ett utvecklat och bra förslag och det är en långsiktig fråga som berör tre miljoner hyresgäster i det här landet.

  Hon hoppas att det blir en rad beslut i Sveriges riksdag eftersom Alliansen nu har signalerat att det finns saker som man är överens om i regeringens förslag.

  – Jag är glad att regeringen står bakom Stråth-överenskommelsen. Sedan finns det enskildheter som vi har drivit och jag tycker är positivt, bland annat att man förenklar för serietillverkade hus. Det jag saknar från både regering och allianspartierna, det är en skatteöverenskommelse. Vi har konstaterat i flera statliga utredningar att det finns en ojämlikhet mellan det ägda och det hyrda och det hade varit en viktig signal att man sätter igång ett arbete för att åstadkomma det som skulle öka hyresrättens konkurrenskraft, säger Marie Linder.

  Maria Rankaa, vd för Stockholms Handelskammare beskriver Alliansens avhopp från samtalen som ett historiskt misslyckande för alla partier som varit involverade, men framför allt för alla outsiders på bostadsmarknaden som drabbas av bostadsbrist och en dysfunktionell bostadsmarknad.

  – Vi befinner oss i en bokris som kräver ett stort reformpaket och en bred politisk överenskommelse. Nu bör regeringen tillsätta en oberoende expertkommission som får i uppdrag att komma med lösningar, säger Maria Rankka till Fastighetsnytt.

  Övriga kommentarer:
  – Vi är naturligtvis besvikna över att det inte var möjligt att nå en bred politisk uppgörelse om bostadspolitiken. Samtidigt är det innehållet i uppgörelsen som är det viktiga och inte en uppgörelse i sig. Uppgörelser på den här nivån får stor effekt på politiken framöver och då kan en dålig uppgörelse vara sämre än ingen alls, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna.

  – Mer än någonsin tidigare behövs en bred överenskommelse om en ny social bostadspolitik och ökat bostadsbyggande. Men i det läget väljer politikerna från båda blocken att hålla fast vid sin egen politik som skapar ideologiska låsningar, det är beklagligt säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund.

  Redaktionen

  3 kommentarer

  1. Jonas 2016-06-22

   Tja, föga förvånade efter det att man bjudit in till samtal. Via tidningar. Lagos förslag till att lösa knutarna i bostadspolitiken är mkt bra. Tyvärr är det nog för klent management på regeringssidan.

   Reply

  2. Per Johansson 2016-06-22

   Åtgärdspaketet räcker inte långt, men ingen part har något emot de enskilda åtgärderna. Att döma av de marginella åtgärderna i paketet och parternas uttalanden har ingen sida varit beredd att slakta någon helig ko och då har det heller inte behövts någon blocköverskridande överenskommelse.

   Utan att ändra skatter, hyresreglering och branschens resursförutsättningar är det förstås utsiktslöst att nå målen. Exempelvis kan man inte begränsa kredittillgången om man ska bygga nytt för ett par tusen miljarder. Därutöver krävs betydligt mer långtgående åtgärder på de områden som omfattas av paketet. Måhända är bostadspolitiken för svår för att hanteras av politiker?

   Reply

  3. Sven Antonsson 2016-06-22

   Den som följde uttalande av politiker i båda läger i radio och TV kunde konstatera att det var det vanliga harvande att skylla på varandras resp. regeringsperioder att vi har en bostadskris!

   Är det så att Sverige är förlamat och låter sig styras av intresseorganisationer som drar oss rakt ner i drickat?
   Om så vore, behöver vi politiker som vågar stå upp mot dessa för landets bästa.
   Inte den typen som bara kan titta bakåt och skylla på andra.
   Nu är det upp till Riksdagen att mejsla fram en snabb handlingsplan för att hantera krisen.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived