+
Tobias Olsson, förbundsordförande på Sveriges Arkitekter. Foto: Sveriges Arkitekter. Tobias Olsson. Foto: Sveriges Arkitekter.
 • Utan strategi tappar bostäderna värdet

  PUBLICERAD 2016-03-17 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2016-03-18 11:14

  Textstorlek

  Dela med andra

  Sverige har inte råd att producera 700 000 bostäder på tio år utan att ha en vettig strategi för det. I värsta fall blir resultatet både kapitalförstöring och usla livsmiljöer. Den nya arkitekturpolitiken som mejslas fram utifrån utredningen Gestaltad Livsmiljö ser vi som en god chans att bli just en nationell strategi för byggd miljö som byggherrar, arkitekter och övriga i branschen kan samlas kring.

  Den byggda miljön står idag för halva Sveriges förmögenhet. Denna får inte devalveras genom en slarvigt genomförd, kortsiktig bostadsproduktion som rättfärdigas genom den galopperande bostadskrisen. Vi måste orka hålla två tankar i huvudet samtidigt – kvantitet i bostadsbyggandet och hållbara livsmiljöer. Alla i samhällsbyggnadsbranschen vet att byggnader som är attraktiva inte bara vid första försäljningen utan har ökat i värde vid sjätte och sjunde säljtillfället är robust byggda, väl gestaltade och är placerade i bra livsmiljöer.

  Låt oss därför fortsätta att uppföra sådana hus. Det tar inte längre tid men det kräver att vi gör det på ett klokare sätt.

  Att fatta kloka beslut och göra rätt underlättas av en bra strategi. I vår bransch behöver vi en nationell strategi som gör det möjligt att tänka och styra i termer av hållbar livsmiljö när vi planerar och bygger våra städer. Då kommer vi att kunna undvika misstag som kostar pengar och som vållar långsiktiga problem. Sveriges nya arkitekturpolitik, som ska ta form med utgångspunkt i utredningen Gestaltad Livsmiljö, har goda möjligheter att bli just en sådan strategi för byggd miljö.

  Sveriges Arkitekter är positiv till att utredningens direktiv och förslag så tydligt tar avstamp i våra stora samhällsutmaningar som urbanisering, klimatförändringar och bostadsbrist och beskriver hur alla som jobbar med gestaltad livsmiljö kan hjälpa till att möta dessa. Min organisation väljer dock, i kontrast till utredningens direktiv, att inte behandla arkitektur, form och design som ett samlat politikområde.

  Även om arkitektur, form och design passar väl ihop i kulturpolitiska frågor så skiljer de sig åt markant som näringar betraktat. För att arkitekturpolitiken ska kunna bli den strategi för byggd miljö som krävs i dagens situation behöver arkitektur behandlas mer som en näring och mindre som en kulturyttring. Att hålla ihop design, arkitektur och form innebär också att arkitektur på ett felaktigt sätt hålls ner i skala.

  I och med det drar Sveriges Arkitekter andra slutsatser än utredningen och i vår remiss lämnar vi förslag som underlättar en nationell strategi för byggd miljö:

  • Boverket får uppdraget att ansvara för arkitekturpolitiken, inte en helt ny myndighet för gestaltad livsmiljö.
  • Den föreslagna ”riksarkitekten” – som förmodligen får en annan titel – tillsätts på Boverket för att leda ovanstående uppdrag och för att styra samverkan mellan statliga myndigheter.
  • Den föreslagna fonden för att finansiera utveckling och samarbete i branschen är av central betydelse – men finansieringen måste lösas.
  • Arkdes förblir intakt och får fokus på arkitektur. Det får ny instruktion med bland annat rådgivning till bransch och allmänhet samt en regional struktur för den publika verksamheten.

  I skrivande stund har Boverket slutrapporterat regeringsuppdraget Nyanländas boendesituation. Där föreslås staten agera katalysator för ett bostadsbyggande som blir en hållbar lösning för grupper med de lägsta inkomsterna, vilka är fler än enbart nyanlända. Samhället har ett ansvar för dem – du ska ha rätt till ett värdigt boende även om din betalningsförmåga är klen.

  Men i en tid då inte ens ”livsmiljö” är en självklarhet för alla, hur vi ska kunna framhålla vikten av dess gestaltning? Vi måste göra oss kvitt det gamla tankefelet att gestaltning är lika med utanpåverket, istället är det den förenade ansträngningen av samlade kunskaper i riktning mot ett hållbart samhälle. Bra arkitektur betyder inte dyrt, det betyder smart.

  Alice Bah Kuhnke och övriga i regeringen har nu chansen att ta tag i denna fråga. Utredningen Gestaltad Livsmiljö och de över 300 remissförslagen ligger på deras bord. Samhällsbyggnadsbranschen behöver en strategi för den byggda miljön – en ny arkitekturpolitik.

  Tobias Olsson
  Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

  3 kommentarer

  1. Morgan Larsson 2016-03-19

   Vi har över 20års bristande bostadsbyggande trots lag på att alla i Sverige har rätt till en bostad, ändå har vi tusentals hemlösa. Helt plötsligt ska invandrare utanför Europa få förtur till helt nya bostäder som byggs i panik vilket skapar utanförskap. Dessa valda vägar att vägra Svenskar bostäder men hux flux tvinga fram bostäder visar bara på ett genomgående systemfel i hela regeringen.

   Det behövs riktiga bostäder till flera målgrupper och varför ska vi vara sämre än andra länder på att bygga bostäder? I Canada har hemlösa fått egna små hem mot en symbolisk hyra för att komma på fötter, nu har vi chansen att bygga nytt för asylflyktingar, studenter, äldre och alla barnfamiljer med ett modernt miljonprogram som pressar byggtider och kostnader då samma planlösningar kan användas om och om igen med olika fasader.

   Använda solceller på tak och grönskande terraser med växter, effektivare ventilation och värmeväxlare som är konstruerade för vårt klimat. Nya varianter av sopsortering och ett återbruk av bostäder som kan ändras i antal rum efter behov. Vi behöver lära oss umgås med grannar och skapa förutsättningar för detta annars får vi bara nya problemområden som kostat för mycket att uppföra i humanismens namn, det är inte humant att stapla människor på varann.

   Reply

  2. Charlotte Holst 2016-03-19

   Sveriges Arkitekters remissvar är alldeles för svagt. Vi bör prestera kraftigt mot att man avser att lägga ner Arkitekturmuseet. Ett självständigt Arkitektur-och stadsbyggnadsmuseum behöv!

   Reply

   • Tobias Olsson 2016-03-19

    Charlotte, vi skriver ju precis det. Att ArkDes inte ska ombildas till en ny myndighet och att ArkDes bör återgå till ett arkitekturmuseum igen.

    Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived