Risk att bostadsmålet inte nås

Stockholms stads har ett ambitiöst mål om att bygga 40 000 nya bostäder till 2020. Men stadens egna revisorer menar nu att det kan bli svårt att nå målen.