+
Slussen. Foto: Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
 • Murar mellan profession och allmänhet hämmar byggande

  PUBLICERAD 2016-03-09 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2016-03-11 09:29

  Textstorlek

  Dela med andra

  Byggtakten i landet har ökat väsentligt under senare år. Trots det är den långt ifrån tillräcklig. Enbart Stockholm behöver 261 600 nya bostäder fram till år 2025, enligt Boverket. Men det är inte bara bostäder som behöver byggas, för alla dessa bostäder behövs stad. En stad består av såväl bostäder som infrastruktur, förskolor, skolor, vård, arbetsplatser, handel, idrottsanläggningar, parker, bibliotek, kultur och mycket mer.

  Samtidigt som stadens behov av att växa är angeläget försenas i princip varje nytt byggprojekt av överklaganden. Exemplen är många –och riskerar bli ännu fler när byggtakten ökar. Vi behöver därför en konstruktiv debatt som involverar de som beslutar, de som bygger och de som bor.

  En gemensam nämnare för överklaganden av byggprojekt är ofta synpunkter på byggnadernas inverkan på stadsbilden eller på boendes närmiljö. Synpunkter som avspeglar en bristande kommunikation mellan beslutsfattare, branschen och medborgarna. Den bristande kommunikationen skadar allmänhetens förtroende för samhällsbyggnadssektorns förmåga att skapa byggnadskonst och stadsmiljöer som utvecklar staden på ett positivt sätt. Historiska misslyckanden som rivningarna av Klarakvarteren används idag som symboler för när en beslutande elit kör över medborgarna för att fullborda sina egna visioner om staden.

  Detta pekar på behovet av en nära dialog med medborgarna. Men idag när ett projekt väl presenteras för medborgarna, efter utredningar och ombearbetningar, har många vägval redan gjorts. Medborgarnas uppgift blir då att ge förslaget tumme upp eller tumme ned. Det senare sker, som bekant, allt för ofta. Så är systemet inte tänkt att fungera.

  Det behövs kontaktytor mellan beslutsfattare, bransch och medborgare för att bredda engagemanget och involvera fler i stadens utveckling på ett tidigare stadium. Debatter om enskilda byggprojekt behöver lyftas till samtal om vilken arkitektur som anses bidra till att möta de behov och önskemål vi har för framtiden.

  Vi tar därför det internationella konceptet Open House till Stockholm, en arkitekturfestival som syftar till att riva murar mellan professionen och allmänheten genom att inspirera till engagemang och intressera fler för stadens arkitektur och utformning. Genom att bjuda in medborgarna till att uppleva den byggnadskonst Stockholm har att erbjuda, både gammal och ny, vill vi skapa en positiv plattform för dialog. Förhoppningen är därför att fastighetsägare, byggare och alla andra som vill visa upp intressant arkitektur för allmänheten engagerar sig i festivalen.

  Open House innebär att stadens medborgare får besöka intressanta byggnader i verkligheten och själva bilda sig en uppfattning om kvalitet i vår byggda miljö. Vi är övertygade om att detta i förlängningen kommer att leda till konstruktiva diskussioner om vilka värden som staden behöver bevara, utveckla och tillföras i en dialog mellan initierade medborgare och med professionen istället för att, som idag, upplevas stå på olika sidor om en mur.

  Elisabeth Martin, Ordförande Open House Stockholm & VD Stockholms Byggmästareförening
  Peter Santesson, Styrelseledamot Stockholms Byggnadsförening & VD Synk Arkitektur
  Anders Johansson, styrelseledamot Samhällsbyggnadslänken vid KTH & prefekt för Arkitekturskolan, KTH
  Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna

  1 kommentarer

  1. Mats 2016-03-12

   Frågan är vad Fortum och Luftfartsverket håller på med? Dom överklagar allt som är över 100m högt.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived