+
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi.
 • Bättre nyttjande av hyresbeståndet

  PUBLICERAD 2016-03-30 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2016-03-31 13:08

  Textstorlek

  Dela med andra

  TAGGAR

  Med dagens situation på bostadsmarknaden behöver vi både bygga mer och utnyttja det befintliga beståndet bättre. I samhället sker en polarisering på en rad områden och detsamma gäller boendetätheten. Vissa bor väldigt trångt, inte minst nyanlända som ska ordna eget boende, medan andra har stora ytor, inte minst äldre hushåll i äldre hyreslägenheter eller ägda bostäder.

  Att tvinga fram ett ökat utnyttjande genom mer marknadsmässiga hyror eller högre fastighetsskatt är enligt min bedömning varken socialt acceptabelt eller politiskt möjligt på kort sikt. Om vi inte kan använda piskan så återstår att hitta morötter! På ägandesidan har vi genom vissa regeländringar underlättat uthyrning och det finns skäl att analysera närmare varför effekterna inte blivit större. Är styrelserna i bostadsrättsföreningar negativt inställda? Saknas fortfarande “mellanhänder” som kan sköta en långsiktig uthyrning åt den som tycker det känns osäkert? Eller finns det andra faktorer bakom?

  Men låt oss inte glömma bort hyreshusbeståndet och fundera på vad vi kan göra där för att underlätta uthyrning av delar av lägenheter? Här är några funderingar:

  Fastighetsägare och hyresgäst kan sluta avtal om en högre hyresnivå per kvadratmeter i de delar som hyrs ut om delar av en lägenhet hyrs ut, till exempel den dubbla kvadratmeterhyran. Denna extra hyra delas sedan mellan fastighetsägare och hyresgäst. En fastighetsägare kan åta sig att sköta det praktiska kring uthyrningen och får då en större del av denna extra hyresintäkt. Sköter hyresgästen det mesta får denne den större delen av den högre hyran. Tanken är att det ska bli en vit marknad där fastighetsägare och hyresgäst samarbetar för att öka uthyrningen. Särskilt för äldre hyresgäster kan en sådan samarbetslösning göra det tryggare och därmed få fler intresserade att hyra ut och tjäna lite extra. Alla har inte heller en hög pension och borde vara intresserade av att dryga ut kassan om det kan göras på ett tryggt sätt.

  Ekonomiskt stöd till fastighetsägare som i samråd med hyresgästen vill göra mindre investeringar som gör det lättare att avskilja delar av en lägenhet. Det kan till exempel handla om att sätta in extra låsbara dörrar. Under min tid som politisk aktivist i Tensta-Rinkeby under 80-talet noterade jag när jag delade ut flygblad i vissa hus att för större lägenheter fanns det två entrédörrar bredvid varandra. Tanken var väl just att det då skulle vara lättare att hyra ut delar av lägenheten. På längre sikt kan det vara värt att stimulera fler byggare till att göra så idag också. En del i den norska bostadspolitiken efter kriget var just att ge förmånligare villkor till de som byggde småhus med en uthyrningsbar del av huset.

  Ett liknande ekonomiskt stöd, till exempel i form av ett högre rot-avdrag, bör även kunna utgå till bostadsrättshavare och villaägare som vidtar åtgärder för att lättare kunna hyra ut delar av bostaden. Lite råd och anvisningar från Boverket om hur det kan göras kunde också vara bra.

  Hans Lind
  Professor i fastighetsekonomi

  5 kommentarer

  1. Gösta Fernström 2016-03-31

   Få som förstår att vi är på väg in i ett nytt samhälle med delningsekonomi och på alla sätt måste öka rörligheten på marknaden inte minst för att öka tillgången på bostäder. Hans artikel är alltför försiktig vilket är förståeligt i dagens samhällsdebatt. några mer radikala alternativ:

   * För bostadsrätter ta bort styrelsens rätt att de måste godkänna uthyrning i andra hand – ger ökat värde på bostadsrätten när man kan hyra ut den.
   * Gör som i Tyskland så att bostaden blir ett investeringsobjekt med förmåner t.ex ägarlägenheter som man fritt kan hyra ut, vilket även skulle kunna gälla bostadsrätter o villor
   * tillåt andrahandsuthyrning fritt av hyreslägenheter
   * Gör som i Norge ge bidrag till större lägenheter o villor som har en mindre extralägenhet att hyra ut eller dit vi kan ta våra äldre på gamla dagar och därmed underlätta ör äldrevården. Alternativt kan det vara en lägenhet för våra ungdomar så de får ett eget liv tidigare
   * öka rörligheten på marknaden genom att ta bort flyttskatter med mera, t.ex ge flyttbidrag, hjälp till med försäljning o flytt
   * Främst av allt satsa på att bygga attraktiva äldreboende med gemensamhetslokaler och bra lägen nära shopping/centra där de
   – dels kan ha gemenskap med andra och dels hjälpa varandra för att minska trycket på äldrevården
   – flytta i närområde så de kan fortsätta umgås med sina grannar
   – få dem att flytta från sina stora lägenheter, villor o radhus så att vi får
   rörligheten på marknaden
   – få dem att flytta till sina barn när de har en liten extralägenhet enligt ovan så de kommer nära sina barnbarn o kan hjälpa dem o tvärt om få hjälp, återigen för att minska behovet av statlig äldrevård. Kom håg framtiden att vi nu måste hantera åldringar från 75 till 105 år, vilket samhället knappast kommer att ha råd med!!

   Reply

  2. Affe 2016-03-31

   Jag har en känsla av att bostadsmarknadens tröghet bottnar lite i hur vår arbetssituation ser ut. Det är förhållandevis svårt att få en fast anställning idag, och en arbetsgivare i sin tur har svårt att göra sig av med anställda.

   Det faktum att företag inte gärna anställer och människor har svårt att få arbete leder till att man inte gärna tar sitt pick och pack och flyttar. Man blir bofast på ett helt annat sätt.

   Jag har under perioder bott i USA där det är långt mycket vanligare att människor flyttar för att ta ett jobb, ibland på helt andra sidan landet. Jag tänker inte försvara det Amerikanska systemet till fullo, för det har en helt egen uppsättning fel och brister, men en sak kan man säga och det är lätt att skaffa bostad. Ja, bortsett storstäder och citykärnor, men det beror ju såklart på att det är ett visst tryck på dessa bostäder.

   Jag tror att bostadsmarknaden skulle kunna luckras upp ganska rejält om man såg över LAS, en lag som mer och mer börjar tappa i relevans i dagens samhälle.

   Reply

  3. Uffe 2016-03-31

   För att få fler lediga lägenheter måste de tomma utnyttjas. Jag har letat lägenhet i Stockholm och kommit i kontakt med över 100 som bor på annan ort men har behållt sin lägenhet i Stockholm för helg nöje någon gång i månaden. De jag kommit i kontakt med har kunnat tänka sig hyra ut i andra hand korta perioder eller ibland längre tid men till mycket högre månadskostnad och många gånger med undantag för helger när man skall till Stockholm på teater eller dyligt. Många av dessa har satt detta i system och i de flesta fall har man haft det så i flera 10 tals år och bor och är skrivna på andra orter. Flera gånger har jag fått kommentaren “Det finansierar våra Stockholms helger”.
   Är det ok att se mellan fingrarna och acceptera detta när situationen ser ut som den gör. Och det har också varit lägenheter i allmännyttan.

   Tror att det finns samma beteende i Göteborg förmodligen.

   Här finns en potential att få till förändring

   Reply

  4. Einar Hansson 2016-03-31

   Hej Hans!
   Tack för många kloka inlägg. Jag undrar nu: vet du hur det ligger till med bestämmelserna för allmännyttan i EU? EU lär ha krävt marknadsmässigt beteende av alla allmännyttiga bostadsföretag – men samtidigt lär alla länder utom Sverige/Reinfelt och Tjeckien ha begärt och fått undantag från denna paragraf. Det innebär väl att framgångsrika allmännyttor i Holland, Frankrike, Tyskland, Österrike m fl kan fortsätta att arbeta socialt målmedvetet – men inte i Sverige, som haft en av de mest framgångsrika allmännytta-historierna. Nu (när nästan alla unga ser bostadskrisen som sitt största politiska problem) borde väl detta undantag tas/ha tagits tillbaka. Hur ligger det till med detta?
   Varma hälsningar
   Einar Hansson

   Reply

  5. Jonas 2016-03-30

   Ja, det är bara konstatera att bostadsmarknaden är en av de mest trögförändrade. Alla bevakar sina intressen! Arkitekter m fl vill bygga elegant och fina livsmiljöer vilket kostar. Enkla billiga livsmiljöer är svåra att åstadkomma utan kraftiga bidrag från staten. Byggfolket vill ha mer betalt för sitt arbete som redan är på en av de hösta i Europa.
   Byggandet är bara en liten del av beståndet så absolut är en bättre väg att gå att använda incitament för att förmå till enklare förändringar av det bef beståndet. Det finns ingen enkel lösning och det kommer att ta mkt lång tid att rätta till imperfektioner på marknaden, kanske aldrig på vissa lokaler!

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived