+
Gunnar Wetterberg. Foto: Mattias Fröjd.
 • Politiken är viktigast!

  PUBLICERAD 2016-02-05 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2016-02-09 09:25

  Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer sex, 2015. 

  Textstorlek

  Dela med andra

  Det är politiken som är viktigast. När stora förändringar ska göras måste institutionerna hjälpa till. Marknaden måste ledas i nya fåror. Medborgarnas beteenden och värderingar är viktiga, men framförallt för att göra svåra beslut möjliga. De stora partierna i riksdagen borde ta ansvar för en bred klimatuppgörelse, där inte minst byggandets hållbarhet står i fokus.

  I många frågor är det svårt för Sverige att agera på egen hand. Flygbiljetterna är absurt billiga i förhållande till sina utsläpp. Den nationella planen måste gå hand i hand med en internationell offensiv, som förhoppningsvis kommer igång efter klimatkonferensen i Paris. Men handlingsfriheten är större när det gäller att främja ett uthålligt byggande inom landet.

  Tre frågor är viktigare än andra:

  Sätt pris på miljön!
  Successiva höjningar av energipriset är det bästa sättet att leda marknadskrafterna rätt. Fasa in höjningarna efterhand, så att känsliga verksamheter får tid att anpassa sig. Med en bred uppgörelse kan en femårig tidtabell bli trovärdig. Med tidiga besked kan byggarna redan nu anpassa sina planer till det som kommer.

  citatgunnarStärk kollektivtrafiken!
  Då kan pendlingsavstånden öka och mer mark frigörs för nya bostäder. Ostlänken mellan Stockholm och Nyköping rymmer mycket av svaret både på bostadsbubblan och på hållbarheten. Det handlar inte bara om järnvägar. På många håll är Sverige för glest för att nya spår ska bära sig, även om Borås och Simrishamn kan vara kloka satsningar. För klimatet är det minst lika viktigt att många fler väljer buss hellre än bil. Om fler ska våga ställa bilen måste vi kunna lita på att busslinjen finns kvar. Det är viktigt att samordna trafikslagen, och att det blir billigt att åka tillsammans.

  Ta tekniken till hjälp!
  Den nya tekniken kommer att bli en viktig nyckel till den framtida hållbarheten. Svårigheten är att veta hur. Marknaden kommer att hitta mycket av de nya lösningarna, men den offentliga sektorn kan dra sitt strå till stacken. Det är viktigt att nya områden planeras med generösa kabeldragningar och andra åtgärder som gör det lättare att ta ny teknik i bruk. Skolan och sjukvården kan gå före med distansundervisning och telemedicin.

  Byggandet är i sig något av det mest långsiktiga samhällena ägnar sig åt. Det är viktigt att sektorn går i spetsen för en mer hållbar framtid.

  Gunnar Wetterberg

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived