+
Göran Cars. Foto: Sigurdur J. Olafsson.
 • På jakt efter en nationell bostadspolitik

  PUBLICERAD 2016-01-11 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2016-01-13 08:32

  Textstorlek

  Dela med andra

  Sverige har en stolt tradition av framsynt bostadspolitik. Men idag hamnar vi i skamvrån.  Alla pratar bekymrat om behovet av fler bostäder. Men tyvärr kan vi inte se röken av en sammanhållen nationell bostadspolitik.

  I den svenska samhällsdebatten har bostadsbristen under lång tid varit ett stående tema. Det byggs för få bostäder. Konsekvenserna är påtagliga för svensk ekonomi. Företag på tillväxande orter har svårt att hitta arbetskraft. Som om inte detta vore nog ser vi nu en flyktingvåg som ytterligare sätter press på bostadsmarknaden.

  Om vi inte kan hantera denna utmaning väntar något jag vill karaktärisera som en katastrof. Tillväxten på utvecklingsorter kommer att hämmas.  Och jag fasar för scenariot att nyanlända flyktingar mer än temporärt kommer att hamna i tillfälliga boenden eller hos släktingar som redan i dagsläget är trångbodda – i områden som utmärks av utanförskap. Det vore en säker resa mot ett Sverige med ett flertal Molenbeeks.

  Hur hanterar vi då denna utmaning idag? Inte särskilt väl vill jag hävda. Regeringen stoltserar över att man brutit en trend och tillskapat resurser för byggande av små miljövänliga bostäder. Det är utmärkt, men otillräckligt. Vad som behövs är något helt annat.

  Det jag efterlyser kan bäst förstås i ett historiskt perspektiv. I den akuta bostadsbrist som uppstod i början av 1960-talet blev det uppenbart att små justeringar av regelverken och punktinsatser inte var lösningen på problemet.  En ny samlad bostadspolitik som gav nya villkor för bostadsbyggande lades fast. Vi ska förstås inte kopiera lösningarna från 1960-talet, men väl lära av dem.

  Ronja Rövardotter lärde oss att när man står inför en ravinklyfta (”Helvetesgapet”) kan man inte ta sig över steg för steg. Man måste ha modet att hoppa. Vi befinner oss nu vid ravinkanten! De små stegen kommer inte, hur vällovliga de än är, att lösa problemet.

  Det som krävs är en samlad nationell strategi. Vad är då problemet? Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och att förstå att ett flertal olika regelverk och heliga kor måste ifrågasättas. Vi måste våga prata om marknadsanpassade hyror, även om det knappast gör de röda partierna glada. Vi måste ifrågasätta det kloka i avskaffandet av fastighetsskatten trots att sannolikt stora delar av KD inte skulle ’göra vågen’, etc. Varje regelverk har sina försvarsadvokater. Det duger inte!

  Nu är det skarpt läge! Vi står inför stora utmaningar. Lösningen ligger i politiskt mod att våga lämna gamla positioner. Jag vill se en nationell samling där vi med insikt om stundens allvar är beredda att diskutera marknadshyror, fastighetskatt, reavinstbeskattning, ränteavdrag, byggmoms och hushållssubventioner. Då – men först då – tror jag vi kan få en bostadspolitik som kan skapa de incitament som är nödvändiga för möta de utmaningar bostadsmarknaden står inför.

  Göran Cars
  Professor i samhällsplanering, KTH

  6 kommentarer

  1. Jonas 2016-01-13

   Well, att bjuda in till samtal om bostadspolitiken via tidningen känns ju inte som seriöst. Jag är rädd för att det inte kommer ut särskilt. Mkt av de samtalen utan att de snarare handlar om att lägga ansvaret för alla brister på ngt eller några partier!

   Reply

  2. Patrik Faming 2016-01-13

   Bra artikel Göran! Passar som hand i handsken efter dagens utspel av stadsministern där även finansministern bjuds in i diskussionen kring en ny bostadspolitik, vilket är mycket välkommet. Dina förslag är viktiga komplement inom den finansiella delen där huvuddelen är stöd till de som bygger och inte de som bor. Jag skulle vilja lägga till subventionerat bosparande för unga! (a la norsk modell).

   Reply

  3. Janne Sandahl 2016-01-13

   Perfekt. Men, som Lars säger, hur kommer vi vidare?
   Janne

   Reply

  4. Gunther Möhl 2016-01-12

   Jag hoppas några lyssna på dig.

   Reply

  5. Karl-Erik Eriksson 2016-01-12

   Alldeles utmärkt. Nu gäller det “bara” att få igång den politiska diskussionen – och de snabba men genomtänkta åtgärdernaåtgärderna

   Reply

  6. Lars Frumerie 2016-01-12

   Bra rutet, Göran!
   Hur kommer vi vidare ??

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived