+
Bild: Göteborgs stad/White Arkitekter.
 • Göteborg klimatanpassar hel stadsdel

  PUBLICERAD 2016-01-29 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2016-01-29 13:14

  Textstorlek

  Dela med andra

  Den första detaljplanen för den nya stadsdelen Frihamnen i Göteborg ska nu gå ut på samråd. I planen ingår att klimatanpassa hela stadsdelen.

  Göteborgs stad har i planerna för den nya stadsdelen, som totalt ska innehålla 9 000 nya bostäder, arbetat med att förebygga effekter av klimatförändringar.

  Den västsvenska staden kännetecknas redan idag av mycket regn. I framtiden räknar man dock med fler skyfall – i kombination med stigande vattennivåer. I den nya stadsdelen gör man därför bland annat plats för ett 100-års regn på gator, gård och torg.

  – Hanteringen av eventuella översvämningar från havet, Göta älv och kraftiga skyfall samlas nu i en tydlig strategi. Målet är att Frihamnen ska fungera i stort sett som vanligt även vid översvämningar, säger Mia Edström som är projektledare för Frihamnen på stadsbyggnadskontoret.

  Detta ska göras genom att all dagvattenhantering ska ske i öppna system, där man struntar i ledningar eller underjordiska magasin. Istället ska den ytliga reningen av vattnet tas om hand av växter.

  Illustration för del av Frihamnen, detaljplan etapp 1. Bild: Göteborgs stad/White Arkitekter.

  Illustration för del av Frihamnen, detaljplan etapp 1. Bild: Göteborgs stad/White Arkitekter.

  – En viktig del i klimatanpassningen handlar om att skapa upphöjda torra stråk och leda vattnet till låga områden. De låga stråken utformas som kanaler, växtbäddar eller ytor med gräs, så kallade blå-gröna stråk, säger Mia Edström.

  Viktiga funktioner som till exempel sjukhus planeras i anslutning till de upphöjda stråken.

  – Vi har dragit lärdom av städer som drabbats av översvämningar, som Köpenhamn, New Orleans och Malmö och tittar på vilka lösningar de har, säger Mia Edström.

  Frihamnens detaljplanearbete är indelat i tre etapper. Den första etappen, som nu är ute på samråd, gäller 3 750 bostäder och 2 000 arbetsplatser. Hela området kommer att vara fullt utbyggt 2040.

  Maria Nordlander

  Källa: Älvstaden/Göteborgs stad

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived