+
Bostadsminister Mehmet Kaplan. Foto: Fredrik Hjerling Bostadsminister Mehmet Kaplan. Foto: Fredrik Hjerling.
 • Föreslår färre särkrav för fler bostäder

  PUBLICERAD 2015-12-15 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2015-12-15 15:58

  Textstorlek

  Dela med andra

  “Det finns plats för fler som bygger mer” meddelade Byggkonkurrensutredningen när de på tisdagen lämnade över sitt slutbetänkande till bostadsminister Mehmet Kaplan.

  Utredningen fokuserar på strategier för att öka enhetligheten i de kommunala plan- och markprocesserna för en ökad konkurrens, bland annat genom färre kommunala särkrav.

  Det var i maj 2014 som utredningen fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en bättre konkurrens inom byggsektorn, för ett ökat utbud av bostäder.

  Ett av problemen som lyfts fram är det faktum att varje kommun har olika krav vad gäller byggande. I praktiken innebär det att byggbolagen behöver möta 290 olika marknader, med olika regler.

  – Om varje kommun ställer olika krav på de bostäder som byggs kan man inte bygga samma typ av hus i flera kommuner. Det blir ingen skala i byggnationen, då blir projekten dyrare, säger Sten Nyberg, särskild utredare till DN.

  Utredningen föreslår därför bland annat att kommuner ska undvika egna särkrav, för att uppnå den enhetlighet som skulle behövas.

  – Jag vill se fler aktiva kommunpolitiker som frigör större mängder byggbar mark och ställer högre krav på byggherrarna. Till exempel borde kommunerna som markägare kunna ställa krav på att byggstart ska ske inom en viss tid efter marktilldelning av detaljplanelagd mark, annars ska marken lämnas tillbaka. Det skulle förhindra att man av ekonomiskt taktiska skäl skjuter upp byggandet, vilket sker allt för ofta idag, kommenterar Petter Jurdell, chef för fastighetsutveckling på SABO.

  Utredningen föreslår vidare att reglerna görs enklare, och att det införs ett upphandlingsstöd för att hjälpa mindre företag att delta i upphandlingar.

  Statliga förslag
  För att kommunerna ska göra mycket av det som utredningen föreslår, krävs att staten ger kommunerna nya direktiv som gör det möjligt att prioritera upp bostadsbyggandet framför andra intressen.

  – Den bollen ligger hos regeringen, just nu ses inte bostadsbyggandet som ett riksintresse. Så som situationen ser ut nu kan man fråga sig om det i alla fall inte borde prioriteras upp, säger Sten Nyberg till DN.

  Utredningen ger flera förslag på hur staten ska kunna öka möjligheterna för fler att bygga.

  • strategi för ökad transparens och enlighet i de kommunala plan och markprocesserna möjliggör byggande av ”typgodkända” hus i hela landet
  • verka för digitalisering av planarbetet
  • verka för spelregler som främjar bostadsbyggande – bostadsförsörjning är idag exempelvis inget riksintresse
  • upphandlingsstöd och statistik

  För kommuner och allmännyttiga bostadsbolag föreslår man följande:

  • proaktivt planarbete – att inte ha alltför färdiga detaljplaner när man går in i en process kan hjälpa
  • undvik särkrav
  • upphandlingsstrategier som regional samordning, ramavtal och nya upphandlingsformer

  Här kan du ta del av hela utredningen.

  Michael Cocozza, styrelseordförande på Botrygg, har deltagit som sakkunnig i utredningen, men har ändå valt att skriva ett särskilt yttrande.

  I det säger att utredningen valt att tolka sitt direktiv snävt, varför betänkandet inte kommer med några genomgripande förslag.

  “Det finns därför behov av att utredningen får jobba vidare och utreda olika frågeställningar som påverkar konkurrensen på byggmarknaden och sedan komma med konkreta förslag” skriver Michael Cocozza.

  Maria Nordlander

  Källa: ”Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” och Dagens Nyheter

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x Bostadsminister Mehmet Kaplan. Foto: Fredrik Hjerling