+
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi.
 • Flyktingkrisen och bostadsmarknaden

  PUBLICERAD 2015-12-14 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2015-12-16 08:44

  Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer sex, som utkom i fredags. 

  Textstorlek

  Dela med andra

  Den pessimistiska versionen
  När det enda förslag som läggs fram är att processen för tillfälliga bygglov ska snabbas upp har politikerna uppenbarligen inte förstått situationens allvar. Ingen kan ju heller på allvar tro att några miljarder i subventioner – utan krav på mer planlagd mark – har någon märkbar effekt på byggandet. Det antyds att flyktingar kommer att få ordna boende själva i högre grad, och vad händer då? Trångboddhet och svart marknad växer ännu mer i områden där många med utländsk härkomst bor. Det blir lysande affärsmöjligheter i att köpa upp radhus och villor i närheten och hyra ut till ockerhyror. Kontorslokaler i närheten kommer illegalt att hyras ut som bostäder.

  Om några år orkar ingen längre röja upp i lägren med EU-migranter där även andra börjat bosätta sig när den svarta marknaden är dyr och inkomstmöjligheterna små. Vi får våra egna kåkstäder med husvagnar och skjul på undanskymda platser i förorterna. Politikerna gör inget därför att majoriteten av de som har det bättre ställt inte märker så mycket av situationen där de bor i sina miljövänliga stadsdelar närmare stadens centrum. 

  Den optimistiska versionen
  Sverige har historiskt visat att när det är en krissituation så tar vi oss samman och löser problemet. Med ytterligare kanske 100 000 människor som kommer att stanna i Sverige i många år blir bostadskrisen så akut att det blir möjlighet att genomföra radikala åtgärder. Staten bestämmer hur många bostäder som varje kommun ska planera för att och att det ska finnas planlagd mark i alla delar av de större orter med bra arbetsmarknad. Byggföretag och ledande arkitekter tar tillsammans fram ett antal kvartersmoduler med blandade hustyper och kvaliteter. Dessa får ett nationellt typgodkännande och kan direkt kan placeras ut i alla kommuner efter mindre anpassningar till lokala förhållanden. Anpassningar som bestäms av samma nationella grupp av byggare och arkitekter.

  Om varje kvarter innehåller 400 lägenheter och vi behöver 400 000 permanentbostäder under de närmaste åren så ska alltså 1000 sådana moduler placeras ut, främst i större orter med bra arbetsmarknad. De ekonomiska riskerna delas mellan stat och företag. Kapital kommer från bland annat pensionsfonderna och genom att ett antal samhällsekonomiska olönsamma infrastrukturprojekt skjuts på framtiden.

  Åker vi omkring i landet om 20 år och känner igen dessa moduler lite här och där kommer vi att stolt minnas dom som ett tecken på svensk handlingskraft och problemlösningsförmåga. Här är ett land som slår vakt om välfärdsstaten där alla har rätt till en bostad med rimlig standard och rimligt pris.

  Hans Lind
  Professor i fastighetsekonomi, KTH, Stockholm

  7 kommentarer

  1. Åke Sandberg 2016-01-12

   Bra med moduler, på flera vis.
   I somras skrev jag på SvD Debatt Brännpunkt en artikel som avslutas:
   “Ett av förslagen är genialt. Det behövs akut fler bostäder i Karlstad, Stockholm och Täby. För svenskfödda och för nyanlända. En beprövad lösning för studenter, byggjobbare, kontor och skolor har länge varit husmoduler och elementhus. Utanför Säffle finns Moelvens modulhusfabrik. Där kan huselement fabriceras att sättas samman i Vaxholm och Vellinge, i regioner som växer. Och det skapar jobb i Säffle.”
   http://www.svd.se/flyktingar-bor-fa-komma-till-omraden-dar-jobb-finns/om/debatt

   Liknande text i Säffle-Tidningen, länkar http://www.akesandberg.se/asylboende-och-jobb/

   Reply

  2. Ylva Johansson 2015-12-17

   Det är många som sneglar på syltburken, Pensionsfonderna. De skall vara med och finansiera allt annat utom just det de är till för – att säkra pensionsutbetal-ningarna efter ett långt och slitsamt arbetsliv. Inte till att föda ett antal fastighetsägare, till det finns det andra finansieringsinstrument.

   Reply

  3. Emma 2015-12-16

   Förut bodde jag i en mellanstor stad som hade flyt i omsättningen på bostadsmarknaden. Hur? De hade alla typer av bostadstyper och när de bygde nytt så gjorde de nya mindre kvarter med bostadsrätter, en blandning av radhus, mindre villor och parhus, de bygde även små radhuslägenheter dit pensionärer flyttade. Dessa bostäder var inte omöjligt dyra att köpa och köptes oftast av barnfamiljer som gått från hyreslägenhet till hyresradhus till att köpa bostadsrätt i något nybygt område.
   Varför inte vända på det hela och låta de lite mer ekonomiskt stabila flytta ut hyresrätterna och frigöra dessa till de nykomna så de också kan påbörja sin resa i bostadsvärlden? Varför bygga fler miljonprojekt när dåtiden visar att det aldrig blir bra?

   Reply

  4. Carl 2015-12-16

   Att slänga demokratin över bord och ta bort inflytandet för de medborgare som berörs av exploatering låter mer som USSR än värdigt Sverige år 2016. Alla kan inte bo billigt på premiumlägen, det är en fin tanke men föga realistisk.

   Reply

  5. dag k 2015-12-16

   Moduler ? Nej tack, det finns betalningsvilja för bostäder av hög kvalité . Men byggrätten får inte kosta 10.000-50.000 kr/kvm. Tvinga fram mer byggbar mark NU. Konkret förslag , omdana hela Värtan och delar av Gärdet till en stadsdel för 100.000 pers – NU ! Bebygg Heden i Göteborg ! NU !

   Reply

  6. Dag K 2015-12-15

   Men vad är “ockerhyror” ? Är inte detta bara ett känslomässigt uttryck som hindrar den viktiga diskussionen om avskaffande av hyresregleringen. Varför skall det finnas ett “hyresfrälse” för de som råkar ha en hyresrätt. Och i många kommuner utanför storstäderna skulle hyran förmodligen sjunka.

   Tillgången till planlag o bebyggbar mark är helt central. Och där måste det förmodligen till ett centralt fristående organ som med tvångsmedel tvingar fram byggrätter . Annars kommer varenda krona som besparing i byggande öka markvärdet . Ganska enkel fastighets matematik och en illusion att tro att “barracke” skulle lösa situationen i den enda regionen med allvarlig bostadsbrist – Stockholm med närförorter (faktiskt inte ens Mälardalen).

   Nja låter ju tjusigt att “alla skall ha rätt till en bostad med rimlig standard och rimligt pris”. Men efterfrågan finns egentligen bara på god lägen – men mark kostar och utgör merparten av kapitalkostnaden ….

   Återställ kommunal fastighetskatt för incitament, tvinga fram byggrätter, slopa reavinstskatt, ta bort ränteavdrag, släpp nyproduktionshyror helt fria, luckra stegvis upp hyresregleringen . Utnyttja det bestånd som finns och skapa
   möjligheter för nyproduktion. Kommer förvånansvärt snabbt att skapa balans …

   Reply

  7. Arne Fagerström 2015-12-15

   Hoppas att ansvariga politiker läser Ditt goda förslag och ser till att det genomförs nu. Utan långbänk och partipolitiskt käbbel.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived