• Social housing föreslås av Boverket

  PUBLICERAD 2015-11-04 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2015-11-04 11:13

  Textstorlek

  Dela med andra

  På tisdagen lämnade Boverket rapporten ”Boendesituationen för nyanlända” till regeringen. Bland annat anser verket att staten bör fungera som en katalysator för ett ökat bostadsbyggande för grupper med låg inkomst.

  I rapporten har verket kartlagt den boendesociala situationen för asylsökande och nyanlända i eget boende. De anser att det behövs nya och radikala åtgärder för att möta den ökade flyktingmottagningen.

  Ett av förslagen går ut på att skapa en modell där staten ser till att det byggs bostäder för grupper med de lägsta inkomsterna – ”vilket i praktiken betyder en modell för bostadsbyggande som riktar sig mot specifika målgrupper och inte till alla hushåll” står det i rapporten – alltså en form av social housing.

  Att bygga för specifika grupper är något som är vanligt i andra länder. I Sverige brukar det propageras för “bostäder för alla” – med vissa undantag. När Boverket föreslår ett riktat byggande, är det första gången man frångår den principen.

  – Läget är så allvarligt nu att diskussionen om att vi inte ska ha selektiva bostadslösningar är lite överspelad, säger Micael Nilsson, expert på Boverket, till Hem&Hyra.

  Hur modellen skulle se ut är dock lite oklart – det skulle kunna handla om statligt subventionerat byggande eller att staten själva står för byggandet.

  Mikael Nordström, enhetschef på Boverket, poängterar att verket i rapporten har tittat på asylsökande och nyanlända i eget boende.

  – Men de förslag som vi kommer mer är generella. Boverket har länge arbetat med olika grupper som av olika anledningar står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Så de förslag vi kommer med är generella förslag, säger han.

  Övriga förslag från Boverket är att begränsa asylsökandes möjlighet att bosätta sig på egen hand i områden där boendesituationen redan är ansträngd av att personer bor trångt och där det finns risk för växande handel med kontrakt och adresser.

  De rekommenderar dessutom kommunerna att se över vilka regler som ska gälla för de kommunala bostadsbolagens bostadsköer.

  – Rigida, raka bostadsköer gör att allmännyttan tappar kontrollen över sina lägenheter. En trångbodd fyrabarnsfamilj med kort kötid kan inte få större lägenhet om alla lägenheter obönhörligen ska in i kösystemet, till exempel. Därför rekommenderar vi kommunpolitikerna att se över förmedlingsprinciperna och kanske temporärt sätta dem ur spel, säger Micael Nilsson till Hem&Hyra.

  Bostadsminister Mehmet Kaplan säger till TT att regeringen redan har vidtagit åtgärder för att stimulera byggandet av bostäder riktade till personer med svaga ekonomiska resurser.

  – Tidigare saknades en aktiv bostadspolitik från staten. Vi investerar 5,5 miljarder för att bygga nytt och det är precis vad som efterfrågas i Boverkets analys, säger han.

  Nu ska Boverkets rapport ses över av justitie-, arbetsmarknads- och näringsdepartementet.

  Här kan du läsa hela Boverkets rapport.

  Maria Nordlander

  Källa: Boverket, Hem&Hyra

  2 kommentarer

  1. Göran Lundquist 2015-11-05

   Förslaget är senkommet men bra, dock bör dessa bostäder inte inriktas på specifika grupper utan bara vara ett billigare alternativ. Det är inte alla som vill bo i den svenska standardbostaden med överstandard i alla avseenden. En rå mini kan av den boende och husägaren gemensamt, vartefter det passar, plussa på.

   Reply

  2. mårten rönström 2015-11-04

   På samma sätt som med förslaget till lättnader i plan – och byggförordningen är det anmärkningsvärt hur svårt boverket har att se till de långsiktiga konsekvenserna av sitt förslag och hur det påverkar en redan hårt ansträngd bostadsmarknad – praktiskt och ekonomiskt. Personligen har jag svårt att se fördelarna med social housing om inte detta föregåtts av en ordentlig genomlysning ur a l l a aspekter och inte som nu i panik. Att vidare rucka på kösystemet hos bostadsbolagen oavsett vilka är naturligtvis helt oacceptabelt eftersom det skulle slå ut all tilltro till att genom sin köplats kunna planera sitt behov av bostad – för unga såväl som för äldre. Vilka signaler ger det till framförallt alla de unga som kanske köat flera år för att kunna flytta hemifrån , skaffa sig ett eget liv. utvecklas som vuxen, bilda familj osv. Det vore helt orimligt att begära sådan solidaritet av dem. Bostadsministerns kommentar tycker jag vi kan lämna därhän.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived