+
Markku Rumminkainen.
 • Lång väg att gå även efter Paris

  PUBLICERAD 2015-11-24 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2015-11-25 16:38

  Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer fem.

  Textstorlek

  Dela med andra

  I december träffas världens länder för en ny rond klimatförhandlingar. Vägen har kantats av många årliga och andra möten sedan förhandlingarnas första omgång i Berlin år 1995. Mycket har sagts, många ord manglats och en del åstadkommits i form av långsiktiga mål, klimatfinansiering, tekniköverföring, anpassning, rapportering och en hel drös andra frågor som ingår. Men det kvarstår mycket på agendan.

  Inte minst påtalas större behov av stöd till fattigare länders klimatarbete, och att utsläppsminskningarna inte lever upp till de långsiktiga klimatmålen. Det sistnämnda handlar om det så kallade tvågradersmålet om att den globala temperaturhöjningen även på sikt ska understiga två grader jämfört med den förindustriella tiden. Idag nalkar vi oss en grads uppvärmning och trenden pekar mot fortsatt temperaturhöjning. Paris hoppas råda bot på dessa frågor, i alla fall delvis.

  Den övergripande ambitionen i det kommande klimatmötet är ett nytt globalt klimatavtal som ska ta vid när den nuvarande andra åtagandeperioden inom ramen för Kyotoprotokollet tar slut. Det nya avtalet ska gälla för alla, ha juridisk kraft och ge oss både en väg framåt och färdmedel. Vi kommer dock inte att få facit för framtiden, utan fortsatta förhandlingar samt arbete på hemmaplan kommer att behövas.

  En viktig aspekt inför Paris är utsläppsminskningsbidragen fram till runtomkring 2030, som i början av oktober hade lagts fram av nästan 150 länder, däribland USA, Kina, Indien och EU. De första analyserna av dessa pekar på att utsläppsökningen kan bli mindre brant än vad man tidigare bedömt Det är lovande, men vänder ändå inte utsläppsökningarna till minskningar. Bidragen ligger i linje med en 2,7 graders temperaturökning på sikt, förutsatt att de genomförs och att det läggs fram nya åtaganden. I många fall behövs dessutom nya policys och styrmedel, finansiering eller andra verktyg för att verkställa bidragen.

  Man är inte omedveten om detta i förhandlingarna. Det finns ett förhandlingsspår som handlar om ambitionsnivån före 2020, ett annat om stöd och verktyg och ett tredje om hur bidragen ska utvecklas fram till och bortom 2030. På sikt behöver de globala utsläppen nollställas, om temperaturökningen ska bromsas in och avstanna. Det motsvarar ändringar i energisystem, nya mobilitetslösningar, hållbar konsumtion och så vidare, men också fattigdomsbekämpning och mer global välfärd utan fossila bränslen. Allt detta är möjligt, men vi behöver välja väg i investeringar, utveckling och samarbete.

  En klimatförändring är en klimatförändring. Till och med en framtida tvågradersvärld kommer att skilja sig från världen som vi har samhällsplanerat och byggt för, investerat och lever i. En varmare värld än så skiljer sig förstås ännu mer från dagens vardag. Vi kommer knappast ifrån behovet av att titta på klimatanpassningen och nya planeringsförutsättningar, inom ramen av den utsläppsutvecklingen som gäller framöver. I den andra vågskålen finns behovet av att nollställa utsläppen, inte minst genom förnyelse av energisystem och effektivare användning av såväl energi som material. Lösningar kan finnas på en liten och lokal skala, men även samspel med samhällsplaneringen och olika högre beslutsnivåer behövs.

  En viktig aspekt i det egna klimatarbetet, utöver de direkta utmaningarna och möjligheterna, är att det som kan göras på den internationella nivån underbyggs av det som är möjligt på den nationella nivån och vidare på den lokala nivån i kommuner, företag, organisationer och av oss alla som individer och medborgare. Lite av ”många bäckar små” alltså, som ger oss alla en möjlighet att vara en del av lösningarna.

  Markku Rummukainen
  Professor, centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds Universitet. Anknuten till IPCC

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived