• Hur ska den nya järnvägen finansieras?

  PUBLICERAD 2015-09-03 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2015-09-28 11:12

  Textstorlek

  Dela med andra

  Bygget av den nya höghastighetsjärnvägen är den största infrastruktursatsningen i Sverige på 150 år. Stockholm, Göteborg och Malmö ska bindas ihop och 100 000 nya bostäder ska byggas. En av knäckfrågorna är hur den ska finansieras.

  PwC har på uppdrag av Sverigeförhandlingen därför undersökt vilka finansieringskällor och metoder som skulle kunna användas.

  Sverigeförhandlingen är den samordnande kraften i den nationella satsningen på höghastighetståg, och har som uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande, ta fram förslag på finansiering, en utbyggnadsstrategi och hitta lösningar för spår och stationer.

  I rapporten som nu tagits fram är de mest prioriterade finansieringskällorna, utöver anslag, banavgifter och fastighetsbaserade skatter, men också avgifter och vinster som har ett direkt samband med investeringen. Bland annat lyfter man fram förskottering och kommunal medfinansiering, försäljning av statliga tillgångar, lån i Riksgälden och järnvägsobligationer.

  I infrastrukturpropositionen från 2012 framgår att det kan vara motiverat att använda kommunal medfinansiering, om kommunens invånare har en tydlig nytta av investeringen. I rapporten påpekar man dock att ”de pengar som kommunerna kan bidra med eller låna till staten kommer från samma källa som statens pengar – skattebetalarna. Det uppstår därför inte ytterligare resurser till följd av att kommunerna och inte staten tar upp skatter”.

  Å andra sidan menar man att de samhällsekonomiska nyttor som uppstår som en följd av en höghastighetsbana uppstår i form av en ökad tillväxt. Den skulle i sin tur kunna leda till en ökad generell skattebas i de delar av Sverige som får tillgång till banan, även om det kan vara svårt att direkt härleda generella skattehöjningar till enskilda projekt.

  PwC gör bedömningen att en finansieringsmetod kan vara att ta ut olika typer av fastighetsskatter till följd av ökade taxeringsvärden för lokaler, bostäder och industrier.

  Ytterligare en finansieringsmetod som enligt rapporten bör utredas vidare är så kallad OPS, offentlig-privat samverkan. Man vill undersöka om effektivitetsvinsterna kan uppväga de högre investeringskostnaderna.

  Utifrån rapporten kommer Sverigeförhandlingen nu att göra sin egen analys och utvärdering. Deras analys presenteras i en delrapport som överlämnas till regeringen i slutet av året.

  Här kan du läsa hela rapporten.

  Redaktionen

  Källa: ”Analys av finansieringsprinciper och bedömning av alternativa finansieringslösningar för nya stambanor” av PwC på uppdrag av Sverigeförhandlingen

   

   

  1 kommentarer

  1. […] samverkanSom förhandlingen tidigare givit besked om, anser man att så kallad OPS, offentlig-privat samverkan, kan vara möjligt för […]

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived