• Vill se mer satsningar på Skånes infrastruktur

  PUBLICERAD 2015-07-01 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2015-07-01 15:09

  Textstorlek

  Dela med andra

  Skånes potential för tillväxt, utveckling och integration behöver statliga satsningar på infrastruktur för att realiseras. Det krävs också att den fysiska planeringen av bostäder och infrastruktur som idag sker i kommunerna samordnas på regional nivå. Detta kommer Region Skåne tillsammans med Sveriges Byggindustrier Region Syd fram till i en ny rapport som presenterades i Almedalen på onsdagen.

  – Behovet av en regional dimension i den fysiska planeringen ökar i takt med att kommungränserna får allt mindre betydelse för människor rörelsemönster. Växande kapacitetsbehov för gods- och persontrafik mellan Sverige och kontinenten understryker samtidigt behovet av ett större nationellt engagemang i Skåne som transitregion, säger Mätta Ivarsson (mp), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne.

  Sysselsättningsgraden och skattekraften är bland de lägsta i landet, trots att Skåne tillhör en av Europas mest expansiva regioner. Enligt rapporten är två bidragande orsaker till det den låga utbildningsnivån och relativt få i förvärvsarbetande ålder. Samtidigt är det på många håll akut bostadsbrist, vilken förvärras av en eftersatt infrastruktur.

  – Regeringen bör tidigarelägga satsningar på ny infrastruktur i Skåne. Detta inte bara för att varje investerad krona har stor betydelse för Sverige som exportnation, utan även för att det på effektivast möjliga sätt skulle bidra till integration, nya jobb, minskad bostadsbrist och reducerad klimatpåverkan, säger Märta Ivarsson.

  Regional samverkan i planeringen av infrastruktur och bostäder skulle binda ihop det ortstrukturtäta Skåne till en sammanhängande och funktionell region, konstateras det i rapporten. En viktig framgångsfaktor för alla grupper i samhället är tillgång till bostäder. Detta förutsätter en ökad nybyggnadstakt, men också att befintliga bostäder i hela Skåne görs mer attraktiva genom en anpassad infrastruktur – bland annat till invånarnas behov av att kunna röra sig mellan skolor och jobb i hela regionen.

  – Vi måste börja se Skåne som en samlad arbets- och bostadsmarknad, inte 33 boendekommuner. Hur vi planerar infrastruktur och bostäder, verksamheter och service har stor betydelse för både tillväxt och livskvalitet. Vi har mycket att vinna på att arbeta tillsammans, säger Bo Adling, ansvarig för bostadsfrågor för Sveriges Byggindustrier Region Syd.

  Arbetspendlingen över kommungränserna i Skåne har ökat med 60 procent de senaste 20 åren, enligt rapporten. 2013 arbetspendlade 440 000 personer. Trycket på det redan underdimensionerade nätet för kollektivtrafik och vägar ökar således, konstaterar man i rapporten.

  Fastighetsnytt har tidigare skrivit om utmaningarna i att få in ett mer regionalt tänk i Skåne och Öresundsregionen. Den artikeln kan du läsa här.

  Här kan du ta del av rapporten i sin helhet.

  Maria Nordlander

  Källa: ”En bostadsmarknad för alla? – Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne”, rapport från Region Skåne och Sveriges Byggindustrier Region Syd

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived