+
Illustration: Petter Furå.
 • Digitaliseringen kan påverka fastigheter på sikt

  PUBLICERAD 2015-07-01 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2016-12-01 15:25

  Textstorlek

  Dela med andra

  I samband med differentialkalkyler talar man om en inflexionspunkt när kurvan börjar böja sig kraftigt och går över från att vara konkav till att bli konvex. I sin bok ”Den andra maskinåldern” menar Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee att vi befinner oss vid en sådan punkt i samhällsutvecklingen. Orsaken är den nya vågen av digitalisering som sköljer över världen. Nu gäller det för företagsledningar i alla branscher att förstå vad det innebär för den egna affären.

  Författarna identifierar tre faktorer som tillsammans orsakar fenomenet. Enkelt uttryckt rör det sig om en utvecklad och mer kraftfull databehandling, tillgången till enorma mängder digital information och så kallade rekombinatoriska innovationer. En viktig anledning till de utökade datamängderna är att så många människor idag har tillgång till intelligenta mobiltelefoner med stor datakraft. I boken berättas att det uppskattningsvis tas fler fotografier på två minuter idag än vad det gjordes under hela 1900-talet. Med rekombinatorik menas att många innovationer i själva verket är nya kombinationer av redan existerande produkter och tjänster. När information blir tillgänglig så snabbt som den blir i vår digitala era ökar helt enkelt möjligheterna för fler individer att se olika kreativa samband.

  Även högutbildade jobb i farozonen
  Det som gör ”Den andra maskinåldern” extra intressant är att det inte är någon ensidig hyllning till teknikens möjligheter. Författarna tar upp ökade ekonomiska klyftor som en effekt av den förestående utvecklingen, och risken för att människor blir av med sina arbeten när datorer och robotar snart kan ta över. Det handlar inte bara om att mekaniska armar kan lägga upp chokladbitar i kartonger vid ett löpande band istället för människor. Det finns experter som menar att tillämpningar av artificiell intelligens kommer att kunna utföra många av de arbetsuppgifter som idag utförs av till exempel yrken som aktieanalytiker och olika typer av ingenjörer. Även banktjänstemän och revisorer kan inom en relativt snar framtid få konkurrens av datorer som automatiserar olika arbetsmoment.

  Tänkbara konsekvenser för kontorsfastigheter
  I rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige” som Stiftelsen för strategisk forskning, SFF, gav ut 2014 kunde man visa att automatisering av arbete i Sverige pågick i hög takt redan mellan 2006 och 2011. Om den takten upprätthålls skulle mellan 30 och 60 procent av de svenska jobben som idag utförs av människor försvinna på 20 år. För ekonomer beräknas till exempel sannolikheten att arbetsuppgifterna kan tas över av datorer till ungefär 50 procent. Konsekvenserna av en sådan utveckling kan bli stora. Mer specifikt skulle ett minskat antal tjänstemannajobb kunna få effekter för den som hyr ut kontorslokaler.

  – Automatisering minskar allt annat lika också efterfrågan på kontorsfastigheter. Mot det står dock urbanisering och inflyttning till städer. I växande centrum är det därför inget problem. Men se upp i avflyttningsområden. Ett exempel är IBM:s gamla huvudkontor utanför Eskilstuna som stod tomt länge, och nu delvis är flyktingförläggning, säger rapportens författare Stefan Fölster som är nationalekonom och vd för Reforminstitutet.

  Sverige klarat omställning hittills
  Av en annan rapport från SFF, ”De nya jobben i automatiseringens tidevarv”, som kom 2015, framgår att det inte rör sig om någon enkelriktad utveckling. Digitaliseringen skapar även nya jobb, inte minst för specialister inom dataområdet. Generellt sett har Sverige klarat av den hittillsvarande automatiseringen tämligen väl.

  – Sverige har klarat sig bra under några år därför automatiseringseffekterna har kompenserats med arbetsmarknadsreformer och en ganska stor skattesänkning på arbete, mest under perioden 2006-2010. Dessa reformer ger fortfarande ett visst momentum, men det klingar gradvis av. Utan fler löpande reformer får Sverige ökande problem under kommande år, säger Stefan Fölster.

  Daniel Bergstrand

  Daniel Bergstrand
  Chefredaktör Fastighetsnytt

   

   

   

  2 kommentarer

  1. Ww 2015-07-02

   Innebär det inte också att marknaden kommer ändra sitt beteende tack vare digitalisering och den info den spottar ut, villet kommer leda till att aktieanalytiker ändå kommer vara nödvändiga då en ny marknad kräver ny info att digilitasera jag menar alltså att det alltid kommer finnas ett sorts tidsgap mellan marknaden och digitalsering där analytiker hör hemma. Eller har jag fel?

   Reply

  2. Anders 2015-07-02

   Exakt detta har vi även identifierat och hur vår bransch kan komma att påverkas skriver vi om i vår blog. Följ gärna den!

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived