+
Lotta Edholm
 • Stockholm behöver arkitekturstrategi

  PUBLICERAD 2015-06-07 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2015-06-08 20:59

  Textstorlek

  Dela med andra


  Förslaget till Nobel Center på Blasieholmen har gett upphov till en av de livligaste stadsbyggnadsdebatterna i Stockholm på länge – och det är välkommet. För även om frågorna om hur vi bygger vår stad på bästa sätt diskuteras livligt, saknas ofta ett helhetsgrepp på Stockholms utveckling. Vi från Folkpartiet ser debatten om Nobel Center som en ingång till och en illustration av en större stadsbyggnadspolitisk debatt som Stockholm allt tydligare behöver. Det är dags att ta fram en arkitekturstrategi för Stockholm.

  För vår del råder ingen tvekan om att Stockholm ska utvecklas, att vi ska bygga mer – och att det är stad vi ska bygga. När Stockholm växer gäller det att vi bygger både mycket, och bra. Både husen och arkitekturen ska hålla i minst ett hundraårsperspektiv. Vilken bild av dagens Stockholm vill vi lämna vidare till kommande generationer? Vilka nya årsringar vill vi skapa? Hur ska arkitekturen medverka till att staden fungerar för dem som bor och verkar här?

  Det aktuella förslaget till Nobel Center, ritat av arkitekten David Chipperfield, har mötts av kritik från en lång rad tunga instanser: Stadsmuseet, Skönhetsrådet, länsstyrelsen och nu senast Riksantikvarieämbetet. Kritiken ser lite olika ut men i grunden finner vi i Folkpartiet stort stöd för den uppfattning vi förfäktat sedan länge: det föreslagna Nobelcentret är fel hus på platsen. Det tar inte tillräcklig hänsyn till den kulturhistoriska miljön och möter inte de kvalitetskrav som just denna centralt placerade plats i ett känsligt läge kräver.

  Att föreslå detta hus på en så känslig plats i Stockholm visar på en oroande tendens i hur Stockholm byggs och planeras just nu: En stor okänslighet för platserna och de tidigare årsringarna, och en blindhet för hur staden förändras i stort genom beslut och projekt som genomförs styckevis och delvis. Vi ser andra exempel ipåbyggnaderna av Gallerian-kvarteret och i andra förändringar som får stor påverkan på stadsbilden. Staden växer och förändras snabbt – men ett konkret tankearbete för hur staden bör växa verkar i vissa delar saknas.

  Stockholm växer och behöver förändras – inte minst i City. Vi vill se fler bostäder och olika slags verksamheter för en levande, blandad stad. Att ge liv åt Brunkebergstorg är ett viktigt steg, likaså önskar vi mer liv på kvällar och helger i de idag ofta öde regeringskvarteren. De nya stadsutvecklingsområdena i Hagastaden och Värtan/Norra Djurgårdsstaden kommer att kunna tillföra många nya bostäder och nya kvaliteter till Stockholm. Här kan vi också bygga högre än den klassiska stenstaden men fortfarande i den form som stockholmarna efterfrågar: en tät kvartersstad med grönskande gator och parker där inslag från gamla årsringar bör kunna bevaras. I många delar av ytterstaden bör nya stadsdelar kunna bli mer stadsmässiga.

  Många befintliga, glesa stadsdelar behöver både förtätas och byggas ihop för att öka tillgänglighet, trygghet och funktion. I Kista, Telefonplan och på fler ställen kan man gärna bygga riktigt högt, liksom man historiskt gjort längs Brunkebergsåsens sträckning och vid stenstadens gränser. Men vi ska inte förstöra de unika värden som finns i Stockholms innerstad.

  Ska vi bygga mycket – och det måste vi – måste vi bygga bra. Stockholm behöver nu få en arkitekturstrategi för hur staden växa, vad som ska värnas och vad som ska utvecklas. Folkpartiet kommer att fortsätta att slåss för en helhetssyn på stadsbyggnadspolitiken: i innerstaden, de nya stadsdelar som tillförs den, och i ytterstaden.

  De nya årsringarna måste få synas i staden – också centralt, också jämte tidigare generationers årsringar. Ett Nobelcenter i en modern märkesbyggnad på Blasieholmen kunde bli ett viktigt tillägg till Stockholm. Men det, och annat, måste hålla tillräcklig kvalitet och ta hänsyn till den miljö man landar i. Vi ser fram mot att om några år kunna blicka ut över staden från Söders höjder och få se vår tids avtryck gestaltade i varsam samklang med tidigare århundradens Stockholm.

  Lotta Edholm (FP)
  oppositionsborgarråd och gruppledare

  Rasmus Jonlund (FP)
  vice ordförande kulturnämnden och kulturmiljöutskottet

  Björn Ljung (FP)
  gruppledare stadsbyggnadsnämnden

  5 kommentarer

  1. […] Stockholm behöver arkitekturstrategi, är rubriken på vårt debattinlägg från Folkpartiet i Fast…. Och en strategi är just vad som behövs för att uppnå målen att både bygga mycket – och bygga bra. Många nya goda bostäder men också hus som håller, arkitektoniskt, miljömässigt och funktionellt, för hundra år framåt och mer. Hus och byggnader som adderar nya, moderna inslag till den väv av årsringar från 1200-talet och framåt som är Stockholm. […]

   Reply

  2. mårten rönström 2015-06-09

   Hej Anders. Nej, jag är ingen expert man har jobbat lite med plan – och byggfrågor och motsätter mig inte heller samrådsförfarandet enligt plan o bygglagen. Men Sverige är ju som bekant ökänt för sin extremt långa planerings – och genomförandetid för olika bygg och anläggningsprojekt. Inte minst beroende på ett massa tidskrävande tyckande från enskilda och organisationer som varken har kunskap om eller ekonomisk ansvar för de projekt som de i tid och otid vill stoppa, bromsa, begränsa….eller vad som helst, Min bestämda uppfattning är att när man nått fram till en fastställd detaljplan då är det bara att tuta o köra. Allt annat vore fel. Fi nns det behov av att reglera form och färg går det bra att göra i själva detaljplanen. Var och en måste ju ändå förstå att investerar man i ett ofta kapitalkrävande byggprojekt så sker det med den enkla utgångspunkten att lönsamhet kräver miljö – och kvalitetsansvar och det garanterar också att formspråket blir bra utan att en massa utomstående behöver lägga sig i. Därmed också sagt (än en gång) att FPs inlägg är patetiskt och dessutom yrvaket (se “Arkitektens” korta o koncisa inlägg).

   Reply

  3. Arkitekten 2015-06-08

   Eeeh…Jag har levt i tron att Stockholm rätt nyligen fått just en arkitekturstrategi. Den heter Arkitektur Stockholm. Slår inte (Fp) upp en vidöppen dörr här?
   http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsbyggnadskontoret/Arkitektur-Stockholm/

   Reply

  4. mårten rönström 2015-06-08

   Vad är detta för patetiskt olitiskt snömos!? Arkitekturstrategi, årsringar…whatever. Jag är övertygad om att varje seriös arkitekt och byggherre i varje enskilt fall väljer ett formspråk som passar för sitt ändamål och i sin miljö. Det viktigaste är ju ändå att underliggande detaljplan skapar de nödvändiga förutsättningarna för ett ändamålenligt och miljöanpassat byggande. Och i det avseende kan man konstatera att detta är inte stockholmspolitikernas bästa gren.

   Reply

   • Anders Ekwall 2015-06-08

    Mårten, jag känner inte till din bakgrund men om det är så “att varje seriös arkitekt och byggherre i varje enskilt fall väljer ett formspråk som passar för sitt ändamål och i sin miljö” behöver vi inte samrådet enligt PBL. Det är väl självklart att alla i ett demokratiskt samhälle behöver framföra sina synpunkter.
    Självgodhet är inte någon sympatisk ådra! Jag uppskattar verkligen Lottas inlägg och det är befrämjande med dialog och interaktivitet när vi alla har ansvar för stadens utveckling.

    Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • De ensammas minister

  Samhälle Ensamhet är en fråga som fler och fler tar på allvar, än har vi dock ingen minister i ämnet. Fastighetsnytt ställde några frågor till Tracey Crouch, den tidigare ministern för ensamhet i Storbritannien, om hur hon ser på rollen.

 • Prime Livings nyemissionsplaner går i stöpet

  Börs Prime Livings förslag om att ändra bolagsordningen och bemyndiga styrelsen att emittera aktier röstades ner på årsstämman. Den hårt prövade bostadsbyggaren har tidigare aviserat planer på att emittera aktier för upp till 400 miljoner kronor.

 • Acrinova planerar köp i Trelleborg

  Transaktioner Acrinova planerar köp av tre kommersiella fastigheter i Trelleborgs kommun. De berörda fastigheterna är Trävaren 3, Lavetten 38 samt Trävaran 12. 

 • ANNONS
  • Utvecklar bostäder i Huskvarna

   Bostäder APP Properties vinner en markanvisningstävling för bostadsområdet Fagerslätt i Huskvarna. Det vinnande förslaget, Fagerslätts Glänta, består av runt 50 nya lägenheter, fördelat på fyra olika hus. 

  • Catena hyr ut i Växjö

   Uthyrning Catena hyr ut till Alvestaglass AB i Växjö. Uthyrningen avser totalt 6700 kvadratmeter i fastigheten Postiljonen 1.

 • 150 nya bostäder på Frösön

  Bostäder - norr Nischer Propertier har tilldelats en markanvisning för fastigheten Tanken 1 på Frösön i Östersunds kommun. Detta möjliggör byggnationen av cirka 150 nya hyresrätter. 

 • ANNONS
 • NP3 gör offensiv nyemission

  Börs NP3 tar in 102 miljoner kronor i en riktad nyemission av preferensaktier för att kunna snabba på sin tillväxt.

 • Åsa Henninge till Akademiska Hus

  Rekrytering Åsa Henninge blir ny marknadsområdesdirektör på Akademiska hus. Hon kommer närmast från rollen som vd på Wästbygg Projektutveckling.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived