+
Cecilia Holmström. Foto: Per Kristiansen.
 • Att förändra boxen

  PUBLICERAD 2015-06-29 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2015-06-29 15:43

  Textstorlek

  Dela med andra

  Globalisering, urbanisering och digitalisering har förändrat vårt sätt att leva. Dagens utmaningar handlar om värderingar och strukturer kring hur vi lever och interagerar med varandra. Det är dags att lyfta blicken och ta ett större grepp. Det räcker inte bara att tänka utanför boxen, vi på Tengbom arkitekter vill förändra boxen i grunden.

  Bostadsbristen är ett av de största hoten mot vår svenska välfärd. Den tidigare utbudsstyrda bostadsmarknaden, där statliga subventioner bidrog till ett aktivt bostadsbyggande, har övergått i ett vakuum i väntan på en ny bostadspolitik som kan möta dagens och framtidens behov. Bostadsfrågan är inte en enskild fråga utan måste integreras med arbetsmarknadsfrågor, näringslivsfrågor, miljö- och hållbarhetsfrågor, klimatfrågor och integrationsfrågor. Vi behöver en politik som fokuserar mer på den efterfrågestyrda marknad som idag är vår verklighet. En politik som spänner bredare och som kopplar ihop penningpolitiska, bostadspolitiska och näringslivspolitiska frågor på ett nytt sätt och som säkerställer både en hälsosam rörlighet på bostadsmarknaden likaväl som ett boende för de som idag inte har råd att efterfråga.

  Vi måste förändra spelreglerna kring förutsättningar och begränsningar. Redan i dag kan vi utmana lagar och kritiskt värdera funktionskrav, men vi behöver ta ett bredare grepp. Regler, praxis och normer måste på sikt förändras och bli mer flexibla för att möta framtidens utmaningar och behov, inte minst genom forskning och innovation.  I forskningsprojektet HSB Living Lab på Chalmers i Göteborg studerar vi, tillsammans med bland andra NASA, möjligheterna för framtidens boende utifrån nya värderingar, strukturer och behov. Vi medverkar också i ett forskningsprojekt inom E2B2 tillsammans med Chalmers och studerar vad som driver ombyggnadsbehov på relativt nya fastigheter i syfte att hitta bättre lösningar för funktioner, krav och processer som bidrar till fler, klimatvänligare och bättre kundanpassade framtida bostäder. Ökad urbanisering kräver mer flexibla ytor i hemmet, på arbetet och i staden, något vi också vill vara med och arbeta med i Sverige.

  Vi tror att branschen måste våga utmana egna invanda roller och arbetsprocesser för att på riktigt förändra förutsättningarna för bostadsbyggande. Vi arkitekter måste se vår roll ur nya perspektiv för att kunna vara med och förebygga bostadsbristen och utveckla samhället på riktigt. Det gäller även andra aktörer, från byggherrar och kommuner till projektutvecklare och entreprenörer. Vi vill testa nya samverkansformer och arbetsprocesser som ger utrymme för ny kunskap, långsiktighet och innovation. Där kundens och brukarens värderingar och behov har ett lika självklart fokus som de nya samhällskraven som följer i spåren av globalisering, urbanisering och digitalisering.

  Under hashtagen #förändraboxen uppmanar vi nu alla som vill diskutera de här frågorna. Med #förändraboxen vill vi bjuda in till samtal och diskussioner om framtiden, arkitektur och de stora utmaningarna.

  Cecilia Holmström, Tengbom
  Strategisk Rådgivare Bostad
  Arkitekt SAR/MSA

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived