+
Caroline Szyber.
 • Opinion: Miljöpartiet bromsar för enklare byggregler

  PUBLICERAD 2014-12-17 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2014-12-19 09:36

  Textstorlek

  Dela med andra

  Under söndagens Agenda försökte bostadsministern förklara varför han förhalar de nya riktvärden för buller som förväntas underlätta tillkomsten av många små lägenheter. De hänvisningar till remissinstanser han gjorde räcker dock inte för att skyla över den miljöpartistiska politik som i själva verket ligger till grund för ministerns inaktivitet.

  Som kristdemokrat är jag angelägen om att den reformtakt för undanröjning av förlamande byråkrati som Alliansregeringen börjat, upprätthålls. Byggtakten har ökat till en hög nivå. Vi får gå ganska långt tillbaka i tiden för att hitta motsvarigheten, nästan till miljonprogrammets dagar. Årstakten är omkring 40 000 bostäder.

  De signaler jag får från regeringens företrädare är dock oroande och riskerar lägga hämsko på den ökning vi nu ser. I stället för att ta vid där vi tvingades sluta och implementera färdiga lagförslag för fler bostäder ägnas tiden åt grubblande. Så går det när man inte innan valet är tydlig med vad man vill ska gälla. De har redan missat deadline för den nya bullerförordningen 1 januari. Veckorna har gått sedan jag efterlyste åtgärd utan att regeringen gått vidare. Nu missar de februari också. Men det handlar dock inte bara om decibel. Dagens bullerregler är behängda med oklara och icke samordnade regler som går likt ett spöke genom varje byggprojekt.

  Miljöpartiet biter sig fast i de regler som förhindrar fortsatt byggande. Genom att värna dagens bullerregler förhindra man tillkomsten av nya lägenheter.

  Mehmet Kaplan hänvisade under framträdandet i Agenda till negativa remissinstanser men Miljöpartiet har i praktiken aldrig verkat för åtgärder som underlättar ökat bostadsbyggande. I Stockholm har de nästan konsekvent röstat nej till alla nya bostadsprojekt, i riksdagen röstade de nej till förenklade regler för student- och ungdomsbostäder i somras och till en enklare hantering av bullerreglerna. Remissinstanserna om buller då? Ja Naturvårdsverket, som ivrar för tysta miljöer, fokuserar på fasadernas bullerexponering snarare än inomhusmiljön.

  Större delen av Sveriges befintliga bostadsbestånd i stadsmiljö skulle aldrig byggts under nuvarande bullerregler.

  I dag läser vi för ofta om studenter vars enda sätt att lösa boendesituationen är genom att bo på kompisars soffor, tillfälliga fjärdehandskontrakt eller ett osäkert boende med långa resvägar. Miljöpartiet vill hellre bevara dagens svåra läge än att utsätta någon student för ljudet av en sopbil utanför fönstret.

  Närmare 90 utredningar och myndighetsuppdrag har resulterat i över 100 skarpa förslag som hamnande på riksdagens bord under Stefan Attefallstid som bostadsminister. Alliansregeringen vände på varenda sten för att främja bostadsbyggandet. Innan mossan börjar sätta sig på dessa stenar måste SMP-regeringen anta utmaningen. Nu får det vara slut på huller och buller i bullerreglerna – byggbranschen väntar på svar och är tydliga att med nuvarande regler tvingas de bygga färre lägenheter och det drabbar framförallt små lägenheter. Buller som bygghinder är bara ett exempel, Sveriges bostadsmarknad väntar på besked. Vill Miljöpartiet stå i vägen för fler bostäder eller släppa fram byggandet?

  Caroline Szyber (KD)
  Riksdagsledamot, Ordförande i civilutskott

  6 kommentarer

  1. […] Skrev tidigare i veckan i Fastighetsnytt […]

   Reply

  2. Emil Törnsten 2014-12-18

   Det här inte trovärdigt av KD. Man har misslyckats helt med sin bostadspolitik och inte kunnat hålla jämna steg med befolkningsökningen. Stora grupper har stängts ute.

   MP i Sthlm säger konsekvent ja till nya bostäder och har haft högre ambitioner än alliansen. Skillnaden har varit att alliansen konsekvent arbetat emot modern stadsbyggnads- och hälsofoskning genom att en utveckling som spär på bilberoende. MP vill bygga tätt, högt och mycket. När flygtrafiken flyttas från Bromma till Arlanda kommer man kunna bygga högt i hela Västra Stockholm.

   Det som är sorgligt är att KD ställer sig bakom förbifarten, som kommer sluka pengar från kollektivtrafiksatsningar fram till år 2058. Yteffektiva kollektivtrafiksatsningar som behövs för att öka bostadsbyggandet. Det, om något, är en fientlig inställning till bostadsbyggande.

   Reply

  3. Per Johansson 2014-12-18

   I linje med Andreas Novaks och likatänkades resonemang borde städerna utrymmas och många bostäder belägna intill landsvägar rivas. Den första frågan är var ska alla då bo, särskilt med tanke på att det måste vara cykelavstånd till arbetsplatser och service? Den andra frågan är hur vi ska klara vår försörjning?

   Nej, passa på att rösta bort extremisterna och fortsätt det mödosamma arbetet med att förändra paradigmer bland världsfrånvända på den uppsjö av statliga verk som styr över frågorna!

   Reply

  4. Andreas Novak 2014-12-18

   Caroline Szyber har tydligen inte förstått anledningen till motståndet för de nya reglerna. De nivåer som nu föreslås är hälsovådliga enligt all den forskning som finns på området. Man kan inte sänka kraven för att skapa fler bostäder om det skapar olägenhet för människors hälsa. Detta oavsett omfattningen på bostadsbristen.

   Reply

   • Johan Varland 2014-12-18

    Hej Andreas,

    Menar du att bullernivåer vid fasadliv är hälsovådliga? Det finns väl inga människor som uppehåller sig på utsidan av fasad och fönster under någon betydande del av dygnet? Jag är lite nyfiken på hur du menar här.

    Reply

   • Jakob 2014-12-20

    Andreas: Problemet är att man mäter bullernivån utanför lägenheten. Inte inne i den.

    Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived