• Vasakronans projekt på Södermalm inhiberas

  PUBLICERAD 2014-05-19 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2014-05-19 20:29

  Textstorlek

  Dela med andra

  Mark- och Miljööverdomstolen har inhiberat Vasakronans bygglov för fastigheten Nattuglan 14 på Södermalm i Stockholm. I sitt beslut skriver man att “det enligt domstolens bedömning finns skäl att ifrågasätta om avvikelsen mot den gällande detaljplanen i fråga om hushöjd är en sådan mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte“.

  Bakgrunden är att bostadsrättsföreningen i den angränsande fastigheten, Nattuglan 18, samt ett antal boende i den fastigheten, överklagade bygglovet till Länsstyrelsen och samtidigt begärde inhibition i väntan på beslut. Bland annat ansåg man att byggnaden blev för hög jämfört med detaljplanen. Överklagandet i inhibitionsdelen avslogs. Några av de överklagande som bor i Nattuglan 18 valde då att överklaga det beslutet till Mark- och miljödomstolen i Nacka som även den avslog. Då valde en av de överklagande att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen som fredagen den 9 maj gav dem rätt och inhiberade bygglovet. Den egentliga sakfrågan, överklagandet av bygglovet, ska nu prövas av Länstyrelsen fyra månader efter beviljat bygglov i Stadsbyggnadsnämnden.

  Haft samråd med alla instanser

  Av de domstolshandlingar Fastighetsnytt har tagit del av framstår det som att Vasakronan inte har genomfört något samråd med närboende och sakägare, något som Peter Östman, kommunikationschef på bolaget, dementerar.

  – Det stämmer förstås inte. Vi har haft samråd med alla instanser och en tät dialog med de två närmaste grannarna, bostadsrättsföreningen Nattugglan 14 och Katolska kyrkan.

  Han påpekar att varje om- eller nybyggnad är unik och att man i det här fallet haft en bred förankring.  Vasakronan tolkar skälet till domen som att regelverket inte är helt tydligt och därför måste bli tydligare.

  – Stadsbyggnadskontoret har en praxis där man kan ge möjligheter till mindre avvikelser från detaljplanen utan att det ska bli ett nej till bygglov. Det är ett sätt att göra det hela lite mer hanterligt, men det ska vara små avvikelser som är förenliga med detaljplanens syfte. Risken är nu att handlingsutrymmet försvinner helt och då blir det förstås ganska fyrkantigt. Samtidigt kan man alltid argumentera för att det ska vara glasklart vad som gäller. Men jag tror att det är bra om Stadsbyggnadskontoret har ett visst manöverutrymme i en stad som har hög utvecklingstakt.

  Vidare ifrågasätter han rimligheten i att man ska kunna stoppa ett projekt där arbetet är i full gång med hundra byggarbetare på plats.

  – Vi har gjort en process som är väl förankrad med Stadsbyggnadskontoret, Skönhetsrådet och alla remissinstanser. Det har tagit 2,5 år för att komma dit och inneburit många mantimmar för Stockholm totalt sett, handläggande tjänstemän, arkitekter, konsulter, remissinstanser, fastighetsutvecklare och byggföretag för att nämna några. Att man ska kunna stoppa allt i det här skedet känns inte rimligt. Stockholm har idag  Europas högsta tillväxt och vi har följaktligen mycket som behöver göras om vi ska svara upp mot näringslivets efterfrågan de närmaste åren. Då är det helt enkelt inte någon bra idé att ha den här typen av system, säger Peter Östman.

  Fortsätter med delar som inte är bygglovspliktiga

  Domen innebär att man inte kan arbeta på de bygglovspliktiga delarna av projektet medan processen pågår. Därför har man i samråd med Stadsbyggnadskontoret nu styrt om arbetet så att man tillsvidare fortsätter med de delar som inte är bygglovspliktiga.

  – Man kan tycka att Vasakronan är en stor fastighetsägare som kan hantera de kostnader som ett sådant här stopp innebär.  Men vi måste ju alla utveckla den här staden på ett samhällsekonomiskt smart sätt och inte göra av med pengar på fel saker. Den här typen av processer är definitivt inte bra för det totala investeringsklimatet i Stockholm, säger Peter Östman.

  Sverrir Thór

   

   

  1 kommentarer

  1. Nattugglan 2019-04-19

   Trist att en kommunikationschef tillåter sig att blåljuga i media. Samtidigt som en motpart inte tillåts komma till tals.
   Resultatet av deras verksamhet i kv. Nattugglan är att de nu står med en byggnad som är ett svartbygge och dessutom olovlig användning.
   Dessa fakta är enkla att verifiera hos Stadsbyggnadskontoret.
   Det är inget fel på processerna. Gör en koll på Vasakronan istället.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived