+
 • “Stockholms parkeringsnorm hämmar bostadsbyggandet”

  PUBLICERAD 2014-04-22 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2014-04-24 08:30

  Textstorlek

  Dela med andra

  Trots att parkeringsfrågan är en av de mest kostnadsdrivande i byggprocessen så behandlas den ytterst styvmoderligt av Stockholms stad. Utan att förklara varför så kräver man att det byggs fler parkeringsplatser per ny lägenhet än det genomsnittliga bilinnehavet. Parkeringsplatserna ska i slutänden betalas av de boende. Detta sker bland annat via hyran eller månadsavgiften, vilket innebär att den som reser miljövänligt tvingas betala för grannens bilism. Sättet man reglerar på leder också till att färre små lägenheter byggs, trots att efterfrågan är stor. Vi behöver en parkeringsnorm som tar hänsyn till bostädernas storlek, och som ligger i nivå med stockholmarnas faktiska bilinnehav.

  Parkeringsnormen har vittgående ekonomiska konsekvenser för byggandet och de boendes ekonomi. En parkeringsplats i garage kostar mellan 300 000 och 600 000 kronor, vilket i slutändan ska betalas av den boende. Staden är också väl medveten om detta. Enligt ett av stadens interna PM om Norra Djurgårdsstaden så är det vanligt att kostnaderna för parkeringen ”subventioneras via lägenhetshyra eller avgiften – ofta belopp i storleksordningen 10-15 000 kr per år.” I princip betalar varje hushåll alltså ca 1 000 kr i månaden för parkering utöver den vanliga garageavgiften – oavsett om man har bil eller inte.

  Problemet är att Stockholms parkeringsnorm varken är underbyggd eller uttalad. Förvirringen som råder förklaras av hur frågan har hanterats av alliansen i de senaste två mandatperioderna. I 2007 års budget beslutade man att “Parkeringstalet vid nybyggnation ska höjas till minst 1,0.” För varje ny lägenhet skulle byggherren alltså bygga minst en ny parkeringsplats på sin tomt. Detta innebar i princip en dubblering av kraven på parkeringsplatser vid nybygge. I innerstaden har cirka 40 procent av hushållen bil. Parkeringsnormen blev alltså ett sätt för alliansen att åstadkomma parkeringsplatser utan att själv behöva betala för dem. Jag fokuserar på innerstaden här, eftersom de flesta av stadens stora utvecklingsprojekt under de kommande åren ligger i eller i anslutning till den.

  Man insåg dock snart att ett parkeringstal på 1,0 inte var ekonomiskt försvarbart. Redan i 2008 års budget var formuleringen struken. Eftersom riktlinjer nu saknades från politikerna så började tjänstemännen reglera parkeringstalen i varje ny detaljplan. I dag sätter staden oftast parkeringstalet till 0,7 bilplatser per nybyggd lägenhet ­– utan att ange några egentliga skäl för just denna siffra.

  Ett exempel: I detaljplanehandlingarna för Hagastaden, ett av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt under de kommande åren, finns det bara ett enda explicit argument för att parkeringstalet är satt till 0,7: ”Det centrala läget i staden och det goda kollektivtrafikläget gör att färre boende och verksamma än normalt förväntas ha bil”. Det finns alltså inga argument för att parkeringsnormen är så hög som 0,7 platser per lägenhet, trots att hushållen i snitt bara har 0,45 bilar var i innerstaden (inklusive tjänstebilar).

  I Hagastaden ska 3 000 bostäder byggas på Stockholmssidan. Parkeringen kommer alltså att kosta cirka 945 miljoner för dessa lägenheter. Hade parkeringsnormen fått motsvara bilinnehavet i resten av innerstaden hade man sparat 340 miljoner kronor (eller 110 000 kronor per lägenhet).

  Ett annat problem är att parkeringstalen man sätter inte tar hänsyn till hur stora lägenheterna är. I ett hus med enbart ettor om 25 kvadratmeter kräver staden fyra gånger så många parkeringsplatser som i ett lika stort hus med enbart fyror om 100 kvm. Samtidigt är det fyra gånger vanligare att ensamhushåll inte har bil. Detta har lett till att det bara finns 30 ettor bland de 728 lägenheter som är redovisade i Hagastadens gestaltningsprogram – man tänker alltså bara bygga 4 procent ettor, trots att 44 procent av hushållen i staden är ensamhushåll. Parkeringstalens utformning i detaljplanerna gör att det i dag är svårt att bygga små lägenheter i Stockholm, oavsett om bostadsmarknaden vill ha sådana eller inte.

  Men det finns fler problem. Det är exempelvis ytterst oflexibelt att skriva in parkeringstalen i detaljplanerna, eftersom det tvingar framtidens byggherrar att bygga dyra garage oberoende av hur bilinnehavet ser ut i morgon. Vidare finns det inga riktlinjer för hur nybyggen ska hanteras inom befintliga detaljplaner utan parkeringstal. Vad händer när man vill bygga nytt i en detaljplan som är äldre än 2007? En tjänsteman svarade mig att de gör “en samlad bedömning” i sådana fall. En bedömning som alltså kan variera från person till person. En annan tjänsteman hänvisade till den gamla parkeringsnormen från 2004, som alliansen alltså körde över i 2007 års budget.

  Det intressanta med parkeringsnormen från 2004 är att den hade lösningar på alla de ovan beskrivna problemen. Parkeringstalen sattes till 0,14 bilplatser per rumsenhet eller 0,55 bilplatser per lägenhet för innerstaden. Detta innebar alltså 0,14 platser för en etta med kokvrå, 0,28 platser för en etta med kök, 0,42 platser för en tvåa med kök, och så vidare. Normen låg bara precis över bilinnehavet, och den var viktad efter lägenhetsstorlek. Den var flexibel, och gällde inte bara i respektive detaljplan, utan över hela kommunen.

  Stockholms stad måste sluta reglera parkeringstalen i detaljplanerna. Då kommer den gamla parkeringsnormen att börja gälla igen eftersom den formellt sett inte är upphävd. Det skulle också bli lättare att bygga små lägenheter. Nästa steg är att se till att de som använder bil också är de som får betala för parkeringen. Bilinnehavet skulle minska, vilket skulle leda till en miljövänligare stad med en attraktivare stadsmiljö. Slutligen så måste parkeringsnormen ändras så att den ligger i nivå med stockholmarnas faktiska bilinnehav. Detta skulle spara byggherrarnas tid och pengar – tid och pengar som istället skulle kunna användas till att bygga fler bostäder.

  Bodi Karlman
  Arkitekt

  7 kommentarer

  1. Pelle Envall 2015-01-19

   Nyfiken på parkeringstalet i din kommun och hur din kommun arbetar med Flexibla Parkeringstal? Läs Trafikutredningsbyråns genomgång av parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län: http://www.trafikutredningsbyran.se/files/TUB_P-tal_sthlms_lan_slutlig.pdf

   Reply

  2. erik 2015-01-02

   Det blev något fel när jag skulle skicka min inlägg läs alltså denna efter det första inlägget…

   …dessutom är… dessutom kan tjäna pengar på sin parkeringsplats skulle man 1 effektivare nyttja befintliga parkeringar leda till minskat behov av parkeringsplatser = parkeringsnormen överflödig. 2 Snabbare tillgång till p-plats= minskad kringkörning för att leta parkering=minskad irritation i trafiken och inte minst lägre utsläpp. se vidare http://www.apparkingspot.com Appen släpps första mars 2015 Android + Ios

   Reply

  3. erik 2015-01-02

   Läste någonstans att det går tre parkeringsplatser på varje bil i dag ett enormt resursslöseri med andra ord. En enkel lösning på ett komplicerat problem är på gång emellertid. Lösningen stavas ApParkingSpot och är en app för att hyra och hyra ut sin privata parkeringsplats under tider då de ändå står tomma. ApParkingSpot är utvecklad nere vid Lunds universitet vid företagsinkubatorn Sopact. Kan man bättre nyttja befintliga parkeringsplatser och de som äger en p-plats dessutom är

   Reply

  4. Simon 2014-08-23

   Vem är så känslokall att den vill subventionera bilismen / parkeringar för bilar när en människa kan få tak över huvudet istället för att det skall finnas en till bil som förstör planeten?

   Reply

  5. Karolina Skog 2014-08-22

   I Malmö går Miljöpartiet till val på att slopa parkeringsnormen helt.

   Reply

  6. Rickard Nygren 2014-08-21

   Artikelns slutsats är fel.

   Vi behöver ingen p-norm alls. Så länge bostäder ska täcka sina egna kostnader (inte subventioneras) måste parkering för bilar också göra det.
   Vi ska inte ha en p-norm som bara regleras på en annan nivå än i detaljplan. Och inte relatera till ett “faktiskt bilinnehav”. Tät innerstad har ju just ett lågt innehav bl.a. för att bostäderna där bygdes utan krav på bilparkering…
   Slopad p-norm är det enda självklara.

   Reply

  7. Anders Eriksson 2014-04-25

   Äntligen börjar denna fråga att uppmärksammas. Bostadsbristen är akut samtidigt som de överdrivet höga kraven på parkeringsplatser fördyrar och kraftigt försvårar byggande. Vilken politiker tänker agera och bli en hjälte på bostadsmarknaden?

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived