+
Örjan Wikforss.
 • Medborgarförståelse i städer som växer

  PUBLICERAD 2014-02-28 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2014-03-03 16:53

  Textstorlek

  Dela med andra

  För att kunna bygga den riktigt täta staden med blandade verksamheter måste tidigare öppna ytor tas i anspråk och gles bebyggelse ersättas med tät. Stadsdelar kan byggas samman och människors rörelsemönster utvidgas. Med fler verksamheter på gång- och cykelavstånd ökar stadsbons räckvidd och rörelsefrihet. Stadens infrastruktur kan användas effektivare och klimatpåverkan minskas. Det är ett svårslaget recept som emellertid förutsätter att stadens invånare är öppna för de stora förändringarna.

  Det finns två sätt att förhålla sig till motstånd mot förändring.

  Det ena är att det se det som ett hinder som ska elimineras genom att medborgarinflytandet försvagas i gällande lagstiftning. Vi kör över dom helt enkelt. Medborgarmedverkan ses som en styggelse; ett onödigt tillägg till den representativa demokratin. Det gäller att få fart på byggandet och då får lokala opinioner vika ner sig. Det är den linje som regering, byggbransch och nybyggarkommission går på.

  Det andra är att se det som en viktig del av eftersträvad social hållbarhet. I fungerande sociala nätverk talar man naturligtvis om förändringar i den närmaste omgivningen. Småpratet är en stabiliserande faktor för oss alla i vardagen. Vi kalibrerar våra intryck, stämmer av, jämför och bildar oss en uppfattning. Samtalen är meningsskapande.

  För att nå målet om socialt hållbara stadsmiljöer gäller det därför att stadsbon kan förstå varför förändringar sker och se det meningsfulla i dem – utan att för den skull behöva gilla allt.

  Det är ju stadens autenticitet som lockar nya invånare och den inbegriper stadens byggnader, platser och verksamheter såväl som dess invånare. Det är helt ofruktbart att ”märka” stadens nuvarande invånare med epitet som ”insiders” eller ”nimby”. Det gäller istället att bejaka småpratet, även när det stiger till muller och dån, eftersom det konstituerar de önskvärda sociala nätverken. De som gör att du kan känna dig trygg i en tät stad som förändras oupphörligt, särskilt om du är nyinflyttad.

  När många enskilda aktörer driver förändringsprojekt är det mer angeläget än någonsin att värna och vårda de offentliga rummen så att stadsutvecklingen över tid skapar väl fungerande och för medborgaren fattbara helheter av hög kvalitet. Det handlar också om att bygga ett förtroende och en välkomnande beredskap inför förändringar.

  Ingen ledare undkommer varför-frågan. Vare sig lagstiftningen har försvagat medborgarinflytandet eller inte. Förståelse skapar man genom en berättelse som är äkta och inbegriper argument som hänger samman. Stadens invånare är beredda på förändringar först när berättelsen är av den kalibern. Om berättelsen inte håller kan det vara skäl att fundera över om receptet är det rätta.

  Örjan Wikforss
  Arkitekt SAR/MSA och professor

  2 kommentarer

  1. Alf Carlsson 2014-03-03

   Jag tycker att Örjan Wikforss har rätt i sin analys om att det är en fråga om att informera och få acceptans från de redan boende att deras miljö kommer att behöva förändras, och hur det på sikt är positivt för dem själva, deras barn och andra medmänniskor. Det är en ledarskapsfråga för politikerna, på samma sätt som det är en ledarskapsfråga för de företag får sin anställda att förstå, accceptera och mentalt rusta sig för att skapa framgångsrika bolag/medarbetare på en föränderlig marknad.

   Medborgarinflytandet i stort bör inte försvagas i lagstiftningen, men lagstiftningen bör även ta i beaktande att samhällsutvecklingen i vissa fall gör att det som tidigare betraktades som särintressen numera är allmänintressen. Jag tycker att det bör ges en viss vikt i den kommande lagstiftningen.

   Reply

  2. […] Detta inlägg publiceras även i Fastighetsnytt. […]

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived