+
Göran Cars
 • Planmonopolet – dags att slakta den heliga kon

  PUBLICERAD 2013-10-06 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2013-11-01 10:51

  Krönika ur Fastighetsnytt nummer 4, 2013

  Textstorlek

  Dela med andra


  För att travestera Gert Fylking. ”Äntligen!” I perspektiv av den allvarliga bostadsbrist som råder i tillväxtregionerna har Bostadsministern varit djärv nog att utmana det kommunala planmonopolet. Vi kan bara hoppas att planerings- och byggbranschen ger ministern det stöd som kommer att behövas för att stå emot den flodvåg av motstånd som nu olika särintressen mobiliserar.

  Det kommunala planmonopolet skapar ofta problem vid byggande av infrastruktur och bostäder. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt på KTH har vi ställt frågan ”varför tar det så lång tid och varför blir det så dyrt?” Vår slutsats är att det kommunala planmonopolet är en av bovarna i dramat.

  Det kommunala planmonopolet såg dagens ljus i 1947 års byggnadslagstiftning och förstärktes i 1987 års Plan- och bygglag. Det innebär att kommunerna har rätt att bestämma var, när och hur det ska byggas. Planmonopolet var ett viktigt instrument för omvandlingen av Sverige från jordbruksland till urbant industrisamhälle. 1951 och 1971/74 genomfördes kommunreformer. Syftet med dessa var att i effektiva former tillgodose det framväxande samhällets behov av bostäder, skolor, infrastruktur och annan samhällsservice. Planmonopolet gav kommunerna de muskler som behövdes för denna omvandling. De kunde i samordnade former utveckla planer för att möjliggöra de befolkningsomflyttningar och omställningar som det framväxande industri- och tjänstesamhället krävde. Men de utmaningar samhällsbyggandet står inför i dagens samhälle kräver helt andra instrument.

  Problemen med planmonopolet är flera. Dagens samhällsbyggande karaktäriseras i ökad grad av en sammanflätning av offentliga och privata intressen. Avgörande för en orts utveckling är hur samspelet mellan olika aktörer fungerar. I denna verklighet blir det orimligt att en av samarbetsparterna, kommunen, har ett monopol som maktmedel. Lika otillfredsställande är det att kommunen ofta hamnar på två stolar i och med att man både är markägare och ansvarig för att bevaka ett allmänintresse. Samtidigt som man är markägare med ett intresse av byggande är man ”domaren” som bestämmer över byggandet.

  Ett annat problem är att många frågor som tidigare var lokala har blivit regionala. Förbättrade kommunikationsmöjligheter har inneburit att våra bostads- och arbetsmarknader vuxit.  Idag bor många i en kommun, jobbar i en annan och har sin fritid förlagd till en tredje. I denna verklighet blir det kommunala planmonopolet destruktivt. Det skapar incitament till en ”free-rider” problematik (det vill säga man inser att en viss investering är nödvändig/önskvärd, men förlitar sig på att andra aktörer ska svara för denna). Det kan till exempel gälla bostadsbyggande i tillväxande regioner. Trots att alla kommuner kan se ett ökat bostadsbyggande som nödvändigt för fortsatt tillväxt, så finns det ofta kommuner vars bostadsbyggande inte är större än marginellt. Den outtalade förhoppningen är att andra kommuner i regionen ska ta ansvar för byggandet. En kommunledning som är villig att ta sitt ansvar kan också komma att möta lokala opinioner och missnöjespartier för vilka det är svårt att förklara varför kommunen ska ta ett ansvar för regions utveckling, när inte andra kommuner gör det.

  Kommunernas agerande är rationellt ur lokalt perspektiv men ack så ineffektivt ur ett regionalt och samhälleligt synsätt. Med stöd i planmonopolet har kommunerna i de studerade fallen bidragit till att samhälleligt angelägna investeringar aldrig kommit till stånd eller blivit kraftigt försenade och väsentligt fördyrade.

  Sveriges planeringsprocesser är inte tidsenliga. Vad vi behöver för att effektivt kunna styra mot en önskvärd utveckling är nya beslutsfora som är anpassade till de samhällsförändringar som skett. En, ur effektivitetsaspekt, starkt önskvärd förändring, är att frågor rörande infrastrukturplanering och bostadsbyggande i tillväxtregioner flyttas från den kommunala beslutsagendan till ett regionalt beslutsforum. När det gäller bostadsbyggandet borde det självklart ske i samplanering infrastrukturplanering och innebära att infrastrukturinvesteringar villkoras bostadsbyggande.

  Slutsatsen blir alltså självklar – logiken med det kommunala planmonopolet har passerat bäst-före-datum. Det är dags för nya planeringsformer och planeringsinstrument.

  Göran Cars
  Professor i samhällsplanering, KTH

  Krönika ur Fastighetsnytt nummer 4, 2013

   

  2 kommentarer

  1. Danne Andersson 2013-10-07

   Nä du. Du går ju i bräschen för den storskaliga monopollika byggindustrin. Det finns massor med andra åtgärder som skulle minska byggkostnaderna betydligt mer. Exempel:
   -Rationalisera bland byggreglerna, ta bort de flesta, inför t.ex. istället ett betygsystem av byggda bostäder där köparen själv kan bestämma kvaliten han vill betala för,
   -Gör det enkelt för utlänska byggföretag att verka på den svenska marknaden. Gör det enklare för import av prefabhus. (Precis som Perbo säger så måste vår byggindustri måste bli mer som bilindustrin, internationell konkurrans skulle sänka priserna något oerhört.)
   -Sätt in lånetak, kräv amortering och ta bort ränteavdraget (Dessa åtgärder skulle tvinga byggindustrin att sänka sina ockervinster och sänka priserna för nybyggnation)
   -I storstadsregionerna där de små kommunerna skulle kunna utgöra ett problem föreslår jag istället att man gör stora kommunsammanslagningar och så vipps är det problemet löst.
   ….
   Till sist vill jag bara påpeka att ditt tänk tillhör kolonialtiden, då Stockholm sög ut resten av Sverige, oj förlåt, det råkar visst fortfarande vara så. Men varför utöka denna kolonialism, nä jag skulle snarare vilja säga att kommunernas självbestämmande skulle behöva ökas på bekostnad av statens och den monopollika svenska byggindustrins. Först då får vi en demokrati värd namnet i detta land och för att inte tala om byggkostnader som verkligen är anpassade till vad folk verkligen har råd att betala utan statliga och överdrivna bankstimulanser.

   Reply

   • Henrik 2015-05-20

    Grymt bra artikel.
    Men, Danne Andersson. Hahahaha.
    -Snacka om att säga emot sig själv. Byggindustrin sitter på sin “monopolliknande” position just för att planmonopolet finns och stänger ut mindre byggföretag från marknaden.

    -Dock har du en poäng it att Ljudkrav, Energikrav, Tillgänglighetskrav måste ses över. Precis som att hyresreglering och ränteavdraget bara är ett bidragssystem för de med besittning av en bostadsrätt eller hyresrätt.

    Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Massiv vinstvarning från NCC

  Börs NCC varnar i samband med tisdagens kapitalmarknadsdag för att bolaget kommer göra en miljardförlust i det tredje kvartalet. Varningen kommer efter att den nya vd:n Tomas Carlsson vid en genomlysning av bolaget hittat flera surdegar samt upptäckt att en tredjedel av bolaget är olönsamt.

 • IT-boom satte fart på kontorsmarknaden

  Fastighetsmarknad, Kontor Under de sista åren av IT-boomen när hypen var som störst kröp vakansgraden ner under två procent i de centrala delarna av Stockholm. Nu har vi ett liknande läge i huvudstaden där inte minst IT och den digitala transformationen är en del i kontorskonkurrensen.

 • Gammalt blir nytt och värdefullt

  Fastighetsmarknad, Webb-TV Att omvandla så kallade brownfields, som ofta består av gammal industrimark i centrala lägen, kan vara ett bra sätt att skapa värden där man inte bara kan förnya stadsdelar som är i behov av förnyelse utan även bara miljöer som är uppskattade.

 • ANNONS
 • Willhem köper av SSM för halv miljard

  Bostäder, Transaktioner Willhem förvärvar 176 lägenheter som kommer att byggas i framväxande Täby Park, norr om Stockholm. Säljare är SSM och fastighetsvärdet uppgår till 473 miljoner kronor. 

 • ANNONS
 • Fastighetsbranschen bäst på jämställdhet

  Fastighetsmarknad Fastighetsbranschen toppar listan på jämställda bolag för fjärde året i rad och närmar sig jämställdhet med 36 procent kvinnor i ledningsgrupperna. Det visar Allbrights senaste rapport.

 • Nya borgarråd i Stockholm

  Nyheter Moderaternas Anna König Jerlmyr tar över som finansborgarråd i Stockholms stad, efter fredagens besked om ett blågrönt styre i huvudstaden.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x Göran Cars