• Sverige attraktiv marknad

  PUBLICERAD 2013-01-21 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2013-01-21 13:39

  Textstorlek

  Dela med andra

  En rapport från Ernst & Young där drygt 500 fastighetsinvesterare i Europa har deltagit anser hela 96 procent att Sverige är en attraktiv eller mycket attraktiv marknad för fastighetsinvesteringar i en jämförelse med andra europeiska länder.

  Detta är en klar ökning jämfört med föregående år då motsvarande andel positiva investerare var 78 procent. Trots osäkra kapitalmarknader bedömer investerare även att transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden ökar under 2013.

  – I tider av oro i övriga delar av Europa och eurokris anser investerarna att Sverige stärker sin roll som en fortsatt attraktiv fastighetsmarknad. Trots att marknaden är tämligen liten sett till andra länder är transaktionsvolymen hög. Det visar på en god likviditet i marknaden, något som är positivt ur investerarperspektiv, säger Daniel Öberg, ansvarig för fastighetstransaktioner inom Ernst & Young Real Estate.

  Ökad aktivitet bland investerare under 2013
  Sju av tio av de tillfrågade investerarna bedömer att transaktionsvolymerna i Sverige ökar 2013 jämfört med föregående år. Ökningen bedöms drivas av internationella investerare och av att det genomsnittliga transaktionsvärdet ökar. Det som dock kan hämma investeringar under 2013 är svårigheter att erhålla finansiering, även om rädslan för ökat inflationstryck kan driva investerare till fastighetsmarknaden.

  – Regelverk som Basel III kan naturligen utgöra en hämsko när det gäller bankfinansiering då de påverkar bankernas krav på kapitaltäckning och därmed deras finansieringsmöjligheter. Men bankernas mer restriktiva hållning och högre marginalkrav har inneburit att alternativa finansieringsformer vuxit fram på marknaden. I dag ser vi att fastighetsbolag i större utsträckning väljer att utöka eller komplettera sin finansiering via exempelvis preferensaktier och obligationer som komplement till bankfinansiering. Alternativ finns med andra ord, även om dessa finansieringsmöjligheter främst är förbehållna de största bolagen, säger Daniel Öberg.

  Kontorsfastigheter mest attraktiva
  Investerarna spår att priserna på kontor och handelsfastigheter i attraktiva områden kommer att vara stabila eller öka under 2013, medan de spår en vikande marknad i mer perifera lägen. Förutom attraktiva lägen bedöms även ”Green Building standards” som ett allt viktigare kriterium för investerare.

  Studien visar även att 92 procent av investerarna har fokus på investeringar i kontorsfastigheter, vilket är en klar ökning från föregående års undersökning, medan intresset för investeringar i bostadsfastigheter har minskat. Investerare ser Stockholm som den mest intressanta marknaden när det gäller kontorsfastigheter, medan Malmö är mest intressant när det gäller handelsfastigheter. För investeringar i bostadsfastigheter ligger Stockholm och Uppsala i topp.

  I Ernst & Youngs årliga studie “Trend Indicator Real Estate Assets Investment Europe“ deltog drygt 500 fastighetsinvesterare från Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Luxemburg, Polen, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland, Ukraina och Österrike.

  Redaktionen

  Källa: Pressmeddelande Ernst & Young

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived