+
 • Byggreglerna för studentbostäder ses över

  PUBLICERAD 2012-09-03 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2012-09-03 16:26

  Textstorlek

  Dela med andra

  Regeringen har beslutat att byggreglerna för student- och ungdomsbostäder bör ses över och förenklas. Boverket ska lämna förslag på hur reglerna ska vara utformade i framtiden och även lämna författningsförslag.

  Regeringen ger Boverket i uppdrag att se över de vägledningar som styr byggandet av student- och ungdomsbostäder. Boverket ska också ta fram en vägledning för att tydliggöra för aktörerna vilka avsteg som kan göras från plan- och bygglagen vid ett tidsbegränsat bygglov. I uppdraget ingår även att genomföra informationsinsatser för att klargöra vilka möjligheter som finns för att bygga och utforma studentbostäder.

  Uppdraget lämnas till Boverket direkt efter att budgetpropositionen överlämnats till riksdagen. Boverket kommer att återrapportera sitt uppdrag under 2013. Boverket får tre miljoner kronor till sitt förfogande för detta uppdrag.

  Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister, skriver i en artikel på DN-debatt bland annat att ”I budgetpropositionen för 2013 presenterar regeringen ytterligare åtgärder för att öka byggandet av bostäder för ungdomar och studenter. Reglerna för att bygga måste förenklas och det avsevärt. Det finns starka skäl att ha så få och enkla regler som möjligt för studenter och ungdomar. De efterfrågar mindre, billigare lägenheter och bor i regel i dessa lägenheter under kortare perioder. Det gäller i synnerhet studenter.”

  Beskedet från bostadsminister Stefan Attefall att Boverket ges i uppdrag att se över byggregelverket för studentbostäder välkomnas av studentbostadsbranschen. Men man menar också att en översyn av byggreglerna är en lång process och någon effekt på studentbostadsbyggandet på kort sikt är inte att vänta. Fler åtgärder behövs.
  – Hur bra förslaget än är för den långsiktiga utvecklingen av studentbostadsbyggandet krävs det andra åtgärder för att snabbt få igång det avstannande byggandet. Ett riktat stöd för nyproduktion av studentbostäder är nödvändigt om man inom överskådlig tid verkligen vill komma tillrätta med den brist på studentbostäder som råder på de största studieorterna, säger Martin Johansson. generalsekreterare på Studentbostadsföretagen, i ett pressmeddelande.

  Redaktionen

  Källa: regeringen.se, DN, Studentbostadsföretagen

   

  1 kommentarer

  1. Mikael H 2012-09-04

   Jag blir alltid lika förvånad när jag läser en artikel som denna. Regeringar har försökt att lappa och laga i regelverket när det i stort sett handlar om ett par väsentliga storheter som måste åtgärdas.
   1. PBL är på tok för komplicerad och ger grannar allt för mycket makt att påverka och fördröja nybyggnation. Alla vill att det byggs nytt men inte just där jag bor.
   2. Momsen. Staten drar in enorma summor på moms på nybyggnation. 25 % av byggkostnaden är moms, det är ca 5-10 gånger mer vinst än vad byggföretagen gör på sin verksamhet. Slopa eller minska momsen radikalt för nyproduktion alternativt lämna tillbaka momsen i form av nyproduktionsbidrag om det byggs hyresrätter i någon form.
   3. Se över hastigheten på detaljplanearbetet. Att det skall ta mellan 24 upp till 72 månader för att genomföra en ny detaljplan är förödande för att utveckla en stad. Omvärlden är snabbare än så och behoven uppstår med kortare varsel. Sveriges detaljplanearbete hör hemma på 1950 talet och inte 2012.

   Hälsningar från Skåne

   PS se till att satsa på infrastrukturen nu när det är lågkonjunktur

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived