+
Håkan Johansson
 • Eurokollaps kan gynna svensk fastighetsmarknad

  PUBLICERAD 2012-06-08 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2012-06-11 16:03

  Textstorlek

  Dela med andra


  Euron vacklar och det finns de som fruktar att den gemensamma valutan ska kollapsa. Ett skräckscenario men Håkan Johansson, senior director på Colliers, tror att en eurokollaps inte skulle ha någon större negativ effekt på den svenska fastighetsmarknaden.

  Han menar att kreditmarknaden inte kan stängas så mycket mer än den redan har gjort vilket egentligen är den stora begränsningsfaktorn för fastighetsmarknaden i dagsläget.

  Enligt Håkan Johansson är fastigheter förmodligen det tillgångsslag som skulle klara sig bäst undan och det kan till och med vara så att en eurokollaps skulle gynna den svenska fastighetsmarknaden.

  – Fastigheternas värde baseras i grund och botten på hyresintäkterna de kan generera och vad talar för att hyresgästerna ska sluta betala sina hyror på kort sikt bara för att euron kollapsar, frågar han.

  Han tillägger att det talar för fastighetsmarknaden att fastigheter är reala tillgångar och därmed långsiktiga i sin natur. Vid en eurokollaps kan man vänta sig stor volatilitet i de mer kortsiktiga tillgångsslagen men långsiktiga tillgångar som exempelvis fastigheter blir mer attraktiva. Det gäller svenska fastigheter i synnerhet menar Håkan Johansson.

  – Den svenska fastighetsmarknaden betraktas generellt som en säker hamn (e. safe haven). Vid en eurokrasch skulle nog tyska statsobligationer med nollkupong anses vara den säkraste av alla investeringar men en fastighet i Stockholm med en direktavkastning på 3-5 procent rimligtvis betraktas som ett attraktivt alternativ, med tanke på risken, förklarar han

  Håkan Johansson påpekar att inte allt kan vara osäkert, då vissa tillgångar alltid är säkrare relativt andra tillgångar.

  – Vad är säkrare än fastigheter i Sverige, förutom kanske tyska tillgångar?

  Inryckande rättfärdigat
  Den stora frågan enligt Håkan Johansson är hur de svenska bankerna skulle kunna drabbas av eurons kollaps men han menar att staten skulle enkelt kunna rättfärdiga ett inryckande för att rädda bankerna.

  – Dels har man gjort det förut och dels skulle en bankkrasch i spåren av en eurokollaps inte vara självförvållad, säger han.

  Sverige och den svenska kronan skulle kunna komma ännu starkare ur en eurokollaps och det samma gäller Tyskland och D-marken som skulle bli betydligt starkare än euron. Relativt den tyska ekonomin skulle Sverige förmodligen befinna sig i samma läge som tidigare enligt Håkan Johansson.

  Sverrir Thór

  1 kommentarer

  1. Maarit Nordmark 2012-06-11

   Visst är det som Håkan säger, att svenska fastigheter är ett relativt säkert tillgångsslag, och vi brukar oftast tycka ganska lika. Jag håller även nu delvis med Håkan – att svenska kronan gynnas av eurokrisen. Tyvärr påverkar den starka kronan vår exportindustri negativt och analysen i sin helhet är inte enkel.

   Jag tror inte att svårigheterna med euron gynnar svensk fastighetsmarknad. Vi ser ju hur finansmarknadernas osäkerhet håller belåningen tillbaka, vilket påverkar den kapitaltunga fastighetsmarknaden negativt.

   Fastighetsvärdena är inte bara beroende av hyresintäkterna utan också av belåningsgraderna och den generella tillgången på lånekapital. Dessutom påverkas hyresintäkterna negativt av den svenska ekonomins låga tillväxt, som i sin tur är beroende av både våra exportländers ekonomi och av de inhemska konsumenternas försiktighet. Tyvärr går båda faktorerna åt samma håll, samtidigt som bankerna är försiktiga, konkurrensen mellan bankerna saknas och de utländska bankerna lyser med sin frånvaro.

   Vi kunde diskutera detta i timmar. Min slutsats är dock att ju fortare eurokrisen löses, desto bättre är det för hela den nordiska fastighetsmarknaden, inklusive Sverige.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived