+
 • Skärpta energikrav på gång

  PUBLICERAD 2012-03-29 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2012-03-29 14:04

  Textstorlek

  Dela med andra

  Regeringen har lämnat över en skrivelse till riksdagen där man beskriver vägen till nära-noll energibyggnader och vad det innebär för de svenska energihushållningskraven på byggnader.

  I EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ställs krav på att alla nya byggnader efter sista december år 2020 ska vara nära-noll energibyggnader. Från regeringen anser man att kraven på de allra energieffektivaste husen, de så kallade “nära nollenergibyggnaderna”, bör skärpas framöver. Detta för att klara de framtida bindande reglerna för nära-noll energihus som börjar gälla från 2021. Utgångspunkten för kommande skärpningar bör vara utvärderingen av de erfarenheter som kan dras från bland annat lågenergibyggnader och demonstrationsanläggningar.

  – Energieffektivisering är en hörnsten i regeringens arbete för att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem, och är dessutom en förutsättning för att vi ska kunna nå våra ambitiösa mål på energi- och klimatområdet. Bebyggelsen står för en stor andel av vår energianvändning och de åtgärder som görs på det området kommer att spela roll lång tid framöver. Just därför måste nya krav vara både långsiktiga och välgrundade, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

  Regeringens bedömning är att en svensk tillämpning av begreppet nära-noll energibyggnader kommer behöva innebära skärpta krav på energiprestanda jämfört med det som gäller med dagens byggregler. Framtida skärpningar bör bland annat baseras på en utvärdering av erfarenheterna från befintliga lågenergibyggnader, på ekonomiska analyser och på erfarenheterna från befintliga och nya demonstrationsprojekt.

  Regeringen beskriver i skrivelsen att mot bakgrund av hur skärpningarna av byggreglerna sett ut hittills, och med beaktande av den tekniska och ekonomiska utveckling som sker, så kommer kraven på energiprestanda att skärpas också framöver. En kontrollstation där kraven på energiprestanda ska ses över, inklusive kraven vad gäller nära-noll energibyggnader, ska genomföras 2015.

  – Kraven på byggnaders energiprestanda behöver skärpas framöver, men vi måste skaffa oss en solid kunskapsgrund om hur omfattande kraven behöver vara innan de slutgiltigt definieras. Med det engagemang vi sett från byggbranschen, och de projekt som pågår runt om i landet, är jag övertygad om att det finnas grund för kraftiga skärpningar av kraven på våra byggnaders energiprestanda framöver, säger Anna-Karin Hatt.

  Redaktionen

  Källa: Pressmeddelande Näringsdepartementet

  1 kommentarer

  1. Rafael Ospino 2012-03-30

   REGERINGEN VERKAR SPLITTRAD!
   Energiminister Hatt verkar vilja skärpa kraven, Bostadsminister Attefall tycker det är bra som det är!

   Tisdagen den 27/​3 hölls det första seminariet i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins nya projekt “Ett energieffektivt samhälle”.
   Det hölls flera intressanta föredrag.
   Bland annat försvarade bostadsminister Sten Attefall åsikten att energikraven i dagens byggregler skall vara de som gäller för Nära Noll-energi-byggnader efter 2021.
   Han fick en del mothugg…

   Han hävdade att småhustillverkare i Småland (hans valkrets) hade anfört att de inte skulle kunna bygga hus som klarade strängare krav än dagens.
   Det innebär alltså att småländska hus nu är så bra som de kan bli. Det är ju illavarslande, eftersom bland annat danskarna talar om att lägga sig på halva energianvändningen jämfört med oss.
   Det kanske blir så konstigt att vi i framtiden importerar trähus från Danmark, precis som vi importerar julgranar därifrån.
   Men ministern kanske tror att småhustillverkarna i hans valdistrikt är hjälpta av det! Om inte annat kanske de visar sin tacksamhet i nästa val. Frågan är väl bara om de är så många att de uppväger de väljare som tycker annorlunda?

   Nyligen har ministern även gått ut med att man skall utreda möjligheten att undanröja de kommunala särkraven för byggnaders energianvändning för att byggindustrin skall få enhetliga och begripliga spelregler.

   Bara regeringen kan enas om en linje först kan det nog bli bra på sikt…

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived