+
Lars Oxelheim
 • Aldrig varit viktigare att synas

  PUBLICERAD 2012-03-23 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2012-03-28 16:22
  Lars Oxelheim, professor vid Ekonomihögskolan i Lund och tillika verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm, ser ett ekonomiskt vänteläge i ett Europa där en sjunkande efterfrågan kan leda till ökad spänning mellan länderna. I den framtida kampen om investeringarna tycker han att Sverige bör satsa på synlighet framför direkt strid.
  Textstorlek

  Dela med andra

  Lars Oxelheim arbetar med att titta på företagens samspel med makroekonomin. Han anser att Sverige har haft en väldig tur under krisen. Vi har haft en ljusare makroekonomisk utveckling för svenska företag på grund av att företagen kunnat dra nytta av de stimuli som erbjudits i andra länder och fått stor draghjälp genom krisen. Men det finns anledning att vara orolig för exporten när åtstramningarna sätter in samtidigt som stora, expansiva ekonomier som Brasilien och Kina kan börja tappa fart. Faller efterfrågan drabbas Sverige.
                        – Vi har varit extremt gynnade av alla de infrastruktursatsningar som skett ohämmat i Kina och även Brasilien med nya vägar, järnvägar och gruvor som företag som Atlas Copco, Sandvik, ABB med flera dragit nytta av. Det är viktigt att inte dra en förhastad slutsats utan förstå att en hel del av framgången hos svenska företag beror på stimulipaketen runt om i världen. Jag tycker vår finansminister ger uttryck för full insikt om det sköra läget och finner hans avvaktande inställning väl motiverad, säger Lars Oxelheim.

  Ökad protektionism

  Ett annat orosmoment för svensk del, enligt Lars Oxelheim, är en ökad protektionism och nationalism vad gäller arbetstillfällen i Europa. När politikerna ska ut på valkampanj är förmågan att skapa jobb en central fråga och varje politiker kommer att utsättas för frestelsen att välja en nationalistisk väg framför den som EU-medborgare.  Kampen kommer att handla om att locka till sig investeringar och arbetstillfällen från närliggande länder, något som kan skapa spänning mellan länderna i Europa. Det kan handla om skräddarsydda paket med subventioner, skattefördelar och garantier till enskilda företag, något som Lars Oxelheim sett mycket av mellan staterna i USA.
  – Sverige ska vara väldigt försiktigt att ge sig in i den här kampen och försöka locka till sig investeringar. När länderna med de stora budgeterna drar i gång så har vi pantsatt vår rätt att hävda att de gör fel.

  Viktigt att synas
  I stället för att ge sig in i kampen om arbetstillfällena anser Lars Oxelheim att Sverige måste satsa på att marknadsföra sig bättre som ett lämpligt land att investera i. I kampen om jobben måste ett litet land i periferin satsa allt på att synas. Han anser då att det är en illa vald tidpunkt att krympa ner antalet ambassader eller att införliva Invest Sweden med Exportrådet.
  – Även om vi inte ger oss in i den smutsiga kampen om jobben så måste vi maximera vår visibilitet så att man ser att Sverige är ett bra investeringsland. Vi är just nu i ett kritiskt skede i kampen om investeringarna i Europa. Sverige måste snabbt ta ställning till hur man skall positionera sig i det strategiska kriget kring dessa investeringar och arbetstillfällena de genererar, säger Lars Oxelheim.

  Mattias Fröjd

   

  1 kommentarer

  1. Rafael Ospino 2012-03-26

   Från år 2020 ska alla nybyggda hus i Europa vara lågenergihus och befintliga byggnader ska energieffektiviseras i samband med renovering.
   Alla nya byggnader skall vara så kallade lågenergihus (”nearly-zero-energy-buildings”). För offentliga byggnader gäller kravet redan från 2018.

   Energieffektiviserande åtgärder ska göras vid större renoveringar som omfattar mer än 25 procent av byggnadens värde eller minst 25 procent av byggnadsytan.
   Vidare skall kontinentens totala energianvändningen minskas med 20 %.

   En stor del av Europas fastighetsbestånd är uppfört under efterkrigstiden. Fastighetssektorn står för mer än 40 % av kontinentens energianvändning, och att uppnå EUs mål för energianvändning låter sig inte göras med mindre än att denna åtgärdas. Detta representerar en fantastisk marknad för energieffektiviseringstjänster.

   I Sverige finns en enorm kunskap om hur man enkelt, billigt och miljövänligt kan minska energianvändningen i befintliga fastigheter med flera tiotals %, i vissa fall upp till hälften. Detta med mycket korta återbetalningstider, för vissa åtgärder under ett år!

   Med mindre än åtta år kvar till det magiska datumet saknas en nationell strategi för hur vi skall kunna uppnå målen. Sverige skulle kunna bli ett föregångsland och nya exportmöjligheter skapas.

   Men våra politiker gör mycket lite åt detta. Det beror nog till stor del på att de värsta energibovarna alltmer kommit att finnas i kommunernas bestånd. Och om man överhuvudtaget gör något där så har man helt inriktat på jätteprojekt som innebär att man i princip river samtliga hus i hela stadsdelar stomrena för att sedan bygga upp dem igen. Med tanke på vad denna metod kostar kan vi bara konstatera att bulken av landets allmännyttiga fastigheter aldrig kommer att åtgärdas.
   I detta läge föredrar våra politiker, oavsett partifärg, att hellre diskutera nya passivhus, ny energiförsel och science-fiction-betonad forskning, det är betydligt “flashigare”. Det är väldigt tydligt att man hellre vill ha rubriker än resultat!

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived