• Europeisk storsatsning i Lund

  PUBLICERAD 2009-06-03 AV fastighetsnytt
  UPPDATERAD: 2013-10-03 09:26

  Textstorlek

  Dela med andra

  TAGGAR


  Det är i stort sett klart att ESS anläggningen (European Spallation Source) hamnar i Lund. En investering på över 13 miljarder med stor betydelse för framtida utveckling i regionen. Enligt en undersökning av Pricewaterhouse Coopers skulle det innebära en ökning av BRP med 0,08 procent årligen för Skåne regionen.

  Finansieringen av startversionen av MAX IV är klar, ett planerat laboratorium i Lund som kommer att bli en världsledande synkrotronljusanläggning för materialforskning och livsvetenskaper. Sverige och Lund fick även ett starkt stöd från en majoritet av länderna när det gäller den nya EES-anläggning för forskning kring bio- och nanoteknik som bland annat EU planerar att bygga.  Anläggningen blir världens mest kraftfulla neutronkälla.

  Satsning som spiller över på fastighetsägarna

  Max IV är en satsning på 2,6 miljarder, ESS ytterligare 13 miljarder och utöver detta pratar man om att bygga ett science city med bostäder, service och annat för forskare som kommer dit. Det kommer att finnas en stark spetsforskning kring bland annat material i Lund vilket innebär en profilering för Lunds Universitet och i förlängningen även för fastighetsägare i regionen, däribland Akademiska Hus.

  – Främst handlar det om en ofantlig satsning i Lund och för regionen, området som centrum för tung forskning stärks. Detta kommer så klart att spilla över på mycket annat, även på oss. I dagsläget vet vi inte vilken roll vi kommer att spela i det här men vi har fastigheter utmed hela det så kallade kunskapsstråket som går från de centrala delarna i Lund ut till där anläggningarna är planerade att ligga, säger Unni Sollbe, Regiondirektör Akademiska Hus Syd.

  EES-anläggningen (European Spallation Source) är ett instrument som använder sig av neutroner för att titta in i material. De kan gå rakt igenom ett materialprov eller en molekyl utan att påverka eller förstöra det. Processen innebär att protoner accelereras i upp mot ljusets hastighet och när de träffar atomkärnorna i materialet spjälkas dessa och sänder iväg neutroner – spallation.

  Ökad tillväxt för Skåne

  PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Region Skåne gjort en rapport som beskriver vilka effekter ESS-anläggningen kan få på tillväxt i Skåne och på olika sektorer. Enligt rapporten skulle den ekonomiska tillväxten (BRP) för Skåne öka med 0,08 procent i genomsnitt per år tack vare ESS. Dessa 0,08 procent innebär att man per år kan förvänta sig, 700 fler sysselsatta, 500 fler bostäder, 7000 kvadratmeter kontor. Detta innebär 23 000 fler sysselsatta och en ackumulerad högre BRP på 214 miljarder fram till 2040.

  – Tillväxteffekterna från en etablering av ESS är huvudsakligen av två slag. Dels direkta som grundar sig på att en viss summa pengar investeras och skapar sysselsättning och efterfrågan på varor och tjänster, dels mer svårmätbara effekter som utgår från anläggningens betydelse för teknologiska utvecklingen, innovationsklimatet och möjliga spin-off effekter. I de skattningar som gjorts är den långsiktiga effekten den avgörande och den största. Denna effekt bygger på att anläggningen attraherar forskningsintensiva företag och även andra företag genom att vara ett attraktivt kunskapscentrum, säger Rikard Jacobsson, Senior Manager på PricewaterhouseCoopers i Malmö.

   

  Några av ESS användningsområden

  • Sökandet efter ny teknik som möjliggör en övergång till en framtida ekonomi med mindre koldioxidutsläpp. Där spelar vätgas en central roll. Neutroner är det enda redskap forskarna har för att studera vätet i detalj.

  • Utvecklandet av mer miljövänliga material och processer.

  • Effektivare mediciner genom att studera enzymer och proteiner i sin naturliga omgivning med större precision.

  Idag pågår tekniska förberedelser och anpassning av anläggningens design till de specifika förutsättningarna i Lund parallellt med tillståndsprocessen fram till 2009/2010. Bygget beräknas kunna starta runt 2010 och anläggningen vara i full drift cirka år 2020.

  Mattias Fröjd

  Källor: Unni Sollbe, Rikard Jacobsson, www.ess-scandinavia.eu

   

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived