Posts Tagged ‘Victoria Park’

 • Mäklar Victoria Park-aktier för 19 miljoner

  Victoria Park ABG Sundal Collier mäklade på tisdagen tre större aktieposter i Victoria Park. Den störste av de tre, 250 000 B-aktier, mäklades strax efter klockan 13 till kursen 28.75 kronor per aktie.

 • Lennart Sten ökar i Victoria Park

  Victoria Park Lennart Sten har den 6 september köpt 36 000 A-aktier i Victoria Park där han är en av de större ägarna och sitter i styrelsen. Aktierna köpte han till kursen 27,74 kronor per aktie.

 • Vice vd säljer i Victoria Park

  Victoria Park Per Ekelund, vice vd på Victoria Park, sålde på onsdagen 200 000 A-aktier i bolaget till kursen 28,5 kronor per aktie. Därmed sålde han aktier för 5,7 miljoner kronor. Köpare av aktierna var med största sannolikhet styrelseledamoten och storägaren Anders Pettersson.

 • Styrelseledamot ökar i Victoria Park

  Victoria Park Pia Kinhult, som är styrelseledamot i Victoria Park, köpte 20 juli 800 A-aktier i bolaget till kursen 28,38 kronor per aktie. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

 • Victoria Park delårsrapport K2 2017

  Victoria Park I delårsrapporten för det andra kvartalet 2017 redovisar Victoria Park en hög aktivitetsnivå, vilket genererar en betydande värdeutveckling samt en stark finansiell ställning.  Nya finansieringsavtal frigör drygt 900 miljoner under andra halvåret.  Slutförd bruksvärdering för samtliga lägenheter i Eskilstuna.  Förvärv av 570 lägenheter i Örebro och Göteborg med tillträde under tredje kvartalet.  Färdigställande av sista [läs mer…]

 • Mäklar Victoria Park-aktier för 11 miljoner

  Victoria Park ABG Sundal Collier har mäklat 400 000 B-aktier i Victoria Park. Det motvarar 0,2 procent av kapitalet i bolaget. Aktierna mäklades internt till kursen 27,65 kronor.

 • Victoria Park köper för 200 miljoner

  Victoria Park Victoria Park köper ett bostadsfastighetsbestånd om totalt 175 lägenheter i Bergsjön, Göteborg, av SHALL Fastigheter.

 • Victoria Park köper bostäder i Örebro

  Victoria Park Victoria Park förvärvar 396 lägenheter med en uthyrbar yta om cirka 28 000 kvadratmeter i Örebro. Säljare är Förvaltnings AB Västerstaden och tillträde sker den 1 september 2017.

 • Victoria Park-profiler bygger billiga bostäder

  Victoria Park En grupp näringslivsprofiler med stark koppling till fastighetsbranschen, bland annat via fastighetsbolaget Victoria Park, har bildat bolaget KlaraBo vars affärsidé är att bygga bostäder för grupper som av ekonomiska skäl exkluderas från dagens bostadsmarknad.

 • Victoria Park delårsrapport k1 2017

  Victoria Park Intäkterna ökade med 46 procent till 257 Mkr (176). Förvaltningsresultatet ökade med 67 procent till 70 Mkr (42), motsvarande 0,29 kr per aktie (0,19). Resultatet efter skatt uppgick till 415 Mkr (45), motsvarande 1,70 kr per aktie (0,17). Substansvärdet ökade med 61 procent till 22,25 kr per aktie (13,84). Fortsatt hög renoveringstakt med stark hyres- [läs mer…]

 • Vd utsedd för Culture Casbah

  Victoria Park Delägarna bakom Rosengård Fastighets AB har utsett Petra Sörling till vd för bolaget. Hon tillträder tjänsten den 1 augusti 2017.

 • Victoria Park refinansierar och frigör kapital

  Victoria Park Victoria Park har tecknat bindande finansieringsavtal med tre olika banker som innebär att bolaget tecknar nya lån om 1,25 miljarder kronor fram till och med slutet av året. En del av dessa är refinansering av befintliga lån, 325 miljoner kronor, och resterande 925 miljoner frigörs.

 • Victoria Park rekryterar och tillsätter vice vd

  Victoria Park Victoria Parks nuvarande fastighetschef, Per Ekelund, har utnämnts till vice verkställande direktör. Liselott Wennerström rekryteras till HR och CSR.

 • Mäklar storpost i Victoria Park

  Victoria Park Pareto Securities mäklade på torsdagen en aktiepost om 200 000 B-aktier i Victoria Park, motsvarande 0,1 procent av kapitalet i bolaget. Aktierna mäklades internt till kursen 24,6 kronor per aktie och aktiepostens sammanlagda värde var således 4,9 miljoner kronor.

 • Storägare ökar röstandel i Victoria Park

  Victoria Park Anders Pettersson, styrelseledamot och storägare i Victoria Park, bytte på måndagen ut 1 236 099 B-aktier i bolaget mot lika många A-aktier. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. 1 236 099 stamaktier motsvarar 0,5 procent av kapitalet i Victoria Park men då A-aktierna ger tio gånger så många röster som B-aktierna, ökade Pettersson således sin andel röster i bolaget med 1,2 procentenheter.

 • Flaggar upp i Victoria Park

  Victoria Park Fjärde AP-fonden köpte på onsdagen 140 000 aktier i Victoria Park och efter transaktionen uppgår fondens innehav i bostadsfastighetsbolaget till 12,1 miljoner aktier.

 • Victoria Park bokslutskommuniké 2016

  Victoria Park Helåret 2016 • Intäkterna ökade med 34 procent till 832 Mkr (622). • Förvaltningsresultatet ökade med 43 procent till 220 Mkr (155), motsvarande 0,96 kr per aktie (0,69). • Marknadsvärdet per kvadratmeter uppgick till 12 108 (10 375). • Substansvärdet ökade till 20,08 kr per aktie (13,41). Victoria Park bokslut

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived