Posts Tagged ‘Victoria Park’

 • Victoria Park delårsrapport k1 2017

  Victoria Park Intäkterna ökade med 46 procent till 257 Mkr (176). Förvaltningsresultatet ökade med 67 procent till 70 Mkr (42), motsvarande 0,29 kr per aktie (0,19). Resultatet efter skatt uppgick till 415 Mkr (45), motsvarande 1,70 kr per aktie (0,17). Substansvärdet ökade med 61 procent till 22,25 kr per aktie (13,84). Fortsatt hög renoveringstakt med stark hyres- [läs mer…]

 • Vd utsedd för Culture Casbah

  Victoria Park Delägarna bakom Rosengård Fastighets AB har utsett Petra Sörling till vd för bolaget. Hon tillträder tjänsten den 1 augusti 2017.

 • Victoria Park refinansierar och frigör kapital

  Victoria Park Victoria Park har tecknat bindande finansieringsavtal med tre olika banker som innebär att bolaget tecknar nya lån om 1,25 miljarder kronor fram till och med slutet av året. En del av dessa är refinansering av befintliga lån, 325 miljoner kronor, och resterande 925 miljoner frigörs.

 • Victoria Park rekryterar och tillsätter vice vd

  Victoria Park Victoria Parks nuvarande fastighetschef, Per Ekelund, har utnämnts till vice verkställande direktör. Liselott Wennerström rekryteras till HR och CSR.

 • Mäklar storpost i Victoria Park

  Victoria Park Pareto Securities mäklade på torsdagen en aktiepost om 200 000 B-aktier i Victoria Park, motsvarande 0,1 procent av kapitalet i bolaget. Aktierna mäklades internt till kursen 24,6 kronor per aktie och aktiepostens sammanlagda värde var således 4,9 miljoner kronor.

 • Storägare ökar röstandel i Victoria Park

  Victoria Park Anders Pettersson, styrelseledamot och storägare i Victoria Park, bytte på måndagen ut 1 236 099 B-aktier i bolaget mot lika många A-aktier. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. 1 236 099 stamaktier motsvarar 0,5 procent av kapitalet i Victoria Park men då A-aktierna ger tio gånger så många röster som B-aktierna, ökade Pettersson således sin andel röster i bolaget med 1,2 procentenheter.

 • Flaggar upp i Victoria Park

  Victoria Park Fjärde AP-fonden köpte på onsdagen 140 000 aktier i Victoria Park och efter transaktionen uppgår fondens innehav i bostadsfastighetsbolaget till 12,1 miljoner aktier.

 • Victoria Park bokslutskommuniké 2016

  Victoria Park Helåret 2016 • Intäkterna ökade med 34 procent till 832 Mkr (622). • Förvaltningsresultatet ökade med 43 procent till 220 Mkr (155), motsvarande 0,96 kr per aktie (0,69). • Marknadsvärdet per kvadratmeter uppgick till 12 108 (10 375). • Substansvärdet ökade till 20,08 kr per aktie (13,41). Victoria Park bokslut

 • Lennart Sten ökar i Victoria Park

  Victoria Park Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter och styrelseledamot i Victoria Park, har den 9 januari köpt 2000 A-aktier i det senast nämnda bolaget. Köpet gjordes till kursen 22 kronor per aktie.

 • Ytterligare ett steg för Culture Casbah

  Victoria Park Balder, Heimstaden, MKB och Victoria Park bildar ett gemensamt bolag, Rosengård Fastighets AB, som ingått avtal om att från MKB förvärva cirka 1 660 bostadslägenheter i Rosengård. Prislappen uppgår till 1,1 miljarder kronor.

 • Fortsätter öka i Victoria Park

  Victoria Park Anders Pettersson, styrelseledamot och storägare i Victoria Park, har via sitt bolag Ninalpha AB köpt 58 723 A-aktier i det Malmöbaserade fastighetsbolaget. Aktierna köpte han i tre transaktioner daterade 15 december (50 000 aktier), 16 december (1 000 aktier) och 19 december (7 723 aktier).

 • Storägare ökar i Victoria Park

  Victoria Park Anders Pettersson, storägare och styrelseledamot i Victoria Park, köpte på måndagen 5 028 B-aktier i bolaget, till kursen 21,79 kronor.

 • Victoria Park utser nyproduktionschef

  Victoria Park Mikael Bengtsson, tidigare projektchef på förvaltningsbolaget Bredablick Fastighetspartner har rekryterats till posten som chef för nyproduktion på Victoria Park. Han kommer att rapportera till bolagets fastighetschef.

 • Dingizian ökar i Victoria Park

  Victoria Park Victoria Parks huvudägare och exekutive vice styrelseordförande, Greg Dingizian, köpte dagarna 16 och 17 november 35 000 A-aktier i bolaget via sitt bolag Adma Förvaltnings AB. 16 november köpte han 30 000 aktier och dagen efter 5 000 aktier.

 • Lennart Sten tankar Victoria Park-aktier

  Victoria Park Vd:n för Svenska Handelsfastigheter, Lennart Sten, köpte på fredagen 16 624 A-aktier i Victoria Park där han sitter i styrelsen. Sten betalade 22,3105 kronor för aktierna, enligt Finansinspektionens insynsregister.

 • Storägare ökar i Victoria Park

  Victoria Park Anders Pettersson, styrelseledamot i Victoria Park och en av bolagets större ägare, har köpt 60 384 aktier i bolaget i två olika avslut daterade 27 och 28 oktober.

 • Pareto höjer JM och upprepar köp på Victoria Park

  Victoria Park Pareto Securities har uppdaterat sina analyser av JM och Victoria Park med anledning av att bolagens rapporter kom i veckan. I båda fallen upprepar man sina köprekommendationer och i fallet Victoria Park upprepar man riktkursen 35 kronor per aktie.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived