Posts Tagged ‘Sweco’

 • Tomas Carlsson lämnar Sweco för NCC

  Sweco Swecos vd och koncernchef Tomas Carlsson lämnar företaget efter fem år och blir ny koncernchef på NCC.

 • Vd ökar i Sweco

  Sweco Swecos vd Tomas Carlsson köpte på tisdagen en aktiepost om 3 605 B-aktier i bolaget. Aktierna köpte han till kursen 182,135 kronor.

 • Sweco växer i Belgien

  Sweco Sweco har köpt det belgiska bolaget HaskoningDHV Belgium som specialiserar sig inom markundersökningar och åtgärder för förorenad mark.

 • Autonoma fordon kan bli verklighet i Göteborg

  Sweco Sweco utreder möjligheten för Göteborgs stadskärna att anpassas för autonoma fordon. Detta på uppdrag av stadsbyggnadskontoret med ett ordervärde på 1 miljon SEK.

 • Cedergren blir affärsutvecklingschef

  Sweco Daan Cedergren, tidigare regionchef i Stockholm, har utsetts till den nya tjänsten som affärsutvecklingschef för arkitektverksamheten.

 • Sweco delårsrapport K2 2017

  Sweco April – juni 2017 Nettoomsättningen minskade till 4 262 MSEK (4 370) EBITA minskade till 312 MSEK (462), marginal 7,3 procent (10,6) EBIT minskade till 299 MSEK (438), marginal 7,0 procent (10,0) Resultatet efter skatt minskade till 225 MSEK (342), motsvarande 1,88 SEK per aktie (2,85) Nettoomsättningen ökade till 8 670 MSEK (8 387) EBITA

  Sweco delårsrapport k1 2017

  Sweco Januari – mars 2017 Nettoomsättningen ökade till 4 408 MSEK (4 018), organisk tillväxt uppgick till 7 procent EBITA ökade till 494 MSEK (228), marginal 11,2 procent (5,7) EBIT ökade till 477 MSEK (205), marginal 10,8 procent (5,1) Nettoskulden minskade till 1 536 MSEK (2 033) Nettoskuld/EBITDA minskade till 0,8 gånger (2,1) Resultatet efter skatt

  Nytt kulturhus i Göteborg

  Sweco Sweco Architects står för ritningarna för Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön med sitt förslag ”Kulturkorgen”.

 • Göteborg får flerfamiljshus i trä

  Sweco Riksbyggen har tillsammans med Sweco vunnit en markanvisningstävling om att få uppföra ett flerfamiljshus i trä vid Gibraltargatan, Göteborg.

 • Sweco-chef säljer aktier

  Sweco Bo Carlsson, som är Swecos affärsområdeschef för Västeuropa, sålde 30 mars 2000 B-aktier i teknikkonsultbolaget.

 • Ny styrelseledamot i Sweco

  Sweco Valberedningen i Sweco har föreslaget nyval av Eleine Weidman Grunewald, som till vardags arbetar som hållbarhetsdirektör på Ericsson och sitter i bolagets koncernledning. Hon ersätter Carola Teir-Lehtinen som har avböjt omval.

 • Vd ökar i Sweco

  Sweco Tomas Carlsson, vd och koncernchef för Sweco, köpte på torsdagen 50 000 aktier i bolaget till kursen 198 kronor per aktie, en investering om 9,9 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

 • Mäklar Sweco-aktier för 99 miljoner

  Sweco SEB mäklade på torsdagsförmiddagen en rad större aktieposter i teknikkonsultbolaget Sweco. Sammanlagt mäklade man en halv miljon aktier i fyra olika transaktioner varav tre ägde rum till kursen 197,3 kronor per aktie och övriga tre till kursen 198 kronor per aktie.

 • Styrelseledamot ökar i Sweco

  Sweco Gunnel Duveblad, styrelseledamot i Sweco, köpte på fredagen 1 500 B-aktier i bolaget. Transaktionen ägde rum på Stockholmsbörsen och till kursen 196,7373 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

 • Sweco bokslutskommuniké 2016

  Sweco Januari – december 2016 • Nettoomsättningen ökade till 16 531 MSEK (11 389), förvärvad tillväxt uppgick till 42 procent • EBITA exklusive extraordinära poster ökade till 1 482 MSEK (991), marginal 9,0 procent (8,7) • EBITA ökade till 1 336 MSEK (740), marginal 8,1 procent (6,5) • EBIT ökade till 1 249 MSEK (681), marginal

  Banar väg för ny stadsdel i Malmö

  Sweco En överdäckning av nya Kontinentalbanan i Malmö skulle frigöra mark för 5 000 nya bostäder i centrala Malmö, enligt en utredning som Sweco håller på med just nu.

 • Vd köper mer i Sweco

  Sweco Swecos koncernchef Tomas Carlsson fortsätter att tanka aktier i bolaget. Nyligen rapporterade Fastighetsnytt att han köpt 25 000 B-aktier i Sweco och av Finansinspektionens insynsregister att döma köpte han sedan ytterligare 3 543 B-aktier på tisdagen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived