Posts Tagged ‘Sverigeförhandlingen’

 • Sverigeförhandlingen går mot sitt slut

  Sverigeförhandlingen Nyligen signerades avtalen för Ostlänken, första delen av höghastighetsjärnvägen, med alla berörda kommuner och regioner. Men den nya höghastighetsjärnvägen lär debatteras ett tag till, där nya förutsättningar också kan leda till att man får göra om förhandlingarna.

 • Snabbare utbyggnad ger snabbare tåg

  Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen konstaterar i sitt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet att sänkta hastigheter innebär är höghastighetsjärnvägen inte utbyggd förrän cirka 2095.

 • Avbryter förhandling om Östlig förbindelse

  Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen avbryter förhandlingarna om Östlig förbindelse efter negativt besked från Stockholms stad avseende förhandling.

 • Almedalen: ”Bygg hela höghastighetssystemet direkt”

  Sverigeförhandlingen Bygg ut allt direkt och använd lånefinansiering var budskapet från Sverigeförhandlingen som presenterade planen för utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen.

 • 45 680 nya bostäder till Göteborg

  Sverigeförhandlingen I dag har Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen enats kring en satsning om fyra kollektivtrafikobjekt och åtta cykelbanor samt 45 680 nya bostäder i Göteborg. Även linbana finns med i paketet.

 • 28 550 bostäder i Malmö

  Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har kommit överens med Malmö stad och Region Skåne. Det landar bland annat i åtta bussobjekt och 28 550 nya bostäder i storstadsområde Malmö.

 • Avtalen undertecknade i Sverigeförhandlingen

  Sverigeförhandlingen Under fredagen undertecknades avtalen för kollektivtrafiksatsningar på över 25 miljarder kronor och mer än 100 000 nya bostäder i Stockholmsregionen.

 • Tunnelbana till Älvsjö med i avtalet

  Sverigeförhandlingen Mer tunnelbana, spårväg och förlängning av Roslagsbanan var med i paketet när Sverigeförhandlingen tillsammans med Stockholms stad och landstinget presenterade den nya överenskommelsen. Noterbart är de justeringar i trängselskatten som ska träda i kraft 2020 och ge 7,5 miljarder.

 • Regeringen: höghastighetstågen blir av

  Sverigeförhandlingen På fredagen presenterade infrastrukturminister Anna Johansson (S) den nya infrastrukturplanen, där hon bland annat slår fast att nya stambanor för höghastighetståg ”ska färdigställas”. Dessutom ska ett ökat bostadsbyggande väga in när olika satsningar ska prioriteras.

 • Solna får gul tunnelbana till Hagalund

  Sverigeförhandlingen Solna får en ny tunnelbanestation i Hagalund, något kommunpolitikerna länge kämpat för. Stationen beräknas kosta 1,2 miljarder kronor och möjliggöra upp till 4 000 nya bostäder.

 • Första avtalen undertecknade i Sverigeförhandlingen

  Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har undertecknat avtal med Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne om satsningar på kollektivtrafik, cykel och bostäder. Det är de första avtalen som tecknats inom ramen för Sverigeförhandlingen.

 • Stationsförslag för gul linje i Hagalund

  Sverigeförhandlingen Nu finns ett färdigt förslag på var stationsuppgångarna hamnar om det blir ett ja till en station i Hagalunds industriområde från Sverigeförhandlingen.

 • Lagförslag om värdeåterföring

  Sverigeförhandlingen Den 27 oktober tog regeringen beslut om att skicka ett lagförslag om värdeåterföring till Lagrådet.

 • Nya uppdrag för höghastighetståg

  Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har gett Trafikverket två nya uppdrag, som handlar om att utreda lokala och regionala åtgärder kring storstäderna när den nya höghastighetsjärnvägen tagits i bruk.

 • Replik: Catharina Håkansson Boman

  Sverigeförhandlingen Spelteorier är intressant som ett instrument att analysera och förstå processer. Men de hypoteser som Hans Lind lanserar stämmer inte med de iakttagelser som vi gör av verkligheten. Hans Lind argumenterar för att förhandlingar har teoretiska risker med avseende på bostadsbyggande. Sverigeförhandlingen vill därför ge en bild av varför förhandling leder till ökat bostadsbyggande.

 • Infrastruktur och bostäder ”krokar arm”

  Sverigeförhandlingen Att infrastruktur genererar nya, intressanta platser för stadsutveckling är de flesta överens om. Flera svenska städer kan tacka järnvägen för sin existens.

 • Tidig byggstart Järna-Jönköping rekommendationen

  Sverigeförhandlingen Ska man komma någon vart ska det vara snabba processer, säger Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg, som på Öresundshuset i Almedalen presenterade den lägesredovisning man överlämnat till regeringen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived