Posts Tagged ‘Stockholms Handelskammare’

 • Färre hyresrätter om skatteförslag godkänns

  Stockholms Handelskammare Skulle förslaget om förändrat ränteavdrag för fastighetsbolag gå igenom skulle 21 av 27 bostads bygga färre hyreslägenheter, enligt en enkät från Stockholms Handelskammare. 

 • Fokus på integration för Stockholms Handelskammare

  Stockholms Handelskammare Ahmed Abdirahman rekryteras till Stockholms Handelskammare i syfte att fördjupa arbetet på integrationsområdet.

 • Öppnar för nya bostadspolitiska samtal

  Stockholms Handelskammare Under ett så kallat hearing på fredagsmorgonen frågades politiker ut om utvecklingen framåt i Stockholmsregionen. Bland många självklarheter meddelade regeringsföreträdare ett tydligt ”ja” i frågan om nya bostadssamtal med oppositionen.

 • Stockholms byggbransch går starkt

  Stockholms Handelskammare Ekonomin i Stockholms län är fortsatt stark i början av 2017 – dock visar Stockholms Handelskammares konjunkturindikator på något minskade siffror för regionen. En bransch som sticker ut är byggbranschen – som istället visar de starkaste siffrorna på sex år.

 • Edenström föreslås ersätta Wolf

  Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammares valberedning föreslår att Urban Edenström, koncernchef och grundare av Stronghold Invest, väljs till ordförande.

 • ”Reformera de rigida reglerna om strandskydd”

  Stockholms Handelskammare Enligt en rapport från Stockholms Handelskammare skulle ett halverat strandskydd frigöra mark för 95 000 nya bostäder i Stockholms län.

 • Elbussar är framtidens kollektivtrafik

  Stockholms Handelskammare Carl Henrik Linder kritiserar igen Stockholms Handelskammares hållning i fråga om spårvägar. Linders påstående förtjänar att bemötas, i hopp om att få en mer saklig debatt om möjligheterna med elbussar.

 • Stockholms Handelskammare bör släppa särintressen

  Stockholms Handelskammare Nyligen återkom Stockholms Handelskammare med utspel om att spårtillväxten för utvecklad urbanitet i Stockholm och Uppsala ska utebli, som om elbussteknikens förträffliga innovationsförmåga av drivmedlet kan värderas högre än markvärdesstigningar åstadkomna av spår.

 • Stockholm bromsar in

  Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare konstaterar att ekonomin i Stockholms län uppvisar den lägsta takten på tre år.

 • Wolf tillbaka hos Handelskammaren

  Stockholms Handelskammare Michael Wolf, som nyligen tvingades bort från posten som Swedbank-vd, har efter en timeout återinträtt tjänsten som ordförande för Stockholms Handelskammare.

 • Bostadsbristen blockerar företagens tillväxt

  Stockholms Handelskammare Bostadsbristen försämrar företagens möjligheter att rekrytera och därmed hotas deras långsiktiga tillväxt. Hälften av alla företag i Stockholmsområdet ser situationen på bostadsmarknaden som ett generellt tillväxthinder. En fjärdedel av företagen uppger att de själva drabbats på något sätt och ett av fem företag i Stockholms län har helt misslyckats med rekryteringar på grund av bostadsbristen.

 • Wolf tar paus från Handelskammaren

  Stockholms Handelskammare Som ett led i Swedbanks anmälan av sin före detta vd Michael Wolf står det också klart att han tar en paus från sitt uppdrag som ordförande för Stockholms Handelskammare. Det uppger Dagens Industri.

 • Branschens reaktioner på regeringens invit

  Stockholms Handelskammare Efter att regeringen på onsdagen öppnat för bostadspolitiska samtal över blockgränserna, strömmar reaktionerna in. Den allmänna åsikten från branschen verkar positiv, politiska motståndare är något mer skeptiska. Kommentarer från bland andra Ewa Thalén Finné, Stellan Lundström, Reinhold Lennebo, Maria Rankka och Lennart Weiss.

 • Bostadsbristen hämmar företagen

  Stockholms Handelskammare 51 procent av tillfrågade företag uppger att bostadsbristen försvårar deras möjlighet att rekrytera i Stockholm. Ett av fem företag uppger att de helt misslyckats med sin rekrytering på grund av just bostadsbristen. Se kommentarer från bostadsminister Mehmet Kaplan, rapportförfattaren Daniela Waldfogel och från Caroline Szyber, KD i klippet.

 • Lagförslag om snabbare planprocesser

  Stockholms Handelskammare På torsdagen presenterade bostadsminister Mehmet Kaplan ett nytt lagförslag som ska snabba på planprocesserna. Lagförslaget går ut på att kapa ett led i överklagandekedjan – Länsstyrelsen.

 • Tre miljoner stockholmare år 2045

  Stockholms Handelskammare Till år 2045 förväntas Stockholmsregionen öka med 33,9 procent – 800 000 personer. Det innebär att länet kommer att bebos av över tre miljoner människor om 30 år – en fjärdedel av landets befolkning.

 • Stark byggkonjunktur i Stockholmsregionen

  Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare konstaterar i sin nya konjunkturbarometer att näringslivet i Stockholms län fortsätter att utvecklas väl, men sedan förra kvartalet har läget blivit aningen dystrare.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived