Posts Tagged ‘Skanska’

 • Skanska delårsrapport k1 2017

  Skanska – Intäkterna uppgick till 34,2 (35,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 5 procent. – Rörelseresultatet minskade med 6 procent och uppgick till 1 849 (1 969) Mkr, inga valutaeffekter. – Resultatet per aktie ökade med 6 procent till 3,90 (3,69) kronor. – Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 1,6 (–3,4) miljarder kronor. [läs mer…]

 • Skanska hyr ut i Solna United

  Skanska Skanska Fastigheter och konsultbolaget Knightec har tecknat ett avtal som innebär att Knightec kommer att flytta sitt kontor till Solna United i Arenastaden.

 • Heimstaden köper för 1,1 miljard

  Skanska Skanska säljer ett bostadsprojekt i Köpenhamn till Heimstaden för 880 miljoner danska kronor, cirka 1,1 miljarder svenska kronor. Projektet ”Ö-huset” omfattar cirka 300 lägenheter.

 • Platzer köper av Skanska i Göteborg

  Skanska Platzer förvärvar kontorsfastigheten Piren2 på Lindholmen i Göteborg av Skanska Fastigheter för 410 miljoner kronor.

 • Skanska hyr ut på Lindholmen

  Skanska Skanska hyr ut cirka 9 000 kvadratmeter i kontorshuset Piren2 i Göteborg till Volvo Cars och Autolivs samägda bolag Zenuity.

 • Ny chef för Skanskas bostadsutveckling

  Skanska Henrik Olsson tillträder som ny regionchef för Skanska Nya Hem Stockholm 1 april.

 • Säljer i Solna för 300 miljoner

  Skanska Skanska har sålt kontorsfastigheten Laboratoriet 1 i Solna till Ramstedt Holding AB för cirka 300 miljoner kronor.

 • Aktieägare från alla världens hörn – och Botswana

  Skanska Både inhemska och utländska investerare har aptit för svenska fastighetsaktier och en sammanställning Fastighetsnytt har gjort av utländskt ägande i svenska samhällsbyggnadsaktier visar att investerare från alla världens hörn vill ta del av framgången.

 • Skanska säljer till SPP

  Skanska Skanska har sålt ett vård- och omsorgsboende i Upplands Väsby för cirka 165 miljoner kronor. Köpare är SPP Fastigheter.

 • Niam köper av Skanska i Helsingfors

  Skanska Niam har tecknat avtal med Skanska Commercial Development Nordic om att förvärva en 9 000 kvadratmeter stor nyproducerad kontorsfastighet i Helsingfors.

 • Catherine Marcus till Skanskas styrelse

  Skanska Catherine Marcus föreslås bli ny styrelseledamot i Skanska. Samtidigt föreslås omval av övriga ledamöter.

 • Bygger hyresrätter i Falkenberg

  Skanska Skanska ska bygga 126 hyreslägenheter i Falkenberg åt Gekås AB. Värdet på bygguppdraget är cirka 170 miljoner kronor.

 • Utvecklar Urban Escape för 1,2 miljarder

  Skanska Skanska har tecknat avtal med AMF Fastigheter om att bygga ett nytt hus för handel och kontorsverksamhet i kvarteret Urban Escape i centrala Stockholm. Kontraktet är värt cirka 1,2 miljarder kronor.

 • Skanskas bokslutskommuniké 2016

  Skanska Intäkterna uppgick till 151,3 (154,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 8,2 (6,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 27 procent. Nedskrivningar i projektutvecklingsverksamheten uppgick till cirka 500 Mkr. Jämförelseperioden inkluderar nedskrivningar i Byggverksamheten till ett belopp om 750 Mkr. Resultatet per aktie ökade med 33 [läs mer…]

 • Tre rapporter att vänta i veckan

  Skanska Rapportsäsongen är i full gång och tre av de börsnoterade samhällsbyggnadsbolagen, som inkluderas i Fastighetsnytts aktieindex FSBX, har redan släppt sina rapporter för kvartalet. Ytterligare tre kommer att offentliggöra sina bokslut i veckan.

 • Investerar 1,3 miljarder i nytt projekt

  Skanska Skanska har beslutat att bygga kontorshuset Sthlm 01 i Hammarby Sjöstad. Huset kommer att ha en uthyrningsbar yta på cirka 26 000 kvadratmeter och investeringen ligger på 1,3 miljarder.

 • CBRE flyttar till STUDIO i Malmö

  Skanska CBRE flyttar sitt Malmökontor till Skanskas nybyggda hus STUDIO i centrala staden. Samtidigt rekryteras Jenny Wohlfart som A&T Investor Leasing i Malmö.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived