Posts Tagged ‘Serneke’

 • Serneke bygger i Staffanstorp

  Serneke Serneke ska uppföra 61 lägenheter och 10 radhus i Vikhem, i Staffanstorp med ett ordervärde på nästan 100 miljoner kronor. Beställare är Lernacken Projekt AB. 

 • Nytt bostadskvarter i Lund

  Serneke Serneke ska, tillsammans med Semrén & Månsson, utveckla torget i den nya stadsdelen Brunnshög i Lund. Förslaget innehåller två kvarter som omfattar 50 000 kvadratmeter och flertalet byggnader varav tre är högre profilbyggnader.

 • 126 nya bostäder i Helsingborg

  Serneke På uppdrag av Magnolia Bostad kommer Serneke bygga 126 nya lägenheter i Oceanhamnen i Helsingborg. Ordervärdet landar på drygt 200 miljoner kronor.

 • Serneke bokslutskommuniké 2017

  Serneke Tillväxtresan fortsätter med stärkt marginal  Oktober–december 2017 Intäkterna uppgick till 1 732 Mkr (1 266), en ökning med 37 procent Rörelseresultatet uppgick till 210 Mkr (34) och rörelsemarginalen uppgick till 12,1 procent (2,7) Nettoresultatet uppgick till 152 Mkr (26) Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,49 kr (1,21) Entreprenadverksamheternas rörelseresultat uppgick till 60 Mkr

  Serneke rekryterar två

  Serneke Serneke Bygg rekryterar Marlene Wiberg och Mathias Sjö som arbetschefer i region Öst. De kommer närmast från TL Bygg respektive VT Construction.

 • Serneke miljoninvesterar i fjällanläggning

  Serneke Serneke investerar 10 miljoner kronor på Fjätervålen och blir därmed 40-procentiga ägare till fjällanläggningen. Det beslutades på en årsstämma i helgen.

 • Serneke och Eidar tecknar samarbetsavtal

  Serneke Serneke går in i ett strategiskt samarbetsavtal med AB Eidar Trollhättan rörande ett renoveringsprojekt i Lextorp, i Trollhättan. Uppdraget omfattar bland annat rotrenovering av runt 600 lägenheter.

 • Serneke bygger nytt stadshus

  Serneke Serneke och Skara Kommun går in i ett samarbetsavtal rörande ombyggnation av Djärknehuset, i Skara. Byggnaden, som idag är en kulturminnesmärkt och anrik skolbyggnad från 1872, kommer bli stadens nya stadshus.

 • Serneke och Svenska Mässan tecknar samarbetsavtal

  Serneke Serneke går in i ett samarbetsavtal med Svenska Mässan i syfte att starta planeringen av ett utvecklingsprojekt i Göteborg.

 • Serneke bygger i Falkenberg

  Serneke Serneke tecknar avtal med Falkenbergs kommun rörande byggandet av ett nytt kunskaps- och kulturcentrum. Ordervärdet landar på runt 195 miljoner.

 • Magnolia och Alecta i stor hotellaffär

  Serneke Magnolia Bostad säljer två hotellprojekt i Halmstad och Lund till tjänstepensionsbolaget Alecta. Samtidigt tecknas ett totalentreprenadavtal med Serneke för projekten. 

 • Överklaganden mot Karlastaden avslås

  Serneke På måndagen kom beskedet att Mark- och Miljödomstolen har beslutat att avslå samtliga överklaganden som lämnats angående detaljplanen för Karlastaden i Göteborg. Därmed närmar sig byggstarten. 

 • Serneke bygger åt Stockholmshem

  Serneke Stockholmshem har tecknat ett totalentreprenadsavtal med Serneke för uppförandet av 160 bostäder i Årsta i södra Stockholm. Ordervärdet uppgår till 330 miljoner kronor. 

 • Serneke ökar i Serneke

  Serneke Serneke Groups vd Ola Serneke har den 13 november köpt 9 550 aktier i bolaget via sitt holdingbolag Selopa AB. Aktierna köpte han enligt Finansinspektionens insynsregister till kursen 107,3 kronor.

 • Sernekes valberedning representerar 79 procent av rösterna

  Serneke Valberedningen för Serneke Group har utsetts och i enlighet med 2017 års stämma består den av representanter för de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget den sista bankdagen i september samt styrelsens ordförande.

 • Serneke delårsrapport K3 2017

  Serneke Juli – september 2017 Intäkterna uppgick till 1 271 Mkr (802), en ökning med 58 procent Rörelseresultatet uppgick till 67 Mkr (65) och rörelsemarginalen uppgick till 5,3 procent (8,1) Nettoresultatet uppgick till 51 Mkr (52) Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,18 kr (2,95) Entreprenadverksamheternas rörelseresultat uppgick till 45 Mkr (12) och rörelsemarginalen till

  Serneke bygger åt Akademiska Hus

  Serneke Akademiska Hus har tecknat avtal med Serneke för bygget av en ny byggnad för Handelshögskolan i Göteborg. Det nya huset blir 12 000 kvadratmeter stort, och ordervärdet ligger på 350 miljoner kronor. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived