Posts Tagged ‘Serneke’

 • Överklaganden mot Karlastaden avslås

  Serneke På måndagen kom beskedet att Mark- och Miljödomstolen har beslutat att avslå samtliga överklaganden som lämnats angående detaljplanen för Karlastaden i Göteborg. Därmed närmar sig byggstarten. 

 • Serneke bygger åt Stockholmshem

  Serneke Stockholmshem har tecknat ett totalentreprenadsavtal med Serneke för uppförandet av 160 bostäder i Årsta i södra Stockholm. Ordervärdet uppgår till 330 miljoner kronor. 

 • Serneke ökar i Serneke

  Serneke Serneke Groups vd Ola Serneke har den 13 november köpt 9 550 aktier i bolaget via sitt holdingbolag Selopa AB. Aktierna köpte han enligt Finansinspektionens insynsregister till kursen 107,3 kronor.

 • Sernekes valberedning representerar 79 procent av rösterna

  Serneke Valberedningen för Serneke Group har utsetts och i enlighet med 2017 års stämma består den av representanter för de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget den sista bankdagen i september samt styrelsens ordförande.

 • Serneke delårsrapport K3 2017

  Serneke Juli – september 2017 Intäkterna uppgick till 1 271 Mkr (802), en ökning med 58 procent Rörelseresultatet uppgick till 67 Mkr (65) och rörelsemarginalen uppgick till 5,3 procent (8,1) Nettoresultatet uppgick till 51 Mkr (52) Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,18 kr (2,95) Entreprenadverksamheternas rörelseresultat uppgick till 45 Mkr (12) och rörelsemarginalen till [läs mer…]

 • Serneke bygger åt Akademiska Hus

  Serneke Akademiska Hus har tecknat avtal med Serneke för bygget av en ny byggnad för Handelshögskolan i Göteborg. Det nya huset blir 12 000 kvadratmeter stort, och ordervärdet ligger på 350 miljoner kronor. 

 • Serneke bygger för unga

  Serneke Serneke bygger tre bostadshus med 170 lägenheter i Åhusen, Upplands Väsby, varav 140 är student- och ungdomslägenheter. ”Att bygga bostäder för de grupper som i dag har svårast att ta sig ut på bostadsmarknaden känns extra roligt”, säger Amra Barlov Lindqvist, vd på Väsbyhem.

 • Serneke bygger 183 bostäder i Halmstad

  Serneke Halmstads Fastighets AB, HFAB, har tecknat avtal med Serneke Bygg om bygget av kvarteret Järnmalmen i Halmstad. Bygget sker på totalentreprenad värt 240 miljoner kronor.

 • Magnolia säljer för halv miljard

  Serneke Magnolia Bostad säljer bostadsprojektet Fasanen i skånska Arlöv med 275 lägenheter i produktion. Prislappen ligger på 470 miljoner kronor.

 • Länsstyrelsen: Grönt ljus till Karlastaden

  Serneke Detaljplanen för Karlastaden, som i somras godkändes av kommunfullmäktige i Göteborg, har nu även fått grönt ljus från Länsstyrelsen.

 • Serneke rekryterar regionchef

  Serneke Ted Mattsson blir ny regionchef för Serneke Projektutveckling Öst.

 • Serneke bygger åt Magnolia

  Serneke Magnolia har tecknat avtal med Serneke om bygget av 275 nya lägenheter i skånska Arlöv. Kontraktet är värt 266 miljoner kronor.

 • Blåser Köpenhamn Göteborg på konfekten?

  Serneke Karlatornet i Göteborg får nu konkurrens som Nordens högsta hus – i Köpenhamn har nämligen planerna i Nordhavn fått inslag av skyskrapor så höga som 330 meter.

 • Serneke först ut i Oceanhamnen

  Serneke Sju byggbolag utsågs efter en markanvisningstävling 2014 att bygga de framtida bostadskvarteren i Oceanhamnen, Helsingborg. Nu har det första bygglovet godkänts, för Serneke.

 • Ola Serneke fortsätter tanka aktier

  Serneke Serneke Groups vd och grundare Ola Serneke har i två transaktioner daterade 29 och 30 augusti köpt 5 112 B-aktier i bolaget via sitt eget investmentbolag Selopa AB.

 • Serneke ökar i Serneke

  Serneke Ola Serneke, vd och storägare i Serneke Group, köpte dagarna 24 och 25 augusti 4 500 B-aktier i bolaget i två poster om 2 475 respektive 2 025 aktier.

 • 200 studentbostäder på Kungsholmen

  Serneke Efter flera års arbete är Svenska Bostäder klara med ombyggnaden av gamla Sankt Görans gymnasium på Kungsholmen i Stockholm – totalt har byggnaden gjorts om till 237 nya studentbostäder.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived