Posts Tagged ‘SCB’

 • Stigande skulder oroar Riksbanken

  SCB Hushållens lån uppgår till 3 784 miljarder kronor där nästan 80 procent utgörs av bostadslån i bank och bostadsinstitut. Riksbanken varnar för att hushållens höga skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten.

 • Nybyggda lägenheter ökar med 45 procent

  SCB Under det första kvartalet 2017 påbörjades nybyggnation av 21 250 nya lägenheter i flerbostadshus, 45 procent fler jämfört med motsvarande period förra året. Detta visar preliminära siffror från SCB.

 • Högsta antalet nya bostäder på 25 år

  SCB Under 2016 färdigställdes över 42 000 bostadslägenheter i nybyggda hus – det högsta antalet sedan 1992 då siffran var över 57 000.

 • Sverige närmar sig 5 miljoner bostäder

  SCB I slutet av förra året fanns totalt 4 795 717 bostäder i Sverige. Över hälften återfinns i lägenheter (51 procent) och 43 procent i småhus.

 • Stor efterfrågan efter samhällsfastigheter framöver

  SCB Sverige kommer att ha en fortsatt hög befolkningstillväxt de närmaste tio åren och som siffrorna ser ut nu kommer landets befolkning att nå 11 miljoner under 2027. Det innebär övergången mellan 10 och 11 miljoner blir endast tio år vilket är rekordkort.

 • Oförändrad tillväxttakt för bostadslån

  SCB Enligt SCB hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) i februari en årlig tillväxttakt på 7,2 procent. Bostadslånen hade en oförändrad årlig tillväxttakt på 7,6 procent.

 • 63 000 bostäder påbörjades 2016

  SCB 63 100 lägenheter började byggas förra året – 34 procent fler än året innan, visar preliminära siffror från SCB.

 • 2 902 miljarder i bostadslån

  SCB Tillväxttakten för bostadslånen minskade något och låg på 7,7 procent i december, enligt statistik från SCB.

 • Då når Sveriges befolkning 10 miljoner

  SCB Sveriges befolkning är i färd med att passera 10 miljoner invånare. Enligt Fastighetsnytts beräkningar sker det redan i helgen. Befolkningsökningen 2016 är den största i historien.

 • Inflationstakten närmar sig 2 procent

  SCB Konsumentprisindex för december 2016 var 319,68 enligt ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån, SCB. Inflationstakten som mäts som ändring av KPI över en tolvmånadersperiod uppmättes således till 1,7 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan i november.

 • Priserna för nyproduktion ökar

  SCB Priset för nyproduktion, den kostnad som byggherrarna betalar, ökade 2015 jämfört med året innan. För flerbostadshus ökade kostnaderna med 8 procent.

 • Hyresgäster lägger störst andel på boendet

  SCB År 2015 gick ungefär 28 procent av den disponibla inkomsten för hushåll i hyresrätt till att betala för boendet, enligt siffror från statistiska centralbyrån (SCB).

 • Inflationstakten ökar men trycket fortfarande lågt

  SCB Inflationstakten, sett som tolvmånadersutveckling av konsumentprisindex (KPI), steg med 1,4 procent i november. I oktober var inflationstakten 1,2 procent.

 • Hushållens låneökningstakt minskade

  SCB För första gången sedan fjärde kvartalet 2012 minskar den årliga tillväxttakten av hushållens lån minskade, uppger SCB.

 • Lägsta hyresökningen på nio år

  SCB Hyrorna ökade med i genomsnitt 0,7 procent mellan 2015 och 2016. Det är den lägsta hyreshöjningen sedan 2007, uppger SCB som presenterar hyresstatistik på kommunnivå.

 • 8,6 miljoner bor i Sveriges tätorter

  SCB Enligt statistik från SCB har Sverige nio tätorter med fler än 100 000 invånare, där Helsingborg är den senaste att passera storleksgränsen.

 • Vad gör Riksbanken?

  SCB På torsdagen meddelar Riksbanken sitt senaste räntebeslut och med tanke på den inflationsmätning som presenterades för september har osäkerheten kring beslutet vuxit. Det kan nämligen vara så att den stigande inflationstrenden är bruten, något som skulle kunna leda till ytterligare en räntesänkning.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived