Posts Tagged ‘SCB’

 • bostäder sverige arki

  Sverige närmar sig 5 miljoner bostäder

  SCB I slutet av förra året fanns totalt 4 795 717 bostäder i Sverige. Över hälften återfinns i lägenheter (51 procent) och 43 procent i småhus.

 • Peter Stein. Foto: Stein Brothers.

  Stor efterfrågan efter samhällsfastigheter framöver

  SCB Sverige kommer att ha en fortsatt hög befolkningstillväxt de närmaste tio åren och som siffrorna ser ut nu kommer landets befolkning att nå 11 miljoner under 2027. Det innebär övergången mellan 10 och 11 miljoner blir endast tio år vilket är rekordkort.

 • Bostadslån

  Oförändrad tillväxttakt för bostadslån

  SCB Enligt SCB hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) i februari en årlig tillväxttakt på 7,2 procent. Bostadslånen hade en oförändrad årlig tillväxttakt på 7,6 procent.

 • Byggkranar

  63 000 bostäder påbörjades 2016

  SCB 63 100 lägenheter började byggas förra året – 34 procent fler än året innan, visar preliminära siffror från SCB.

 • Bostadslån

  2 902 miljarder i bostadslån

  SCB Tillväxttakten för bostadslånen minskade något och låg på 7,7 procent i december, enligt statistik från SCB.

 • Illustration: Petter Furå.

  Då når Sveriges befolkning 10 miljoner

  SCB Sveriges befolkning är i färd med att passera 10 miljoner invånare. Enligt Fastighetsnytts beräkningar sker det redan i helgen. Befolkningsökningen 2016 är den största i historien.

 • Foto: Dreamstime.

  Inflationstakten närmar sig 2 procent

  SCB Konsumentprisindex för december 2016 var 319,68 enligt ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån, SCB. Inflationstakten som mäts som ändring av KPI över en tolvmånadersperiod uppmättes således till 1,7 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan i november.

 • Byggkranar

  Priserna för nyproduktion ökar

  SCB Priset för nyproduktion, den kostnad som byggherrarna betalar, ökade 2015 jämfört med året innan. För flerbostadshus ökade kostnaderna med 8 procent.

 • Bostadslån

  Hyresgäster lägger störst andel på boendet

  SCB År 2015 gick ungefär 28 procent av den disponibla inkomsten för hushåll i hyresrätt till att betala för boendet, enligt siffror från statistiska centralbyrån (SCB).

 • Riksbanken. Foto: Sverrir Thór.

  Inflationstakten ökar men trycket fortfarande lågt

  SCB Inflationstakten, sett som tolvmånadersutveckling av konsumentprisindex (KPI), steg med 1,4 procent i november. I oktober var inflationstakten 1,2 procent.

 • Bostadslån

  Hushållens låneökningstakt minskade

  SCB För första gången sedan fjärde kvartalet 2012 minskar den årliga tillväxttakten av hushållens lån minskade, uppger SCB.

 • bostäder sverige arki

  Lägsta hyresökningen på nio år

  SCB Hyrorna ökade med i genomsnitt 0,7 procent mellan 2015 och 2016. Det är den lägsta hyreshöjningen sedan 2007, uppger SCB som presenterar hyresstatistik på kommunnivå.

 • 8,6 miljoner bor i Sveriges tätorter

  SCB Enligt statistik från SCB har Sverige nio tätorter med fler än 100 000 invånare, där Helsingborg är den senaste att passera storleksgränsen.

 • Riksbanken. Foto: Sverrir Thór.

  Vad gör Riksbanken?

  SCB På torsdagen meddelar Riksbanken sitt senaste räntebeslut och med tanke på den inflationsmätning som presenterades för september har osäkerheten kring beslutet vuxit. Det kan nämligen vara så att den stigande inflationstrenden är bruten, något som skulle kunna leda till ytterligare en räntesänkning.

 • Inflationen i september 0,9 procent

  SCB Konsumentprisindex i september mättes 316,91 punkter vilket är 0,9 procent högre än i september ifjol. Inflationstakten var således 0,9 procent i september, en nedgång från augustis nivå på 1,1 procent.

 • Illustration: Petter Furå.

  Drygt 6 procent upp för hyrorna

  SCB Enligt statistik från SCB var hyran i de, under 2015, för nyproducerade hyresbostäderna 6,3 procent högre i genomsnitt än 2014 års nyproducerade hyresbostäder.

 • Bostadslån

  Lägre tillväxttakt för hushållslån

  SCB I augusti hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,5 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med juli. Den lägre tillväxttakten berodde främst på bostadslånen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived